Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Utfrågning av partierna

I slutet av augusti med bara några veckor kvar till valet skickades en rad frågor ut till lokalavdelningarna för alla riksdagspartierna samt F! och Pp i Uppsala Kommun. Syftet var att innan valet få svar på var de olika partierna står i olika stadsbyggnadsfrågor.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Uppsalas stadskärna håller på att dö, men fler bilar kan rädda den!


Bild1: Enligt Urban Sand på Upsala Handelsförening håller Uppsalas stadskärna på att dö på grund av för få parkeringar.

Det är ordföranden för Upsala Handelsförening, Urban Sand, som visar sitt missnöje i lokalpressen efter en mindre lyckad lördag för handlarna i stadskärnan. Ordförande Sand menar att stadskärnan håller på att dö och att det är bråttom att få till fler parkeringar eftersom Uppsala har den minst tillgängliga stadskärnan i hela landet av jämförbara städer. Märkligt kan tyckas, då jag snarare tycker att stadskärnan har blommat upp de senaste åren, och fler projekt för att utveckla den är dessutom på gång.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Utvecklingen av Mikaelsplan

De senaste åren har det varit en hel del turer om vad man ska göra med Mikaelsplan i den norra änden av Kungsgatan. För det nya förslaget har det hittills bara kommit ut ett beslut om att sända planen till samråd senast den 1:e februari men inte hur planen ser ut i detalj.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ostlänen och sen?

I samband med att regeringen presenterade en utbyggnad av Ostlänken så meddelades även att 20 miljarder kronor kommer att satsas på drift och underhåll mellan 2012-2025. Det är oklart vilka sträckor som berörs, men av allt att döma kommer man att följa Trafikverkets rekommendationer och där listas idag sträckan Uppsala – Stockholm som högprioriterad i fråga om underhåll.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Ha kakan och äta den

Som ett svar på en av de debattartiklarna i UNT, som omnämndes här på Yimby Uppsala för några dagar sedan, vänder sig folkpartisterna Nordgren och Hamenius mot Åkermans uppfattning om Uppsalas arkitektur.

Tyvärr uppvisar detta svar, enligt min personliga uppfattning, på några av de sedvanliga dragen i arkitektur- och stadsplaneringsdebatten. Det handlar mer om floskler än om konkreta förslag. Förvisso innebär en övergripande debatt närmast oundviktligt med vissa inslag av luftiga begrepp men problemet med svensk stadsplanering är knappast bristen på användandet av sådana begrepp. Flosklerna blir inte bättre av att de till synes krockar med varandra. Följdriktigt kan debattörerna vända sig mot Åkermans kritik mot nuvarande arkitektur:

"Varje tid formar sin arkitektur. Därför är 1800-talets storslagna flerfamiljshus likartade, därför ser också vår tids arkitektur många gånger likartad ut."

Detta efterföljs av följande uppfattning:

"I dag förtätas staden. Stadsdelarna byggs samman. På så sätt skapas en mer integrerad stad. Då är det extra viktigt med en god arkitektur som tar till vara stadsdelarnas unika karaktär. Många stadsdelar är uppbyggda kring tanken att bebyggelsen inlemmas i den omkringliggande naturen. Man har utnyttjat platsens naturliga miljö och låtit den bli en del av den arkitektoniska helheten. Den här grundtanken måste bevaras vid en förtätning. Därför kan inte alla stadsdelar bli innerstadslika."

Byggnader skall således både avspegla sin tid men samtidigt ta tillvara och underordna sig stadsdelens unika karaktär. Stadsdelarna skall integreras men samtidigt inlemmas i den omkringliggande naturen.

Dessa ståndpunkter är - i alla fall i min föreställningsvärld - väldigt svåra att kombinera. Debattörerna bjuder in till diskussion men med den utgångspunkten som debattartiklen formulerar verkar det inte finnas så värst mycket att diskutera.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.