Utskrift från uppsala.yimby.se
....

SJ på fel spår

 


SJ har tydligen tagit efter UL och höjer nu priserna på pendlarkortet för Uppsala-Stockholm. Pendlarna själva är förstås måttligt glada över nyheten och en hel del reagerar över den märkliga inställningen. Tydligen har Mälardalen halkat efter i de nationella prishöjningar som SJ gjort för flera år sedan, och denna lilla skillnad slätas nu ut. Månadskortet har höjts från 1800 kr till 2000 kr sedan årsskiftet, en ökning med 11%. Servicen är densamma, liksom själva tågen. Fler tåg går i tid, men det betyder bara att fler får vad de betalar för.

Tåg är ett miljövänligt alternativ, och ju fler som väljer tåget framför bilen desto bättre. Men då måste det finnas en bra service och en god tidhållning för en rimlig slant som kan väga upp mot bilens fördelar. Att höja priserna är knappast marknadsmässigt motiverat. SJ har förvisso monopol på sträckan, men eftersom det är statligt så borde det finnas en utökad ansvarskänsla gentemot resenärerna. Stigande priser kan knappast vara förenligt med att utöka marknadsandelen, än mindre med målet att öka tågresandet på bekostnad av biltrafiken. SJ får inte glömma bort att de konkurrerar med både bilar och bussar i ett större perspektiv. Det finns anledning att rycka upp sig.

På sikt kan man hoppas på att Upptåget kan få åka ända ner till Stockholm C. SJ skulle inte må dåligt av lite konkurrens.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
fetg_ (15 April 2009 23:35):
SJ skulle inte må dåligt av lite konkurrens.
Många anser att SJ borde ha totalt monopol och inte vinstdrivande som det nu blivit. Detta är en känslig fråga som YIMBY inte tar ställning i.
 0
Eric Thärnström (15 April 2009 23:50):
Konkurrensen på den här banan skulle bestå av det kommunala Upptåget, som indirekt ägs av Uppsala Läns samtliga kommuner. Det är en realitet att stambanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att öppnas upp för konkurrens, så att SJ's monopol försvinner.
 0
Anders Gardebring (16 April 2009 14:00):
Fast ingen kan väl på allvar hävda att SJ fungerade bättre förr? SJ höll ju på att helt avlida innan X2000 kom o räddade tågtrafiken. Eller att Telekomindustrin fungerade bättre när Televerket hade monopol? (Jag minns fortfarande Telias extrema senfärdighet i att erbjuda vettiga internetlösninar till sina kunder. Först med kniven under strupen, när konkurrensen började fungera, började de erbjuda bättre lösninar). Staten kan, och bör också ibland, äga infrastruktur. Användningen av denna infrastruktur bör dock skötas av konkurrerande parter på en öppen marknad. Det förutsätter dock att det finns en infrastruktur att använda, och där finns det ju en del i övrigt att önska vad gäller tillgången på järnväg...
Det förutsätter vidare en fungerande marknad med flera parter. Inte ett oligopol med ett fåtal aktörer, som i fallet med elmarknaden. (Och järnvägsmarknaden, där SJ fortfarande har monopol på de sträckor de kan visa lönsamhet på).

Sedan kan man förstås diskutera om det är en fråga som YIMBY bör ta ställning i. Realiteten är dock, som Eric skriver, att järnvägen öppnas upp för fri konkurrens från och med nästa år.
 0
Eric Thärnström (17 April 2009 00:04):
Precis som Anders skriver bör vissa former av infrastruktur konkurrensutsättas för att skapa bättre villkor för konsumenterna. Telekombranschen är ett lysande exempel där utvecklingen gått oerhört snabbt på bara några år.

Man kan tycka vad man vill om huruvida samtliga företag ska vara statliga eller om det ska vara en fritt löpande marknad. SJ har haft monopol sen järnvägens begynnelse men utvecklingen har också varit därefter. Min personliga fråga är varför man ska hålla fast vid ett ideal, när det finns ett bättre alternativ.

Huruvida SJ förbättrar sig med eller utan konkurrens har självklart ingen betydelse för Yimby Uppsala. Vi vill ju bara ha det bättre. Förändring och utveckling är ju något som Yimby verkligen står för.
 0
J (6 Juni 2021 11:27):
Du var nog några år före i tiden, nu åker de allra mest priskänsliga med SL-pendeln som kostar 1.800 kr för UL och SL istället för 2.100 kr med SJ, UL och SL.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.