Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Krönika: Ha kakan och äta den

 
Som ett svar på en av de debattartiklarna i UNT, som omnämndes här på Yimby Uppsala för några dagar sedan, vänder sig folkpartisterna Nordgren och Hamenius mot Åkermans uppfattning om Uppsalas arkitektur.

Tyvärr uppvisar detta svar, enligt min personliga uppfattning, på några av de sedvanliga dragen i arkitektur- och stadsplaneringsdebatten. Det handlar mer om floskler än om konkreta förslag. Förvisso innebär en övergripande debatt närmast oundviktligt med vissa inslag av luftiga begrepp men problemet med svensk stadsplanering är knappast bristen på användandet av sådana begrepp. Flosklerna blir inte bättre av att de till synes krockar med varandra. Följdriktigt kan debattörerna vända sig mot Åkermans kritik mot nuvarande arkitektur:

"Varje tid formar sin arkitektur. Därför är 1800-talets storslagna flerfamiljshus likartade, därför ser också vår tids arkitektur många gånger likartad ut."

Detta efterföljs av följande uppfattning:

"I dag förtätas staden. Stadsdelarna byggs samman. På så sätt skapas en mer integrerad stad. Då är det extra viktigt med en god arkitektur som tar till vara stadsdelarnas unika karaktär. Många stadsdelar är uppbyggda kring tanken att bebyggelsen inlemmas i den omkringliggande naturen. Man har utnyttjat platsens naturliga miljö och låtit den bli en del av den arkitektoniska helheten. Den här grundtanken måste bevaras vid en förtätning. Därför kan inte alla stadsdelar bli innerstadslika."

Byggnader skall således både avspegla sin tid men samtidigt ta tillvara och underordna sig stadsdelens unika karaktär. Stadsdelarna skall integreras men samtidigt inlemmas i den omkringliggande naturen.

Dessa ståndpunkter är - i alla fall i min föreställningsvärld - väldigt svåra att kombinera. Debattörerna bjuder in till diskussion men med den utgångspunkten som debattartiklen formulerar verkar det inte finnas så värst mycket att diskutera.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (7 Augusti 2012 21:56): Online
En utmärkt kommentar. Har du skickat in den till UNT?
+1
Alexander Åkerman (8 Augusti 2012 00:03):
Skickade in en replik till Unt. Vet inte om den blev så bra. Men i den försökte jag poängtera två saker:

1. Det ärtypiskt för debatten att en artikel som försöker belysa problem som boendesegregation, tidsödande protester, bristande konkurrens på byggmarknaden får en replik som endast tar upp en symbolfråga som arkitektur i meningen fint eller fult.

2. Stadsbyggnad handlar om fler saker än vad som smälter in i en unik karaktär. Det handlar också om rättvisa, livspussel och medborgarnas privatekonomi. Ur ett långsiktigt perspektiv kan stadsplaneringen avgöra vad det kostar att leva i en stad. Att Uppsalahem bjuder in till en diskussion om stadens framtid är givetvis bra, men denna fråga bör inte förminskas till att handla enbart om estetik.
 0
Olle Jansson (8 Augusti 2012 11:16):
Jag kommenterade artikeln på nätet. UNT har inte ens godkänt min kommentar ännu. Vet inte om jag finner mödan värd att sända in något sådant.

Jo, det är mycket fokus på yta i sammanhanget. Mindre om stadsplanering. Mer om vackra ord och visioner än de institutionella, ekonomiska och maktpolitiska aspekter som de facto styr utfallet.
 0
Jörgen Sundström (8 Augusti 2012 11:57):
@Olle,
Klockrent bra.
Jag tycker absolut att du ska försöka få in denna i UNT.
+1
Jörgen Sundström (8 Augusti 2012 12:06):
Enligt folkpartisterna Nordgren och Hamenius verkar det som att i innerstaden bygger vi nyfunkis för att det är vår tids arkitektur. Och i ytterstaden bygger vi nyfunkis för att ta till vara den unika karaktären. Flosklerna anpassas för att kunna fortsätta att rulla ut samma byggnadstyp överallt.
+1
Niklas Öhrström (8 Augusti 2012 14:27):
Att döma av svaret verkar politikerinställningen i Uppsala befinna sig 10-15 år efter den i Stockholm. Men att, som dem, sätta sig ner förnöjt och mena att inget måste göras och att karaktären bevaras går givetvis inte när staden växer som den gör. Uppsala är nu per definition en av Sveriges fyra storstäder (det är inte längre någon småstad på landet). Det bör vara utgångspunkten.
 0
Martin Berg (13 Augusti 2012 13:40):
Vad gäller instutitionerna runt Polacksbacken:
Ja, det är så man skapar kreativa miljöer. Förhoppningsvis får vi några studentbostadshus på campus också, precis som i alla andra länder. Att späda ut universitetet över hela staden må vara fint och pittoreskt och ett sätt att behålla uppsalas karaktär och allt det där, men universitetet behöver vara samlat, och där bör det mest finnas studenter, forskare, universitetsanställda och företag i nära samarbete med universitetet. Kluster är väldigt viktigt för vetenskapliga framsteg.

Jag förstår att det är den nuvarande bristen på bostäder och företag i trakten som kritiseras, men driv då det, kritisera inte att universitetet samlas upp lite utanför resten av staden.
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 12:39):
Martin: Klusterbildning förutsätter inte enklaver, tvärtom. Klusterbildningar inom handel, forskning etc mår snarare bra av synergieffekter med bostäder, nöjesliv, service etc. Vi har haft samma diskussion i Göteborg, kan vara intressant läsning: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​11/​12/​oppna-​katedralerna_​10​90​.​ht.​.​
 0
Olle Jansson (14 Augusti 2012 17:52):
Martin: Huruvida Kastalien ute i Polackbacken är ett kreativt kluster eller ej kan jag inte uttala mig om. Däremot tycker jag att det låter lite märkligt att säga att klustret bör vara separerat från övriga befolkningen/staden. Nog för att det kan bli så, då flera universitetsverksamheter samlas på samma plats, men det finns la inget värde i en separering. Som boende skulle jag ju fördra mer NYU runt Washinton Sq. Park mindre brutalism-byggen med p-ytor ute i skogsbygden.
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 18:57):
Olle: Ja, det är väl den avgörande frågan: Fungerar kluster bättre om de är fullständigt avskurna från omvärlden? I så fall ser jag en gyllene framtid för Norrlands inland... :)
 0
Alexander Åkerman (15 Augusti 2012 00:43):
Martin: Som Johannes och Olle poängterat så är det varken nödvändigt eller för den delen önskvärt med isolerade institutionsmiljöer. Då jag misstänker att det är min debattartikel du kommenterar, så var min kritik främst riktad mot hur staden och universitetet planerar sin utbyggnad var för sig utan att ens prata med den varandra. Vilket jag tror är en stor nackdel för båda.

Så se det inte som en kritik mot att Universitetet "samlas upp lite utanför" se det som en kritik mot att staden inte följer efter.
 0
Alexander Åkerman (15 Augusti 2012 01:26):
Här är annars några saker jag tror Polacksfabrikerna behöver:

- Fler studenter och forskare som bor och lever i närheten, vilket skulle kunna skapa förutsättningar för en rik kultur av öppna kvällsseminarium, föreläsningar etc. I en urban miljö skulle dessa aktiviteter också kunna vara exponerade mot gatan och locka en bredare publik än den som är knuten till universitetet och kanske på så sätt möjliggöra kontaktutbyte mellan studenter och yrkesverksamma.

- Alternativa mötesplatser. Forskningsfabrikerna är kanske inte alltid en plats för avspända diskussioner, ibland behöver man komma bort. Till ett Café, en park eller liknande.

- Fria mötesplatser. Dagens Mötesmonopol i dessa inomhusmiljöer stänger ute företag som vill ta del av kunskapsutbytet som sker här. Jag anser att enskilda forskare och studenter är mer kapabla att avgöra vilka företag de vill samarbeta med än någon ledning för universitetet. Institutionen behöver ta klivet ur lådan.

Dessa punkter tillsammans med tät blandstad tror jag skulle kunna ge förutsättningar för att skapa ett riktigt attraktivt kluster med många kontaktytor...
 0
Axel H (28 Augusti 2012 20:00):
Debatten i Uppsala blir ganska uddlös så fort politikerna blandar sig i, det känns inte som att det är något parti som förmedlar en klar bild om hur de vill bygga stad. Däremot håller jag inte riktigt med dig Olle om att kommentarerna alltid är nimby-vridna, jag är tvärtom väldigt positivt överraskad över alla positiva kommentarer om att det äntligen byggs osv. Bra för debatten är iaf att Yimby verkar leva vidare trots allt och att Alexander skriver debattartiklar!

När det gäller campus så är väl problemet som sagt att blandningen uteblir. Ångströms och BMC får knappast till spontana möten med varandra även om man vill kalla det för ett tätt campus. Skulle det däremot finnas stadsbebyggelse med urbana verksamheter mellan klossarna kan man börja tala om kapacitet för socialt kapital.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.