Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Ostlänen och sen?

 
I samband med att regeringen presenterade en utbyggnad av Ostlänken så meddelades även att 20 miljarder kronor kommer att satsas på drift och underhåll mellan 2012-2025. Det är oklart vilka sträckor som berörs, men av allt att döma kommer man att följa Trafikverkets rekommendationer och där listas idag sträckan Uppsala – Stockholm som högprioriterad i fråga om underhåll.

Det här bör naturligtvis ses som goda nyheter då sträckan idag är i stort behov av underhåll, inte minst för att pendlingstrafiken ska kunna flyta på bättre än den gör idag. Sträckan Uppsala-Stockholm en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor och helt nödvändig för de tusentals pendlare som rör sig i regionen varje dag. Varje timmes försening kostar i förlängningen samhället i tusentals förlorade arbetstimmar.

Samtidigt är vi nog många som hade hoppats att en större och tydligare formulerad satsning hade gjorts. Framförallt är det en utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och Arlanda (att jämföra med dagens dubbelspår) som behövs. På grund av den låga kapaciteten blir sträckan ofta en flaskhals under högtrafik då små förseningar innebär köbildning och i förlängningen stora förseningar.

En annan, glädjande sak är att SL från och med december kommer börja köra sina pendeltåg hela
vägen mellan Stockholm och Uppsala (Upptåget upphör då helt att trafikera denna sträcka). Det här berör alla de pendlare som åker mellan länen med lokaltågen Upptåget och Stockholms pendeltåg med byte i Upplands Väsby. Även om den nya ”långpendeln” inte kommer innebära några egentliga tidsvinster så måste det ändå ses som positivt för hela regionen. Dels försvinner risken att missa sitt anslutningståg i Upplands Väsby (vilket händer alltför ofta idag på grund av förseningar på bara några minuter). Och dels får Stockholm äntligen en pendeltågsanslutning till Arlanda. Samtidigt är det symboliskt viktigt att de båda städerna kopplas samman även på ”lokaltrafiksnivå”.

Det bästa alternativet för pendlarna vore kanske om SL började trafikera sträckan Uppsala och Stockholm som planerat, samtidigt som SJ börjar med direktlinjer utan stopp i vare sig Knivsta och
Märsta (som istället knyts till de bägge städerna med pendeln).

Vad tycker Ni?

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (19 September 2012 22:05):
Regeringen har ju den senaste månaden visat sig pigg på att investera i både tåg och tunnelbana. Kanske bra tillfälle att tipsa om andra infrastruktursatsningar som borde göras...
 0
Jimmy (20 September 2012 18:53):
Jag tycker det bästa vore om SL tog över SJ:s avgångar.

SJ är vinstdrivande och kör bara så länge det är lönsamt, medan UL/SL är subventionerad samhällsservice. Ett kombinerat UL/SL-kort är redan idag det absolut billigaste alternativet för resor mellan Uppsala och Stockholm och även inom hela UL och SL-området. Det lär inte bli dyrare när SL tar över. Det kan t.o.m. bli fler, billigare alternativ, så som t.ex. hela SL+Knivsta eller hela SL+Uppsala.

Risken finns att fler av kostnadsskäl väljer SL även för resor till/från Stockholm C och söderut. Samhället förlorar då en halvtimme per pendlare och dag som skulle kunnat användas till arbete, konsumtion eller givande fritidsaktiviteter.
Visst kan man tycka att det är okej att betala mer (d.v.s välja SJ) för att komma fram fortare, men
det är faktiskt dyrare med fler stopp (fler arbetstimmar och mer kapacitet krävs för samma sträcka). Det är därför SJ drar in uppehåll vid mindre stationer, inte lägger till fler när de vill göra en sträcka mer lönsam. På sikt kan SJ komma att dra in hela avgångar med Uppsalapendeln om resandeunderlaget blir allt för dåligt, med sämre möjligheter även för de som betalar för ett dyrt SJ-kort.

Ett gemensamt biljettsystem för alla lokaltåg mellan Uppsala och Stockholm förenklar dessutom för alla och är det effektivaste sättet att utnyttja kapaciteten. De som t.ex vissa dagar reser till Sollentuna och övriga till Stockholm C slipper då klumpiga lösningar med enkelbiljetter eller dyra, dubbla/kombinerade månadskort. Kommer du till Stockholm C och vill till Uppsala vet du att din SMS-biljett gäller oavsett om ett direkttåg eller långsammare tåg råkar avgå just då. För Märstas del innebär det att ett SL/UL-kort kan gälla både för resor till/från Stockholm och Uppsala (istället för SL åt det ena hållet och SJ åt det andra, trots att SL då trafikerar Uppsala) samt att de med vissa avgångar får kortare restid till Stockholm än de 36 minuterna SL-pendeln tar idag.

SL-tågen har också mycket bättre acceleration och fler dörrar, så man borde kunna behålla uppehållen vid flera större stationer och ändå hålla restiden till Stockholm C under t.ex. 45 minuter.
 0
Alexander Åkerman (21 September 2012 10:06):
Se här de verkar intressera sig för sträckan Uppsala-Sthlm också. Frågan är bara vad som menas med begreppet "upprustning"...

http:​/​/​www.​unt.​se/​debatt/​vinstlott-​for-​uppsala-​1864378.​.​
 0
Axel H (27 September 2012 10:47):
Det är väldigt bra att sträckan åtminstone får lite prioritet istället för ingen som tidigare.

Med det sagt finns det mycket annat som jag tycker borde diskuteras. Det första är ju fyra spår så att Uppsala också kan få utnyttja det attraktiva stråket mellan Stockholm och Uppsala till pendelorter. Det är ett smart sätt att tillgodose efterfrågan på småhus och lantligare boende utan att tumma på hållbarheten i transporterna = mycket pengar till kommunen.

Sedan tycker jag att den sk ostlänken borde dras hela vägen upp till Uppsala. Det finns många fördelar med det: dels att fjärde största staden i förlängningen får direktanslutning till Köpenhamn, Malmö och Göteborg. Dels blir det en avlastning för Stockholms central då alla norrifrån kan byta i Uppsala istället plus att vagnhallarna kan rymmas här istället för i ett redan trångt Stockholm.

Den tredje aspekten jag tänkt på är sträckan mellan Uppsala och Enköping där man borde bygga ny järnväg. Detta inte bara för att kunna köra pendeltåg mellan Uppsala och Enköping utan för att man på det sättet får en "Mälarring" som går genom de större orterna Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Stockholm. På det sättet behöver inte all trafik gå via byten i Stockholm mellan orterna och t.ex. Västeråsarna kan åka direkt till Arlanda via Uppsala. Man skulle kunna ha Holland som förebild där det finns tre olika sorters tåg som stannar på olika många stationer. Ett tåg som stanna på alla, ett på några lite större och ett som går snabbt. Dessutom har man integrerade kort som fungerar på alla nationella tåg och i kollektivtrafiken i åtminstone de större städerna som Rotterdam, Haag, Amsterdam och Utrecht. Det fungerar i Holland där befolkningstätheten är väsentligt högre, men det är väl kanske inte omöjligt här heller? Det är ju trots allt en av de mest expansiva regionerna i Europa.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.