Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Om oss

YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk som är öppet för alla stadsvänner.

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, växer. Nu har vi chansen att utveckla Uppsala till en tät blandstad – inte en gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska, levande och täta stadsmiljöer som skapar fler möjligheter till möten mellan människor. Vi vill inte ha fler glesa och isolerade bostadsområden.

Vi vill också vara en motvikt mot de intressen som säger att staden är färdig och klagar så fort någonting skall byggas eller förändras. Vi vill starta en diskussion om vad vi bygger, var vi bygger och hur vi bygger. Inte om vi skall bygga.

Det finns en stor potential för Uppsalas idrottsklubbar. För att vara en så stor stad finns det exempelvis väldigt få moderna sporthallar. Genom att ge plats åt klubbarna i bra nya arenor och lokaler kan de fortleva och utvecklas.

Uppsala har två universitet som hjälpt till att märka ut staden på världskartan. Utbildningarna lockar studenter från när och fjärran. Staden måste vara tillräckligt attraktiv för att studenterna ska vilja stanna kvar. Forskningen som bedrivs på universiteten kan omsättas i näringslivet och locka kunskapsintensiva företag. Till det krävs en väl fungerande infrastruktur och viljan att expandera.

Vi vill ha en tät blandstad. Den ger en ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den minskar behovet av bil och den skyddar naturmark på landet från exploatering. Den täta blandstaden är både samhällsekonomiskt, socialt och miljömässigt överlägsen.

Vi vill ha en levande stad, för att vi älskar Uppsala.

FAQ:

       1. Vad är YIMBY?

           YIMBY står för Yes In My Backyard, d.v.s. att vara för förändringar i sin närhet.

           En i grunden positiv inställning till nya byggplaner och andra ändringar i sitt
           närområde, att anse att en förändring inte alls är samma sak som en försämring.

           Här ingår även att ett nytt projekt inte måste vara i samma stil som
           omkringliggande bebyggelse, att bygga modernt i en stadsdel från 1800-talet är inte
           att förstöra områdets karaktär, det är att lägga till och utveckla och det ger den
           äldre bebyggelsen en tydligare profil/framtoning.

           Det handlar om en grundinställning: Att vara positiv från början till tillägg och
           förändringar, men om det finns verkliga skäl att säga nej till ny bebyggelse skall
           man också göra det.

       2. Vad är Nimby?

           Not In My Backyard, d.v.s. att vara emot förändringar (och vissa
           samhällsfunktioner) i sin närhet.

           Att vara en nimby är att i grunden ha en negativ inställning till tillägg och
           förändringar. Folk som klagar på döda förortstorg men samtidigt är emot byggande
           av fler bostäder och arbetsplatser i samma förort.
           Att få den ekvationen att gå ihop är ologiskt, men då nimbyism oftast är baserad på
           känslor (bättre förr...) och sällan en saklig analys av för- och nackdelar ser vi ändå
           dessa reaktioner alltför ofta.

       3. Var står YIMBY politiskt?

           Vi är partipolitiskt obundna. YIMBY är en enfråge-rörelse, och är ej bundna till något
           parti eller annan politisk åsikt. Självklart kan vi ha synpunkter på partiers politik när
           det påverkar vårt "område".

           Vi som är med och organiserar har så klart ideologiska ståndpunkter i övrigt och är
           spridda över större delen av det politiska spektrat. Men det är inte det
           uppsala.yimby.se handlar om, så detta är nog om det.

       4. Är YIMBY för ALLT byggande?

           Nej. Vi motsätter oss t.ex. hus-i-park-konceptet eftersom det är segregerande,
           kräver stor bilanvändning och tar mycket stora grönområden i anspråk. Motorvägar
           skall heller inte dras i markplan mitt inne i centrala stadsdelar.. Vi är starka
           anhängare av urbanismens principer. Vi vill att staden byggs som just stad, med tät
           kvartersbebyggelse som skapar det folkliv, utbud, möten och kulturliv som
           kännetecknar en stad.
           Att vissa områden av kulturhistoriska skäl bör vara skyddade är självklart, men att
           sedan försöka hävda att byggen i närhet till sådana områden måste stoppas
           förkastar vi helt. Ett bra exempel är Pedagogikum som uppförs utanför Botaniska
           Trädgården. Botaniska i sig har inte förändrats, men området som sådant har
           förnyats.

       5. Vill YIMBY riva i Uppsala?

           Vi är överlag tveksamma till rivningar av befintlig bebyggelse. YIMBY handlar om
           förtätning och expansion av den urbana stadsmiljön i Uppsala, inte om att riva
           befintlig bebyggelse. Blandningen av gammal och ny bebyggelse bidrar till en
           levande stadsbild. Ett exempel på det är ombyggnaderna av Seminariet, där en
           äldre byggnad får stå kvar i ett nytt utvecklingsområde.

       6. Vill YIMBY ta bort grönområden i Uppsala?

           YIMBY vill utveckla och förbättra tillgången till kvalitativa grönområden i Uppsala.
           Vi vill att man slutar bygga små onödiga gröna plåster som ingen nyttjar, som till
           exempel gräsbarriärer mellan hus och trottoar och gräsbarriärer mellan olika hus.
           Istället vill vi se fler gröna innergårdar, takterasser, trädplanterade alléer, torg och
           kvalitativa parker.
           Kort sagt, låt naturen vara en del av staden, inte staden en del av naturen.

       7. Vilka står bakom YIMBY Uppsala?

           YIMBY Uppsala är ett medborgarinitiativ. Vi som engagerar oss inom YIMBY är helt
           vanliga medborgare i Uppsala som vill se en förändring. Nätverket är öppet för alla
           som delar YIMBY:s grundläggande tankar.

       8. Vem finansierar YIMBY Uppsala?

           YIMBY finansieras helt med medlemmarnas egna medel.
 
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.