Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Debatt i sommartid

 
Under sommarens lata, och i skrivande stund också förhållandevis soliga och varma dagar, har det varit en del debattaktivitet i stadens lokala tidningsorgan som har direkt Yimby-koppling, ner på individplanet.

Under sommarens lata, och i skrivande stund också förhållandevis soliga och varma dagar, har det varit en del debattaktivitet i stadens lokala tidningsorgan som har direkt Yimby-koppling, ner på individplanet.

I tisdags hade Alexander Åkerman inne en dyster debattartikel där han angriper det lokala politiska etablisemanget för att bygga ett trist Uppsala och menar att det saknas en konstruktiv diskussion. Yimby är ju avsett att vara en arena för en sådan diskussion, men så har ju tyvärr icke varit fallet under senare tid:

"Jag blir bekymrad av att se hur universitetet steg för steg flyttar ut från staden. Snart tycks alla dess institutioner ligga i asfalterade parkeringsöknar runt Polacksbacken.

Det är så en kreativ miljö ska se ut säger de. Här finns inga boende, utbudet på matställen är dåligt och Akademiska Hus kontrollerar alla mötesplatser. Mötesmonopol kännetecknar miljön där framtidens idéer ska skapas. Är det rätt? På de luftiga asfaltöknarna runt institutionerna finns plats för tusentals nya bostäder, fler kreativa företag, trevliga matställen och nya ”fria” mötesplatser.

Jag blir också bekymrad när jag ser hur det byggs samma sak i alla stadens stora utbyggnadsområden: Industristaden, Kapellgärdet, cementgjuteriet och Rosendal. Det byggs bara sjuvåningskvarter med parkeringsgarage under mark. Det är en byggnadstyp som endast etablerade stora byggare kan bygga – Skanska, JM, NCC, HSB och Peab.

I tidningen läser jag om hur kommunfullmäktige klubbat 200 nya bostäder i Seminarieparken efter sex år av överklaganden och justerade förslag. Protesterna har varit stora, tusentals namnunderskrifter har varit emot förslaget. Jag frågar mig om detta är flera tusen inskränkta människor som säger: bygg, men inte här! Eller är det bara en sund motreaktion till en oförutsägbar stadsplanering där NCC bestämmer var det ska byggas?"

Denna morgon kan vi istället läsa en debattartikel på samma tema med en måhända mer positiv förhoppning. En grupp folkpartister men att om Barcelona kan så kan även Uppsala. De slår ett slag för förtätning med förnuft och inte minst någon form av genomtänkt stategi:

"Uppsala växer så det knakar. Flyttningsöverskottet förra året var 989 personer och det samlade flyttningsöverskottet de senaste fem åren motsvarar nästan två Gnosjö. Uppsala saknar dock en genomtänkt och modern strategi för den växande staden. Vad staden behöver är en politik som ser bortom betongkramare och utvecklingspessimister. Uppsala måste förtätas, men förtätningen måste kompletteras med parkområden och attraktiva mötesplatser.

Ett tätare bebyggt Uppsala erbjuder bland annat bättre underlag för miljövänliga persontransporter med kollektivtrafik, gång och cykel. Rätt utformad kan den förtätade staden dessutom leda till ett mer vitalt stadsliv med positiva sociala följdeffekter. Ett tätt bebyggt Uppsala borgar också för ett rikare kulturliv och en förbättrad integration av nyinflyttade.

Ett vanligt argument mot förtätning är att det förfular staden och gör den mindre gästvänlig att bo i.

I Uppsala bor dock inte mer än i genomsnitt cirka 3 000 invånare per kvadratkilometer. Jämfört med miljonstaden Barcelona, med nästan 16 000 invånare på samma yta, är detta tämligen blygsamt. Samtidigt är Barcelona en kulturell magnet av dignitet och upplevs som mycket trivsam. Att förtäta Uppsala är således inte en omöjlighet."

Folkpartisterna flaggar även för att de skall bjuda in till en seminarieserie för att komma till rätta med just en sådan brist på engagemang och bred förankring som Åkerman efterfrågar i sin debattartikel.

Det torde emellertid vara en lång väg att gå för att få till stånd en sådan positiv och deliberativ diskussion. I alla är det uppfattningen jag lätt får då jag läser kommentarer till dylika debattinlägg på nätet. Kommentarer handlar nämligen i de flesta (mer konkreta) fall om just Nimby-reaktioner. Personer som med bestämdhet hävdar det direkt ogenomtänkta och dåliga med att med bebyggelse exploatera någon plats i Uppsala, mer eller mindre långt från dess tidstypiskt unika stadskärna från 1960-talets senare del.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.