Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Samarbete mot bostadsbristen

 
Den stora händelsen i veckan för den som är intresserad av bostadsfrågor i Uppsala med omnejd var en debattartikel (i DN, ej i UNT). Där förtäljde landshövdingen och kommunstyrelsens ordföranden i länets kommuner gemensamt om en plan, eller i alla fall ambition (givetvis unikt, vilket allt brukar vara i detta sammanhang) för att skapa 25000 nya bostäder i länet.

 

Låt oss lämna den uppgivna siffran därhän och fokusera på uppgivna orsaker och medel för detta mål. Det påpekas att ny lagstiftning behövs, vilket torde kunna tolkas som att debattörerna antyder att dagens lagstiftning är ett hinder i sammanhanget. I väntan på Godot så har dock länets offentliga aktörer genom denna debattartikel gått ut med tanken att tillsammans försöka se vilka verktyg som finns tillgängliga för att komma till rätta med gemensamma problem som länet står inför:

"Kommunerna äger huvuddelen av planeringsprocessen. Länsstyrelsen medverkar i samråd, yttrar sig om planer utifrån ett riksintresseperspektiv och hanterar överklaganden. Vi bedömer att det redan nu och inom gällande lagstiftning är möjligt att enas i en gemensam avsiktsförklaring om hur vi ska gå till väga för att skapa fler bostäder."

Även om det är svårt att sia om vad detta konkret faktiskt kommer att innebära kan vi kanske i alla fall hysa förhoppningen att det inte försvårar situationen. För de privatpersoner som intresserar sig för bostads- och stadsplanering men saknar direkt insyn i hur koordinationen mellan kommun och länsstyrelse faktiskt fungerar framstår oftast den senare parten som en bromskloss.

Utifrån i sig oftast välmenade bevekelsegrunder och allt för ofta vagt forumlerade riksintressen har svenska länsstyrelser för vana att skjuta detaljplaner i sank. Detta har inte minst varit fallet för Stockholm, där Stockholms innerstad som ett riksintresse så när inneburit att kommunen blivit berövat sitt planmonopol.

Att tydliggöra vad som får byggas var i ett tidigare skede torde kunna medföra att transparansen och förutsägbarheten i den oftast mycket långa processen (Josef K.:s var mycket kortare i sidor räknat) - som också skall kortas enligt debattartikeln. Att regler och förordningar medför att utfallet för en ansökan i de flesta fall är någorlunda lätt att förutspå är en viktig del för att procssen skall uppfattas som både säker - vilket underlättar beslut för den som vill bygga bostäder - och rättvis.

Mycket fokus i debattartikeln ligger emellertid på vad staten bör göra för att förbättra infrastrukturen i länet. Kanske denna sammanslutning av länets starka män och kvinnor är mer av en koalition för att vinna inflytande i staten - och anledningen till att artikeln publicerats i DN - än att lösa eventuella interna problem. Vi har säkerligen anledning att återkomma i frågan.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (16 September 2012 11:38):
Det är kul att se länsstyrelsen som en pådrivande aktör för mer byggande. Deras plan om 25000 nya bostäder på 5 år innebär vad jag vet ungefär ett dubblerat bostadsbyggande - Ett högt men högst rimligt mål om man vill att bostadsbristen ska byggas bort.
 0
Martin Berg (16 September 2012 18:31):
Enligt SCB byggdes 1400 lägenheter under 2011 i länet. Vad det har varit tidigare år vet jag inte, men nationellt har bgyggandet avtagit 30 sedan högkonjukturens topp. Så kanske har vi varit över 2000 per år vid något tillfälle. Skulle man komma upp i 2500, alltså hälften av deras mål, redan under 2013 så vore det riktigt stort måste jag säga. 25 000 på 5 år är därmed totalt orealistiskt.

Kunde man bara ta sig i kragen och hålla 2500 år ut och år in så skulle vi inte ha någon bostadsbrist, mer än så behövs inte. Men det ger såklart inga röster.
 0
Olle Jansson (17 September 2012 11:53):
I måndagens UNT (ej på nätet) utvärderas bostadsbyggandet i Uppsala kommun med hänvisning till politiska löften/mål och får underkänt.

SCB:s siffror för de senaste åren i Uppsala kommun nedan:

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp och tid
2008 2009 2010 2011
flerbostadshus 371 1413 444 824
småhus 235 175 235 240

Inte så snyggt, jag får be om ursäkt för detta, men som synes så är resultaten inte direkt imponerande bortsett från 2009 då vi hade ett gott tillskott av lägenheter. Med en befolkningsökning i kommunen med en bit under tiotusen under samma period så innebär det en lägenhet per 2,37 ny invånare. Jag vet inte hur många det "bör" vara med tanke på nuvarande boendemönster i Sverige, men den tumregel jag hört är 0,6 lägenheter per invånare eller motsv. 1,67 invånare per lägenhet.

2006 och 2007 innebar också färdigställandet av lite över 1000 lägenheter i flerbostadshus.
 0
Alexander Åkerman (19 September 2012 22:02):
Oj. Jag har visst ingen koll på hur mycket det byggs. Sitter väl med 2009 års siffror i bakhuvudet och tror att det byggs 1500 bostäder om året i Uppsala, varje år och lite drygt 2000 bostäder i länet. Länstyrelsens förslag innebär ju med den riktiga statistiken i princip en fyrdubblad byggtakt. Man undrar ju vad de har för kort i rockarmen som gör att de tror att detta vore möjligt... Fast bra vore det med så mycket byggande!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.