Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Studentlägenheter i Blåsenhus

 
Uppsalahem oroar sig (med rätta) för den kommande utvecklingen kring stadens studentlägenheter. Med Vasakronans stundande utförsäljning finns det en stor risk för att stadens bestånd av studentlyor kommer minska kraftigt de närmaste åren. Uppsalahem har nu vaknat till liv och säger sig vilja köpa mark av Akademiska Hus i södra delen av kvarteret Blåsenhus för att bygga 270 nya studentlägenheter.

Vasakronans utförsäljning riskerar att minska antalet studentlägenheter drastiskt. 4300 lägenheter är ändå ett rätt omfattande bestånd. Samtidigt räddar vi inte studenternas bostadssituation genom att bara försöka rädda de gamla lägenheterna från ombildning. Fler studenter kommer till universiteten och trycket på lägenheterna kommer att ständigt öka, även om inte Vasakronans studentlägenheter ombildas. Det finns bara en väg och det är att bygga mer.


Det rödmarkerade området pekas ut i programmet för Blåsenhus

Uppsalahem vill nu fortsätta bygga studentbostäder, och med 270 nya lägenheter fördubblar de sitt bestånd. Att de nya lägenheterna hamnar längs Artillerigatan i kvarteret Blåsenhus är ur ett stadsbyggnadsperspektiv väldigt intressant. Artillerigatan domineras idag av bostadsrätter och närområdet i övrigt domineras av privatägd villabebyggelse. Här finns några av Uppsalas dyraste kvadratmetrar. Att lägga till studentlägenheter i området breddar spektrat rejält, till dess fördel. Studenterna kommer öka folklivet i och med att de dessutom verkar i området på dagtid. Det ökar underlaget för mer service, vilket inte minst gynnar de boende längs Artillerigatan.

Men Artillerigatan ställer på sitt sätt också krav på byggnadernas utformning. Här duger inte slentrianmässig hus-i-gräsmatteplanering. Våga möta gatan istället! Kåbos tidiga 1900-talsarkitektur bör bemötas med något som visar att utvecklingen faktiskt gått framåt de senaste 100 åren. I den utvecklingen ingår insikten om att monofunktionella områden tappar i folkliv, och att studentlägenheterna därför borde kompletteras med mer service. Med 2500 studenter och 400 anställda på dagtid bara vid Pedagogikum finns ett stort underlag för service som kan kompensera för avståndet till centrum.

270 studentlägenheter är en bit på vägen mot att bekämpa studenternas bostadsbrist. Men trots Uppsalahems och Majklockans satsningar de senaste åren behövs mer. För övrigt anser vi att gärdet norr om BMC bör bebyggas.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (30 April 2010 08:43):
En utmärkt plats för exploatering. Även om en del grannar givetvis kommer att klaga har det näppeligen någon grund. De har liknande, bättre gräsmattor/park på andra sidan och om husen inte byggs högre än de på andra sidan kan det nog inte ens skada deras solvinklar nämnvärt. Att tala om utsikt är la det närmaste skrattretande.
 0
Eric Thärnström (30 April 2010 10:50):
Ändå vill en Simon Åslund hellre flytta staden till Vedyxa (6 kilometer öster om centrum) än att få sin "sömniga oas" förstörd. Men där skiner heller aldrig solen.

Det olyckliga är att Akademiska Hus vill se ett "punkthus istället för en mur av hus" mot gatan (se pappersversionen av artikeln). Då sabbar man ännu mer för de boende när man gör större delen av fältet oanvändbart. Lågvattenmärke, AH!
 0
Henrik Ottosson (30 April 2010 11:23):
Jag tror att det finns goda möjligheter att påverka. De boende (och de tillkommande studenterna) vill sannolikt hellre ha en hel park kvar bakom de nya husen än en massa punkthus-på-gräsmatta.

Om man vill infoga lokaler för verksamheter, vilket borde vara av stor vikt för att ge området liv, så måste man ju lägga husen längs trottoaren. Och med det tillkommande Ronald McDonald huset bakom Bakteriologen blir det ju än mer folk i området kvällar och helger.
Jag är optimistisk!
Fast AH måste givetvis göras uppmärksamma på hur det bör byggas - kanske genom en skrivelse direkt till dem.
 0
Eric Thärnström (30 April 2010 11:29):
Jag skissar på en insändare i detta nu. Men vi kanske ska skicka ett PM direkt till AH och Uppsalahem?

Hur kan bebyggelsen utformas, mer i detalj? Ett konkret förslag med lite olika alternativ kan nog vara mycket attraktivt i planprocessen.
 0
Olle Jansson (30 April 2010 12:41):
De klipp-och-klistrar la helt enkelt de vita frigolit-punkthusen vid Ekonomikum och placerar ut dem lite så där lagom solvinkelsvänligt (= helt ovänligt i de flesta andra avseenden). Sedan gäller det givetvis också att avsiktligt inte tänka längre än näsan räcker för att försvåra eventuell ytterligare exploatering så mycket som möjligt.
 0
Eric Thärnström (30 April 2010 12:54):
Jag tycker att Uppsalahem kan sno tillbaka den teknik som Majklockan lånade för sina studentlägenheter. När Uppsalahem byggde i Ekeby lät man tillverka färdiga lägenheter i en fabrik i Piteå (färdigtapetserade) som man sedan byggde ihop som lego på plats. Majklockan kopierade tekniken och gjorde samma sak vid Luthagsesplanaden. Inte så smickrande arkitektur, men fasaderna kan alltid utvecklas mer på plats. Systemet premierar lamellhusbebyggelse och det enda som fattas är att göra om modulerna i bottenplanet så att de fungerar för andra verksamheter. Så får man billigt och blandat boende.
 0
Alexander Åkerman (1 Maj 2010 15:54):
Jag passerar blåsenhusområdet ofta och det finns stora ytor som kan utnyttjas bättre. Det är i princip bara institutionsbyggnader utslängda på en gräsmatta med lite parkeringar här och där. Själv skulle jag vilja se en gigantisk inomhusträdgård där fotbollsplanen är nu. Det skulle kunna bli en del av den botaniska trädgården och skulle kunna finansieras genom att man byggde smala höga tornhus i kombodjansk-tempelstil.
 0
Eric Thärnström (4 Maj 2010 00:40):
Lite österländsk arkitektur har aldrig skadat. Kan vi få se lite visionsbilder? En koppling till Vancouverismen, kanske?
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​2/​vancouver-​-​varldens-​basta_​.​.​
 0
Olle Jansson (5 Maj 2010 11:02):
Att placera ut punkthus längst gatan är olämpligt ur många perspektiv. Puntkhus är ineffektiva genom att de krävs mycket kringmark. För att kompensera detta tarvas troligen en höjd som skuggar mer på husen på andra sidan. Genom öppningar mellan husen så skapas ingen tyst sida och inte heller tydliga bak- och innergårdar vilket försämrar utemiljön för de boende i ett så pass centralt läge. Dessutom försvårar punkthus ytterligare exploatering i framtiden.

Det sista är en viktig detalj i detaljplanerna. Diskrepansen mellan gulliga, luddiga översiktsplaner och hårt styrda detaljplaner innebär att områden som planeras saknar dynamik och framtidsperspektiv. Detaljerna tar över och översikten försvinner.

Vad jag skulle föreslå är bostadshus längst med gatan som är häftstiftsformade (en på enda sidan infarten, två på andra) eller vinklade (korsningen med villagatan) för att skapa trevliga baksidor. Husen behöver inte vara högre eller mycket mer påträngande än husen på andra sidan. Då det skall vara studentbostäder behövs det troligen inte fler parkeringar än längst med gatan.

En viktig poäng är att tänka lite längre än näsan växer och se till att det vid en eventuell ytterligare exploatering inåt i området läggs någon slags energi och tankemöda på att tänka på hur det skulle fungera på ett sätt som fungerar och skapar innergårdar.

Vad som saknas är givetvis tanken på vad som skall hända med den yta längst med Artillerigatan som inte är markerad, biten närmast Dag Hammarskölds väg. Där är det mark som är mest lämpad för tillförandet av ytterligare funktioner med handel och kontor och eller bostäder ovanför.

Nu kommer planen rimligen inte fungera så. Nu vill nämligen Uppsalahem bygga studentbostäder. Då kan man bara planera för bostäder för Uppsalahem. Allt byggs upp enligt ett spårbundet system som skapats under årtionden. Från planering till byggande och förvaltande kan aktörer bara tänka och planera i enhetliga, monofunktionella block; ABC. Med allt större planering i detaljer görs staden allt mer oplanerad och dysfunktionell.
 0
Henrik Ottosson (9 Maj 2010 09:53):
Det motsatta till studentbostäder i Blåsenhus - seniorbostäder i Lunsen:
Kan man säga något annat än NEJ, NEJ, NEJ, NEJ till Bovierans förslag på trist hus-kloss-med-palmer-inuti-på-kanten-till-skog
http:​/​/​www.​unt.​se/​debatt/​en-​klimatosmart-​koloss-​i-​luns.​.​

Är faktumet att förslaget betraktas seriöst av kommunen ett tecken på att det behövs en föryngring av politikerkåren i Uppsala????
YIMBY-Uppsala måste göra allt vad som står i vår makt att stoppa denna fula kloss. Att förstöra en naturskog med detta schabrak går emot allt förnuft.
 0
Alexander Åkerman (9 Maj 2010 13:56):
Jag håller med dig Henrik, dock tycker jag att många argumenten som framförs i debattartikeln är ganska osakliga t.ex. att taknocken skulle vara lika hög som ett femvåningshus och att bostadsdelarna hade extra högt i tak. Ett annat exempel är att man bor "tätt inpå" varandra - varför skulle det vara dåligt? Dessa argument andas nimbyism.

Dock tycker jag att detta är helt fel väg att gå. Att bygga segregera(n)de bostadskomplex i en avlägsen skog är knappast ett hållbart sätt att bygga Uppsala på. Jag hoppas att ansvariga politiker inser det.
 0
Henrik Ottosson (9 Maj 2010 15:00):
Japps, några argument i artikeln osar nimbyism. Det jag vänder mig mot är placeringen (på bilden i Partille). Vad ska pensionärerna som bor i palmhuset göra när de inte vill sitta bland alla tropikväxterna? Partillehuset är ju uppenbart placerat i ena kanten på ett gigantiskt gärde.
 0
Henrik Ottosson (9 Maj 2010 15:49):
För att ta tillbaka diskussionen till vad den är tänkt att handla om här: Såg i Uppsalatidningen att det område som är markerat för byggnation är gräsmattan och parkering direkt söder om Arkivcentrum.
 0
Eric Thärnström (11 Maj 2010 17:31):
Problemet med Bovierans projekt, och dess motstånd, belyses väldigt bra av Alexander här ovan. Man kan tycka vad man vill om projektet, men skulle motståndet vara mindre om man ville bygga på ett annat sätt? Det gäller att skilja på sakliga argument, och värdeargument som egentligen försöker dölja ett allmänt motstånd. Bovierans projekt lämnar mycket att önska (och vem som helst är fri att föreslå hur man kan göra istället), men om diskussionen låser sig vid att det överhuvudtaget sker en förändring är det nästan lika olyckligt.

Det område som markerades i blogginlägget kommer från programmet för Blåsenhus. Har man dock bestämt sig för att få in 270 studentlägenheter på det område som markeras i Uppsalatidningen kan man stryka idén om punkthus direkt.
 0
Henrik Ottosson (12 Maj 2010 22:04):
Nej, jag tycker nog att Bovierans projektet vid kanten till Lunsen(!) bör avstyras i sin helhet. Om det inte byggs där överhuvudtaget är det inte speciellt olyckligt - enligt min mening är förslaget ett tecken på att ett 60/70/80-talstänk där man sprider ut sig i husklossar/komplex etc ("hus i granskog").
Visst det kommer vara attraktivt att bo nära Lunsen på samma sätt som det är att bo strandnära, och Bovieran kommer kunna sälja lägenheterna till ett rejält pris.

Fast frågan är hur många 70-åringar som verkligen kommer nyttja Lunsen mer än att bara vandra lite i kanten (och vill vi överhuvudtaget att 75-åringar irrar runt i Lunsen???). Det vore mer berättigat att lägga Bovieran nära Stadsskogen som är mindre och lättare att söka igenom om någon kommit bort.
 0
Eric Thärnström (16 Maj 2010 19:32):
Enligt en tidigare kritiker av projektet skulle ett antal medlemmar från Bergsbrunnas egnahemsförening garanteras platser i boendet. Det är alltså grannar som ska få flytta dit. Efter att ha bott i Bergsbrunna i upp till 30 år känner man nog till området relativt väl. När de flyttar till det nya boendet frigörs andra hus för t.ex. barnfamiljer (om de fortfarande har intresse av att bosätta sig i Bergsbrunna).

Bovierans koncept är dock ganska kontroversiellt. Jag stödjer inte heller ett "gated community" och ser helst att man skapar en miljö som är öppen för omgivningen. Men jag tror också att det går att förena ett bättre utformat förslag med den nämnda miljön.
 0
Henrik Ottosson (22 Maj 2010 08:03):
Såg just i UNT papperstidningen att UU nu kommer att gå framåt med planerna att bygga en administrationsbyggnad i hörnet Dag Hammarskölds väg och Norbyvägen. Trevligt med tillskott som gör att den trista parkeringen byggs bort. Två av de tidigare fyra arkitektkontoren har valts ut för finalen om hur huset ska utformas. Vilka de två kontoren är framgår (tyvärr) inte av artikeln.

Blir intressant att se hur länge det dröjer innan det dyker upp ett gäng med debattartiklar i UNT från Spangenberg & Co till försvar för den stora grusparkeringen. Jag tippar att den första artikeln kommer om cirka en vecka (max 10 dagar).
Eric: det borde vara läge för vadslagning!
 0
Henrik Ottosson (22 Maj 2010 08:33):
 0
Jarl H (29 Oktober 2010 08:58):
Upp till 14 våningar kan höjden bli på de nya bostadshusen för studenter i kvarteret Blåsenhus vid Artillerigatan i Uppsala.

Närmast gatan planeras för punkthus i 6–7 våningar medan de högre husen byggs strax norrut i kvarteret.


http:​/​/​www.​unt.​se/​uppsala/​planer-​pa-​14-​vaningars-​stude.​.​
 0
Jarl H (29 Oktober 2010 09:05):
Upp till 14 våningar kan höjden bli på de nya bostadshusen för studenter i kvarteret Blåsenhus vid Artillerigatan i Uppsala.

Närmast gatan planeras för punkthus i 6–7 våningar medan de högre husen byggs strax norrut i kvarteret.


http:​/​/​www.​unt.​se/​uppsala/​planer-​pa-​14-​vaningars-​stude.​.​
 0
Eric Thärnström (31 Oktober 2010 10:46):
Häftigt att man tar höjd, men varför envisas man med punkthus? Det finns ju redan ett annat koncept som bygger på lamellhuskroppar.

Man kan väl hoppas på någon typ av verksamhet också.
 0
Olle Jansson (1 November 2010 08:54):
Punkthus är var byggbolagen för närvarande föredrar. Jag skulle tro att det dels har att göra med att de är enkla att bygga men kanske framförallt för att det är det enklaste sättet att få in rejält med solljus i alla lägenheter. Alltså helt i sin ordning om man tycker att detta faktum är överordnat allt annat och att det inte finns några lärdomar att dra efter "Accepter" från 1930.

Däremot är det ju en stor risk att markytorna blir föga mer än restytor och ger föga av rekreationsmöjligheter eller trevlig stadsbild. Kanske speciellt i detta fall. Punkthus bör i första hand placeras i återvändsgränder och på skogskullar - inte på platt mark inom ett gatunät. Sedan går det förstås att placera ut punkthus på olika sätt.

I detta fall kan man erkänna existensen av ett gaturum och försöka förhålla sig till detta och inte bara placera ut dem enligt något ljus-maximerande mönster.
 0
Sven Ekeberg (1 November 2010 21:12):
Instämmer, även om jag tycker det finns mer lärdom att hämta före Asplund och Stockholmsutställningen 1930, snarare än efter. Som jag ser det hade stadsplaneringen och den arkitektoniska kvaliteten en absolut formtopp runt förra sekelskiftet, ca 1880-1914 (alltså inte bara Jugend/Art Nouveau epoken), då den riktigt moderna staden definierades. (Det som skapades efter 1930 var ju till största delen förort och sovstad, inga stadsmiljöer).

Jag vill inte vara någon dysterkvist, men jag tror tyvärr punkthusen skall ses som en anpassning till den ganska högljudda motvilja mot alla former av urbanitet kring slottet och botaniska trädgården som fortfarande definierar tänkandet i Uppsala. Det är åtminstone svårt att inte få det intrycket när man t.ex läser mellan raderna i de olika planhandlingarna för "Blåsenhus" (som jag minns det, det var ett tag sedan). Samma intryck får man f.ö. när man betraktar hur nya pedagogikum placerats med sin mest stängda och mest dystra sida mot gatan...

En fin tegelarkitektur från några olika decennier dominerar f.n. delar av området, även om det förstås finns planer på att skymma de vackraste husen genom att, återigen, bygga tätt på fel sätt™. Frågan är vad som som skulle passa bäst längs Artillerigatan som förlängning av detta, dvs om långsiktighet, perspektiv och "smak" (istället för kortsiktig ekonomi och ängslig anpassning) fick bestämma. Jag tror att ett antal (genuina) tegelhus i 4-5 våningar, inklusive en hög bottenvåning för verksamheter, av de flesta skulle upplevas som en harmonisk komplettering av området, åtminstone på lite sikt. Husen skulle då ha riktiga tak, gärna med vindsvåningar, och skulle samtidigt fungera som en mjuk stilövergång mot Artillerigatans lite enklare 1940-talsbebyggelse.

Man skall förstås inte ge upp på förhand, men om inget fantastiskt händer kommer vi förmodligen inte att få se någon trivsam kvarters- eller stadsbebyggelse här, vare sig i den stilen eller på annat sätt. Uppsalahem kommer att bygga något "ekonomiskt" och "modernt"; det kommer sannolikt att se lika rörigt, plastigt och glåmigt ut som punkthusen huller om buller vid Observatorieparken.

Återigen, jag hoppas förstås att jag har riktigt fel!
 0
Eric Thärnström (2 November 2010 12:02):
Akademiska Hus' talesperson ville inte se någon "mur av hus" utan ville hellre använda det "fantastiska" konceptet från Observatorieparken. Dock har Uppsalahem redan ett utarbetat system för lamellhus (se Ekebyvägen) som dessutom kopierats (se Majklockan) för att inhysa studentrum.

Problemet som Akademiska Hus inte insett är att man inte klarar av att bygga trivsamma miljöer som gagnar grannarna. Istället blir Blåsenhus ett sterilt studentkvarter som vägrar "bjuda in" de närboende. I Akademiska Hus' värld är Blåsenhus en ö.
 0
Alexander Åkerman (2 November 2010 17:52):
Jag tror att den självpåtagna solvinkelsdiktaturen borde bytas mot en diktatur som främjar gatulivet. En väldigt intressant fråga i en samrådsprocess borde väl vara: på vilket sätt främjas gatuLIVET? Hur gör man blåsenhusområdet till en plats dit människor dras till och dessutom trivs att vara på?

Botaniska trädgården, SGU, Pedagogikum, Arbetsplatser och ett gym ger detta område en stor potential att bli en levande liten stadsdel... Hur drar man nytta av den potentialen???
 0
Jarl H (16 November 2010 15:14):
 0
Alexander Åkerman (16 November 2010 22:16):
Det är intressant att se hur fler kommentarer vänder sig mot punkthustypologin än höjden i sig. Jag tror att det finns väldigt många därute som önskar att det byggs riktig stad...
 0
Palle_P (7 December 2010 14:05):
Jag drar mig till minnes att jag hört åtskilliga gånger studenter vid Pollack och BMC (totalt lär de vara flera tusen) just bristen på bostäder i närområdet. Och att denna brist varit en av de mest negativa aspekterna på ett studentliv kring denna del av Dag Hammarskjölds väg. Till Flogsta är det 2,5 - 3,5 km, ett cykelstretande i snålblåst och halka. Studentvägen, Triangeln och Gamla Studentstaden ligger ca 2 km norrut.

Punkthuset norr om BMC byggdes i mitten på 90-talet och ska effektivt ha skymt den tidigare utsikten från BMC mot silhuetten. Detta var före tillbyggnaden av BMC:s nya restaurang och flytten av DNA-skulpturen. Kanske kan en stadsmässig stråkbildning över fältet ändå accentuera linjen mellan huvudentré och centrum via Villavägen och Blåsenhus.
 0
Olle Jansson (8 December 2010 09:44):
Korsar väg med de som skall mellan Flogsta och bort mot BMC etc varje morgon och tänker ofta att det är skönt att man iaf inte behöver cykla ut i de där tassemarkerna varje morgon. Nog för att Ekonomikum omgärdas av obligatoriska och, på två sidor helt onödiga, gräsmattor men det är i alla fall behändig närhet till lite av varje.
 0
Eric Thärnström (10 December 2010 13:37):
Det är ju i sig helt rätt med studentlägenheter i Blåsenhus. Just närheten till campus, men också att det utvecklar det befintliga området. Det förutsätter förstås att man gör ett bättre jobb än de punkthus som nu är på förslag, och att det finns utrymme för andra verksamheter.

Jag såg tidigare en siffra om 5000 studenter vid Pollacks. De tre röda längorna med studentrum närmare Studenternas räcker inte långt.
 0
Simon Åslund (17 Mars 2011 21:06):
Vilken Service skulle vi få i Kåbo om man byggde 270 studentbostäder som vi inte har idag? Butiken går som tåget redan, Skulle vi få tillbaks konsumbutiken? Skulle vi få tillbaks Nordbanken på Artillerigatan? Skulle vi få tillbaks ett fullservice postkontor på Döbelnsgatan?
Jag ser tre konsekvenser av studentbostäder på artillerigärdet, mer stök och skrål, förfulad närmiljö och avgiftsbelagd parkering på gatan. Inget av detta är något jag önskar.
Sluta förstöra mitt närområde.
 0
Anders Norén (18 Mars 2011 10:57):
Simon Åslund: En konsekvens jag kan tänka mig är att Ica Hörnan, som antagligen är en av Sveriges minsta Ica-butiker och definitivt den minsta jag har varit in i sedan lanthandeln i Mo, Bergs socken, södra Jämtland, slog igen för 20 år sedan, skulle kunna utöka ytan och sortimentet något.

Henrik Ottosson kan säkert redogöra för sina visioner för utvecklingen av ett livfullt stadsstråk längs Dag Hammarskölds väg, där studentbostäder på Artillerigatan är en del.
 0
Alexander Åkerman (21 Mars 2011 11:05):
@Simon Åslund: Olyckligt att du känner som du gör... Visst kan jag hålla med om att de förslag vi sett hittills inte är så mycket att ha. Men min åsikt är att Kåbo har mycket att tjäna på att utvecklas, däribland med studentbostäder (dock är det lite olyckligt att bara bygga studentbostäder).

En utveckling av kåbo kan definitivt leda till mer "service" i form av kaféer, nån restaurang, nån form av kommers t.ex en cykelbutik...
 0
Simon Åslund (23 Mars 2011 18:01):
På vilket sätt skulle kaféer, resturang och cykelbutik vara en förbättring för mig? Det är inte samhällsservice, bara kommers, kommers som vi har nära tillgänglig på andra sidan åsen.
Vad gäller att bygga ut Ica Hörnan så är det inte ekonomi för det som saknas, det är plats, då det inte finns plats att bygga ut butiken utan att förstöra omgivningarna, för övrigt har Hörnan allt det utbud vi behöver.
Kåbo behöver inte er "utveckling", Kåbo och Artillerigärdet behöver lämnas ifred. Riv Akademiska Hus fula kontor, återställ gräsytan och hitta någon annans bakgård att förstöra, Gustavsbergsgatan kanske.
 0
Anders Norén (23 Mars 2011 21:57):
Ah, det finns alltså service du tycker om (bank, postkontor) och "kommers" du inte tycker om (kafé, restaurang, cykelverkstad) och så finns det butiker du saknar (Konsum) och butiker som redan har allt du behöver (Ica).
 0
Simon Åslund (24 Mars 2011 08:11):
Kort sagt, jag vill ha det som det en gång var. Den enda förändring på Artillerigärdet de senaste trettio åren som inte varit en försämring är när Ica Hörnan tog över lokalyta ifrån en mindre, om jag minns rätt, musikrelaterad butik.
Förändring är i min erfarenhet i mer än nio fall av tio förnedring och om akademiska hus och/eller uppsalahem är inblandade så är det det med visshet.
 0
Alexander Åkerman (24 Mars 2011 18:01):
@Simon: Det är bara du själv som vet vad du uppskattar. Själv värderar jag Cykelverkstad, kafé och restaurang högre än postkontor eller bank... Men vi kan inte komma ifrån att vi alla är olika. Jag är säker att många i Kåbo skulle uppskatta lokala kaféer, restauranger och några småbutiker.
 0
Simon Åslund (24 Mars 2011 18:41):
Men vi har allt det, på andra sidan åsen, i vår direkta närhet. Varför skulle vi vilja offra vår oas för att få hit ett näringsliv som i de branscher ni beskriver att skulle komma hit erfarenhetsmässigt de senaste tjugo åren inte har något gott att tillföra något ordnat bostadsområde?
 0
Niklas (24 Mars 2011 21:50):
Simon:
Många värdesätter just närheten till cykelverkstad, restauranger och kaféer. Är du säker på att alla dina grannar värdesätter "oasen" lika högt som du gör?

Sedan så har vi det här med närhet. Du tycker att 1 km är tillräckligt nära dig. Men du tänker inte på boende i exempelvis Eriksberg. De har idag klart längre än dina 1 km till det innerstaden kan erbjuda. Tänk om samma service fanns längre ut i Kåbo. Då skulle detta plötsligt finnas på promenadavstånd för Eriksbergsborna. Fast du kanske bara betraktar denna problematik ur ditt egna perspektiv.
 0
Niklas (24 Mars 2011 21:52):
Simon:
"...de branscher ni beskriver att skulle komma hit erfarenhetsmässigt de senaste tjugo åren inte har något gott att tillföra något ordnat bostadsområde?"

Att det inte är gott är ju helt din egna åsikt.
 0
Simon Åslund (24 Mars 2011 23:36):
Ja, att det inte är gott är min egen åsikt, men jag är inte ensam om den. Vad gäller Eriksberg, så har de tillgång till all den verksamhet ni beskrivit på närmare håll och om nu Eriksbergsborna vill ha mer av sådant, låt dem då ha det på sin bakgård, förpesta inte min bakgård med det. Är det inte ni som brukar vilja ha all störande verksamhet på er bakgård? Jag råkar veta att minst en av er bor i Sommarro, så anlägg då innerstadsbebyggelsen där, eller varför inte låta kommunen beslagta Kungsgärdet mellan Ekebyväggen, norbyvägen, krongatan och birkagatan, riva egnahemsbebyggelsen och donera marken till Skanska mot att skåningarna lovar att bygga tristaste möjliga innerstadskvarter. Egnahemsbebyggelse i en storstad som ni vill ha Uppsala till att vara måste ju vara ett oerhört oönskat markutnyttjande.
 0
Niklas (25 Mars 2011 13:25):
Simon Å:
Det naturliga är att en stads växer inifrån och utåt. Bosätter man sig alldeles utanför innerstaden kan man inte ligga där som en bromskloss. Vad tror du hade hänt om man gjort så i Stockholm på 1800-talet? Då hade staden tagit slut vid Vasaparken och Humlegården. Vasastan, Östermalm, Kungsholmen eller Södermalm hade inte funnits. Bor man i en strax utanför en storstad som växer kan man vänta sig att innerstaden kan komma att expandera till "mitt" område. Om detta inte passar kan man ju undra varför man väljer att bosätta sig där.

Ditt förslag om innerstadsbebyggelse vid Sommarro låter ju bra, men som jag skrev tidigare. Det naturliga är att en stad växer inifrån och ut. Kåbo ligger närmare så det naturliga är att Kåbo förtätas först. Men helst av allt borde man ta hand om Kåbo och Sommarro i en gemensam stadsplan som knöt ihop områdena bättre.

Jag förstår heller inte varför varför du skulle vilja riva en massa villor kungsgärde. Inget planerar rivas i Kåbo och det är fullt möjligt att komplettera med innerstadsbebyggelse och parker, utan att riva. Kungsgärde har dessutom redan en rutnätsstruktur som med lätthet kan byggas vidare på (sådant ser exempel på i t.ex Köpenhamn, där villabebyggelse på ett bra sätt är integrerad med innerstadsbebyggelse).
 0
Simon Åslund (25 Mars 2011 14:59):
Mitt uttalande om Kungsgärdet var en Ironi över ert vurmande för innerstadsbebyggelse. Jag tror säkert att vi kommer att få se trevliga ytterområdesfastigheter på artillerigärdet rivas för att ersättas av innerstadsbebyggelse när markpriserna blir höga nog, det betyder inte att vi idag ska acceptera att akademiska hus våldtar vårt bostadsområde. Uppsala har alltid haft gröna stråk in mot centrum, den som sett hararna leka på fältet norr om artillerigatan vet att det fältet är ett av dessa stråk, ett av de stråk som gör Uppsala till något annat än en storstad. Uppsala har alltid varit en småstad. idag är det en småstad med 200 000 invånare, låt det förbli en småstad.
 0
Niklas (25 Mars 2011 15:29):
Simon Å:
Men om du uttrycker dig som att en förutsättning för förtätning är att man river så frågar man sig själv hur pass insatt du egentligen är.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Det är definitivt inte en småstad, utan klassificeras som medelstor stad. Enligt SCB klassificeras kommuner med mer än 200 000 invånare som storstad. Uppsala hade vi årsskilftet 197 787 invånare. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga årliga ökningen varit 2869 personer. Vid årskiftet kommer Uppsala att ha passerat gränsen för att vara en storstad om vi använder SCB:s definition.

Ska du göra Uppsala till en småstad kommer man behöva tvinga folk att flytta från Uppsala. Om inte så är det en fråga om att bygga tät, biloberoende utvidgad innerstad, eller att bygga glesa, utspridda och bilberoende förorter (där harar kan springa in mot centrum på öppna fält). Av det jag hittills sett, så förespråkar du förorter.
 0
Olle Jansson (30 Mars 2011 08:39):
Jag anser att Åslunds åsikter som boende i området skall beaktas och att det skulle behövas i större utsträckning. Man skall inte bara avförda hans åsikter som enbart egostiska. Däremot måste vi ta i beaktande att det är fråga om samhällsplanering.

Låt oss först slå fast att det finns såväl behov och efterfrågan på 270 lägenheter i Uppsala, för studenter eller människor i allmänhet. Detta torde la alla vara enliga om.

Kan Åslund ge ett förslag på en alternativ plats att bygga 270 lägenheter som är minst lika attraktivt för de boende (studenter) och i minst samma usträckning når samhällets mål om en hållbar stadsutveckling? Jag tror detta är mycket svårt och jag är personligen inte av uppfattningen att kostnaden i form av försvinnandet av ett antal parkeringsplatser med kringliggande impedimentgräsmattor är vidare stort.

Sedan skall det sägas att jag tycket huslängorna på Artillerigatan är trevliga och jag skulle uppskatta att dessa parades ihop med liknande byggnader på andra sidan gatan.

Som Eriksbergsbo (fast jag i skrivande stund har pågång ett byte till Vaksala torg) är jag emellertid inte vidare intresserad av Artillerigatans utbud. Hade jag arbetat i Blåsenhuskvarteret eller i Kåbo hade jag däremot varit det.
 0
Simon Åslund (3 April 2011 14:34):
Jag har kommit med förslag förr och nu ska jag komma med ett till förslag som borde glädja er som vill bygga sönder Uppsala. Fyristorg genererar knappast särskilt mycket profit.varför inte bebygga det med en fyrtiovånings bostadsskrapa? Bil har ju ändå ingen någon rätt att ha, så det behövs inget parkeringsgarage i källaren, att de välnyttjade bil och MC-parkeringarna på platsen försvinner är givetvis bara positivt då män (motorcyklisterna) och medelålders män (bilisterna) i synnerhet inte har i innerstaden att göra i alla fall. Vidare positiv effekt blir det då Raggarna idag frekventerar platsen och de har som bekant inget existensberättigande, de gillar ju både gamla saker och bilar, två saker som ju såväl YIMBY som stadens politiska ledning hatar.
Stadsprofilen och årummet är i sig av ringa vikt i allmänhet och torget som har karaktär av innerstadsimpediment har givetvis ännu mindre värde. Bygg bort eländet med en modern Prefabskrapa i beige prefabputs. Skänk marken till Skanska mot att de bygger en så grå byggnad som möjligt så att vi får en mer spännande och levande innerstad.

Majoriteten av nettoinflyttningen till Uppsala tillför staden lite eller inget.
 0
Niklas (3 April 2011 15:43):
Simon Åslund:
Detta var ett mycket taffligt försök till halmgubbe. Tips: läs först igenom vad Yimby står för. Att låta innerstaden växa utåt på ett tomt fält är givetvis inte samma sak som att bygga en 40-våningsskrapa i en del som redan är innerstad. Har Yimby någonsin föreslagit någon 40-våningsskrapa i Uppsala? Har någon någonsin gjort det?

Du skriver vidare:
"Majoriteten av nettoinflyttningen till Uppsala tillför staden lite eller inget."
Detta är ett på gränsen till riktigt osmakligt, xenofobiskt uttalande. I samma andetag borde du fråga dig själv på vilket sätt du själv bidrar till staden Uppsala.
 0
Simon Åslund (3 April 2011 17:54):
Majoriteten av nettoinflyttningen är vare sig studenter, studenterna omsätts. Eller personer som kommer hit för att de efterfrågas av uppsalas industrier. De kommer hit för att bo i Uppsala och jobba på annan ort och då bidrar de inte till Uppsala socialt eller identitetsmässigt. Eller så kommer de hit för att leva på bidrag och då bidrar de inte socialt, inte positivt identitetsmässigt och absolut inte positivt ekonomiskt. Det kommer även hit människor för att jobba okvalificerat i Uppsala, men då det inte råder brist på arbetskraft till okvalificerade arbeten i Uppsala så innebär det att deras nettoeffekt på uppsala snarare är at öka bidragsberoendet. Om X bor i Uppsala och söker ett okvalificerat jobb, men Y flyttar in till Uppsala och får det okvalificerade jobbet före X så har Y:s inflyttning inneburit ökat nettobidragsberoende, oavsett X och Y:s respektive etnicitet.
Inflyttning till Uppsala skall vara av personer efterfrågade i Uppsalas arbetsliv, av studenter, eller kärleksinflyttning. inte bidragsberoende inflyttning eller stockholmare som tycker att det är bekvämare att pendla till stockholm ifrån Uppsalas innerstad än ifrån stockholms förorter.
 0
Henrik Ottosson (3 April 2011 17:59):
Jag har en artikel på dagens UNT Debatt som säkert intresserar de flesta här (oavsett om man är för eller emot nybyggnationer). Artikeln finns på http:​/​/​www.​unt.​se/​debatt/​skapa-​fler-​moten-​i-​forskarsta.​.​
 0
Alexander Åkerman (3 April 2011 19:34):
@Henrik Ottosson: Mycket bra artikel! Det känns som att det saknas en tydlig vision för detta hörn av staden. De blåsiga gärdena mellan forskningsfabrikerna borde bytas ut mot en stadsbebyggelse som främjar möten.

Universitetet skulle kunna tjäna mycket på att vara nära där studenterna bor - då skulle underlag kunna skapas för en kultur med intressanta kvällsföreläsningar, som då också allmänheten skulle kunna ta del av.
 0
Niklas (3 April 2011 22:07):
Simon Åslund:
Du menar att de som flyttar till Uppsala flyttar dit men annars inte har med Uppsala att göra (socialt eller identitetsmässigt), förutom att de bor där... Det leder mig till frågan vad du menar med det. Och vad är dina källor på det?

"Eller så kommer de hit för att leva på bidrag och då bidrar de inte socialt, inte positivt identitetsmässigt och absolut inte positivt ekonomiskt."

Jag tror jag tidigare frågade om detta. Varför skulle man komma till Uppsala för att leva på bidrag. De är väl inte högre än någon annanstans i Sverige? Vilka är det som flyttar till Uppsala och lever på bidrag? Finns de eller finns de bara i din fantasi? Källor tack!

Ditt exempel med person X och Y: Vad har det för relevans? Man kan ju inte tala om någon bidragsinflyttning eftersom X inte flyttade dit i syfte att få mer bidrag. Då kunde ju personen bott kvar, eller hur? Dessutom lever vi i en tjänsteekonomi där antalet arbetstillfällen inte är konstant (man tar inte någon annans jobb). Antalet arbetstillfällen ökar med befolkning och ökar med entreprenörsviljan.

Vad gäller stockholmare som vill bo i Uppsala kan jag inte riktigt se problemet. Man pendlar visserligen till sitt jobb i Stockholm men ens barn växer ju upp i Uppsala och bidrar sedermera till Uppsalas identitet. Menar du att dessa barn, i egenskap av att ha Stockholmsföräldrar, inte har rätt att bo i Uppsala. Eller vill du ha ensamrätt på Uppsala?
 0
Simon Åslund (4 April 2011 01:51):
Det handlar inte så mycket om att jag vill ha ensamrätt på Uppsala (även om jag gärna skulle ha envåldsmakt över Uppsala, men det skulle innebära att Uppsalaborna fick en bättre ledning än de i val visat sig förtjäna), det handlar om att jag vill att även mina Barnbarn ska kunna bo i det här huset om sextiofyra år till och bo i samma stad som jag bor i idag, Uppsala, inte "Storstad formulär 1A nummer fem". Idag sliter förstörelsens krafter i Uppsala ifrån alla håll, alla med samma syfte (liksom även ni), att döda Uppsalas själ och särart.
Fick jag råda skulle Nettoinflyttningen till Uppsala upphöra och kanske rentav en nettoutflyttning ske och de mer missprydande delarna av miljonprogramsområdena och köpladeöknarna rivas och återställas till skog, park eller åker. Uppsala behöver gå på gymmet, inte på MacDonalds.
 0
Eric Thärnström (4 April 2011 09:47):
Jag håller med Åslund på ett antal punkter. Inga fler köplador och mer gym till uppsalaborna. Minska bilberoendet så att vi slipper dessa köplador, och förbättra cykelkommunikationerna så att vi får gratis träning till och från jobbet.

Angående Fyristorg: jag har inget emot parkeringsplatsen, men jag ser gärna att Upplandsmuseets kansli och arkiv får en välkomnande entré intill Dombron. Är man riktigt skicklig kan man säkert få till ett café i ett hörn.
 0
Simon Åslund (4 April 2011 10:16):
Uppsalaborna har inget större behov av Gym, Uppsala däremot behöver gå på gymmet, göra sig av med dököttet och fokusera på kärnorna i sitt existensberättigande.
 0
Niklas (4 April 2011 19:11):
Simon Åslund:
Du vill alltså tvinga många Uppsalabor att flytta därifrån...? Fast bara de mindre bemedlade i periferin? Är det detta du menar med "dököttet"? En rätt vidrig människosyn om man säger så. Om man nu känner ett sådant hat mot människor undrar jag varför man överhuvudtaget väljer att bosätta sig i Sveriges fjärde största stad. Är det inte bra mycket lättare att flytta till något torp isolerad från omvärlden, så slipper du alla dessa människor, som du uppenbarligen retar dig på.

Du har ännu inte berättat vad du menar med inflyttning i bidragssyfte. Har du nu tagit tillbaka detta påstående?
 0
Simon Åslund (4 April 2011 23:44):
Jag tar inte tillbaks det uttalandet, möjligen att det kan nyanseras, inflyttning resulterande i ökat bidragstagande i staden. Var Dököttet ska ta vägen? Det finns gott om bostäder i avfolkningsbygd i inlandet, eller så kan de bosätta sig i storstäder som inte har någon önskan att värna sin identitet och sin särart.
Vad gäller att bälja att bosätta sig i Uppsala så har min familj bott i Uppsala åtminstone sju generationer bakåt. Sådant överger man inte lättvindligt.
 0
Anonym (5 April 2011 10:25):
Såg ett reportage i UNT för ett par dagar sedan om att bara 1/3 av Uppsalaborna är från Uppsala. Uppsala är en utav de största städerna i Sverige och lär inte krympa. Även om du vill det Simon Åslund så kommer det inte hända!
Städer växer och det lär de fortsätta med att göra. Det finns tre alternativ att vidga staden.

1. På höjden
2. På ytor som inte används eller kan ersättas t ex gigantiska tomma fält eller parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kan ersättas med garage!
3. Längst kanterna av städerna och forma helt nya stadsdelar.
4. Finns faktiskt också det kallas för att riva befintliga byggnader och bygga nya, men det ogillas så tog inte upp det först.

Uppsala som stad har en massa naturreservat eller platser som befolkningen inte vill bebygga Hågadalen, Årike Fyris, Stadsskogen, Gamla Uppsala, Vårdsätra m.m

Det här omfamnar ytan kring stadens gränser var ska man då bygga? Halva tanken med steg 3 försvinner ju. Vill du bromsa utvecklingen? Det kommer sluta med att Uppsala förlorar sin ställning som universitetsstad samt andra ställningar då befolkningen som vill bo här inte kan bo här. Bygg en mur kring ditt hus om du nu vill det och stanna upp utvecklingen på din egna lilla tomt. Men rör inte staden som jag och resten av Uppsalaborna som vill se staden utvecklas som stad!
 0
Alexander Åkerman (5 April 2011 11:51):
@Anonym: Visst bör Uppsala utvecklas som en stad. Tanken på att man skulle kunna konservera Uppsalas identitet och mentalitet är befängd och naiv.

De som tycker att Staden är färdigbyggd och som vill förvisa alla mindre bemedlade Uppsalabor ut till satellitorter långt utanför staden är enligt mig skadliga för staden. Det skulle bara betyda att Uppsala blir en starkt segregerad stad, med ett gigantiskt bilberoende till följd. Det skulle ta död på Stadens livskraft och Uppsala skulle befästa sin position som stockkonservatismens huvudstad... Frågan är om vi vill att Uppsala ska fortsätta vara stad eller om vi vill gå samma väg som Detroit...
 0
Simon Åslund (6 April 2011 17:37):
Staden är inte färdigbygd, det kommer den förhoppningsvis aldrig att bli (Däremot är Artillerigärdet färdigbyggt).
Men ska staden förbli en bra stad att bo i så krävs det en tanke med hur den byggs och hur den rekryterar nya invånare (ja, in och utflyttning kommer att ske, det gäller bara att se till att nettoflödet är så som vi vill ha det).
Hela samhällsbygget idag bygger på social ingenjörskonst. Det gäller för oss som bor i Uppsala att efter bästa förmåga se till att det är vi som medvetet bygger den stad, det samhälle vi vill leva i. Vilka som idag designar vår stad vet jag inte, men det är uppenbart att någon gör det. När denne någon helt uppenbart jobbar på att skapa en stad som åtminstone jag inte vill leva i så måste jag för det första kämpa emot förändringar som för mig är uppenbart negativa, för det andra måste jag söka finna en design av staden och samhället som jag kan ställa mig bakom.
Idag ser jag bara de skadliga krafterna, mot vilka jag måste kämpa. När någon presenterar en vision för samhällsbygget som jag kan ställa mig bakom så kommer jag att inte bara kämpa emot något, jag kommer att kämpa för något och kanske rentav tolerera nybyggen i min stad, när nybyggena bidrar till staden istället för att skada den.
 0
Niklas (6 April 2011 19:11):
Simon Åslund:
"Däremot är Artillerigärdet färdigbyggt"
Fältet norr om Artillerigatan är ju i stort sett obebyggt.

"Men ska staden förbli en bra stad att bo i så krävs det en tanke med hur den byggs och hur den rekryterar nya invånare"

För det första bör man arbeta mot att göra Uppsala till en bättre stad att leva i, inte att den förblir som idag. Tanken på att rekrytera invånare är motbjudande. De som kommer, de kommer. Vilka kriterier menar du att Uppsala skulle använda vid rekrytering av "rätt" människor: Inkomst? Etnicitet? Preferenser? Vill du att man skulle göra så med de befintliga befolkning: att de som inte uppfyller kraven ska tvingas bort från kommunen?

"När denne någon helt uppenbart jobbar på att skapa en stad som åtminstone jag inte vill leva i så måste jag för det första kämpa emot förändringar som för mig är uppenbart negativa, för det andra måste jag söka finna en design av staden och samhället som jag kan ställa mig bakom."

För det första så ligger det aktuella området lite utanför själva staden. Så jag har tolkat det som att du vill bo strax utanför staden. Stadsbyggande är givetvis, som du säger, en social ingenjörskonst. Många vill bo i staden och det kan man lösa på tre sätt.

Antingen gör man som du vill: Delar upp människor i ett A- och B-lag. De som inte passar in i mallen är inte välkomna. Detta är en, för mig, mycket motbjudande människosyn och den som hatar människor (som den inte känner) på detta sätt borde rannsaka sig själv, hur andra uppfattar en själv (ett tips kanske :) ).

Ett annat sätt är att bygga ut tätorten/storstadsområdet med förorter i periferin. Detta skapar dock segregation (sociokonomisk och etnisk). Det ger bilberoende.

Det tredje sättet går ut på att låta innerstaden växa kvarter för kvarter utåt. Då skapar man förutsättningar för en integrerad stad där alla har gång- eller cykelavstånd till allt. Denna lösning innebär att de områden som ligger i innerstaden absoluta närhet förtätas då befolkningen ökar.
Det är den bästa lösningen för de flesta. En del i dessa innerstadsnära områden gillar den närhet förtätningen innebär. En del andra gillar det inte (eller är av olika skäl rädda för förändring). De som inte gillar det får förstås argumentera mot, men är det rimligt att de som huserar i dessa innerstadsnära områden ska ha ett veto på en utveckling som gagnar den absoluta majoriteten? Jag tycker inte det.

Fråga dig själv vad du är rädd för: Människorna? Att husen ska bli fula? Att din utsikt ska reduceras? Ökad service?
 0
Eric Thärnström (7 April 2011 18:25):
För att vända skeppet:
Finns det ett behov av ett nytt konstmuseum i Uppsala? Där har vi en fråga som rör själva utbudet i staden. Det finns många idéer om var ett sådant hus skulle stå, men också en mängd krav på dess funktioner. Kan det ses som ett positivt tillskott till staden?

Nu finns t.ex. förslag på att bygga in ett konstmuseum i Slottsbacken, och frågan är om det är en lämplig lösning. Finns det alternativa placeringar som gör att konstmuseet kommer mer till sin rätt?
 0
Alexander Åkerman (7 April 2011 18:52):
Jag tror att man kan åstadkomma mycket mer intressant museiverksamhet med ett konstmuseum på en plats där många människor dagligen passerar då museet kommer att få oändligt mycket lättare att exponera sig. Hur kan konstmuseet marknadsföra aktiviteter på en plats där nästan inga Uppsalabor regelbundet passerar?

Samtidigt är det tråkigt om slottet blev helt livlöst. Men jag tror inte på ett konstmuseum dit man går max en gång om året för att verksamheten inte uppmärksammas. Ett konstmuseum bör vara mer än så.
 0
Simon Åslund (7 April 2011 19:50):
Lägg konstmuseumet i anslutning till Gottsunda Centrum så blir det lite kultur i området och innerstadsgräddan såväl som de som bor i prestigeområden som Norby, Kåbo, Sunnersta med flera enklaver får orsak att besöka Gottsunda och själva bilda sig en uppfattning om området och de som bor där.
Där finns dessutom goda parkeringsmöjligheter så att till och med såna som jag skulle vara välkomna att besöka museet.
 0
Eric Thärnström (12 April 2011 17:56):
Det kanske finns en poäng med en placering i Gottsunda. Med bättre förbindelser till Ultuna (vidare till Ulleråker, Kronåsen och Kungsängen) och till Sunnersta kan det få lite hjälp på traven. Samtidigt kan man inte räkna med så många drop-in-besökare som skulle kunna göra att verksamheten lyfter. Eller kan man?
 0
Simon Åslund (13 April 2011 00:17):
Gottsundaborna är väl som folk är mest, eller?
Om de är som folk är mest så borde de ju generera samma frekvens av drop-in besökare som på vilket annat minsta lilla avsides ställe som helst och vi får lov att inse att är det inte på gågatan eller drottninggatan så är det avsides i Uppsala.
 0
Simon Åslund (5 Februari 12:55):
Byggena på blåsenhus blev precis så vidriga som förväntat och ställer till området precis som förväntat. Dock har vi än så länge sluppit café och cykelverkstad.
De är dock inte lika motbjudande och skadliga som nybyggena på döbelnsgatan och dag h.
Jag fick, som oftast, rätt. Lögnerna och flosklerna från de som vill Uppsala illa visade sig som vanligt vara lögner och floskler.

NIABY!

Jag föreslår att vi utvecklar och förnyar artillerigärdet och Kåbo genom att återställa allt mellan kyrkogården och vårdsätravägen till 1990 års utförande.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.