Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Cykling och statistik

 
Köpenhamns cykelambassadör Mikael Colville-Andersen visar i denna TEDx-talk på intressant statistik om cykling och pekar på varför vi borde uppmana alla att cykla mer - även de som inte vill använda cykelhjälm.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Stockholm.
Kommentarerna nedan är från båda dessa siter.
+2
Erik Sandblom (1 Augusti 2012 17:18):
Jaa!!

Här finns lite källhävninsningar. I städer med mer cykling är det färre som bär hjälm. Ju fler som cyklar desto bättre är det, för cyklister lever längre:

Cykelstäder eller hjälmstäder, bara att välja
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​260​4-​Cykelstader-​eller.​.​
 0
Niklas Öhrström (1 Augusti 2012 20:15):
Är det så att hjälmbruket gör att cykelbruket minskar, dvs orsak - verkan, där hjälmbruket är den bakomliggande orsaken.

Eller är det bara en negativ korrelation (som inte måste vara kausalitet)?
+2
Anders Ryding (1 Augusti 2012 20:50):
Skulle gärna se att fler hjälmlösa cyklister ger sig ut på Stockholms gator. Det kanske kan sänka tempot lite. När jag jobbade i city och cyklade från bostaden vid Hornstull till jobbet, ja då var inte min största fruktan bilar eller gångtrafikanter utan andra cyklister. Jsg upplever att Köpenhamn har en helt annan cykelkultur än i Stockholm. Här är det aggresivt och i det närmaste laglöst. Sen undrar man ju om cykeln sitter fast i röven på folk, eftersom man inte ens klarar av att gå av och leda cykeln tex där Götgatan blir gågata.
För att travestera en gammal valaffisch: gärna cyklister, men först rejäl hyfs.
+1
Karl (1 Augusti 2012 21:06):
Nja, det är tillåtet att cykla på Götgatsbacken. Kommunen borde dock rita ut ordentliga cykelbanor för att lösa det nuvarande smått farliga kaoset.
+1
Anders Gardebring (1 Augusti 2012 22:43):
Anders Ryding: Cykling är som sagt tillåten i Götgatsbacken, däremot måste man anpassa sig efter gångtrafiken. En annan sak som jag dock tycker är problematiskt är när man som cyklist förväntas gå av cykeln och leda den vissa sträckor. Cykeln är ett fordon, ett transportmedel. Ingen kräver att man ska gå ur sin bil och skjuta på den vissa sträckor. Vi behöver en infrastruktur som behandlar cykeln just som ett fordon.
 0
Anders Ryding (2 Augusti 2012 07:13):
Om det är förbjudet eller inte tycker jag är ganska ointressant men naturligtvis skall man underlätta även för cyklister att ta sig fram. Man måste inte alltid stressa dock och man måste inte alltid fram den allra snabbaste vägen. Om man har så bråttom så man inte kan kliva av cykeln så går det att ta Repslagargatan, därför att cykla, och dessutom fort, när hela Götgatan är fullt med folk, det är korkat.

Sen förstår inte jag varför man nödvändigtvis måste ha cykelbanor på alla huvudgator, som också i regel är affärsgator. Det vore mycket vettigare att lägga cykelbanorna på paralellgatorna istället. Det blir en ganska otrevlig stad där gatorna bara skall fungera som transportleder där gående skall balansera på minimala trottoarer. För det blir de gående som får ge upp sitt utrymme. Inte bilarna.
+1
Herbert Tingesten (2 Augusti 2012 08:06):
Anders R: I de här diskussionerna måste man ständigt påminna om att de där parallellgatorna faktiskt inte finns, och där gator går parallellt med huvudgatorna mer än några kvarter så är de oftast väldigt backiga eller på andra sätt fulla med hinder. Repslagargatan är t ex enkelriktad norrut från Högbergsgatan. Tidigare gick Götgatans cykelbana där men eftersom den korsade Götgatan två gånger, var försedd med fyra 90-graderssvängar, passerade rakt över den kullerstensbelagda och fotgängartäta Medborgarplatsen och dessutom utgjorde en kvartersstor omväg så var det knappast någon som använde den.
 0
Jan Wiklund (2 Augusti 2012 09:57):
Det finns en, säger en, parallellgata i Stockholm - Tjärhovsgatan som kan användas istället för Folkungagatan. Andra är som sagt bara några kvarter långa och slutar i en vägg.

Men inte minskar väl cyklingen? Jag hade för mig att cykling håller på att bli så mainstream att inte en Stadshuset kan negligera den längre.
+2
Anders Gardebring (2 Augusti 2012 09:58):
Anders R:
Fast då kommer vi ju återigen tillbaka till synen på cykeln som ett lägre stående transportmedel. Varför ska bilarna få köra på huvudgatorna men inte cyklarna? Resultatet att lägga cykelbanorna på sidogatorna blir ofta att cyklisterna kör ut i biltrafiken istället. Trafikplanering måste anpassa sig efter hur folk faktiskt är och hur de tänker.
Jag tycker snarare att de gator där det är tvåfiligt för bilarna bör byggas om till enfiligt för bilarna så får fotgängare och cyklister lite mer plats.

Man måste inte alltid stressa dock och man måste inte alltid fram den allra snabbaste vägen.

För mig som dagligen cyklar till och från jobbet finns inget större intresse av att "flaneringscykla". Cykeln är ett transportmedel för att ta sig från punkt A till punkt B. Det handlar inte om stress utan vardag.

Håller dock helt med om att man inte bör cykla för snabbt genom gågator där cykling är tillåten. Det är gångtrafikanterna som sätter takten på sådana gator. Själv cyklar jag i olika hastigheter på sådana gator utifrån hur mycket fotgängare det är. Är det lite fotgängare är det enkelt att köra förbi fotgängarna utan risker för vare sig mig eller fotgängarna, är det fler människor är det svårare att köra runt och då anpassar man sig. Och ja, jag är medveten om att det (tyvärr) finns cyklister som inte agerar så utan blåser på trots fullpackad gågata.
 0
Anders Ryding (2 Augusti 2012 11:23):
Jag tycker också det är trevligt att cykla och att cykeln inte minst är ett utmärkt transportmedel. jag är dock skeptisk till denna hallelujahkör när det gäller cykling i storstan. Det låter som att cykling och bikupor kommer att lösa alla våra problem.
Sedan är jag tveksam till cykelbanors förträfflighet. Det kanske funkar på södermälarstrand där banorna är helt separerade från trafiken, men där har vi å andra sidan förortsborna som kommer i 140 km på sina 45-växlade och på Hornsgatan tycks banorna inte ha gjort någon skillnad. Många väljer ändå att cykla på trottoaren för att man tycker det är läskigt att cykla i trafiken, om så även på cykelbanan.
Återigen: Cykelkulturen i Stockholm är bedrövlig. Varken gående, kollektivtrafikresenärer eller bilister kan bete sig på detta fullständigt anarkistiska sätt som dessvärre alldeles för många cyklister gör i Stockholm.
 0
Anders Gardebring (2 Augusti 2012 11:37):
Anders R:
Att cykelkulturen skulle vara "bedrövlig" är väl en fråga som kan diskuteras, jag skulle snarare säga att *trafikkulturen* är bedrövlig. Både bil- cykel och gångtrafikanter bryter mot trafikregler konstant. Jag skulle hävda att det är en myt att just cyklister sticker ut, jag ser dagligen cyklister som bryter mot reglerna men jag ser också dagligen bilister som gör detsamma och gångtrafikanter i cykelbanorna är en konstant likaså.

Grundproblemet är att Stockholm har planerats utifrån en enskild trafikparameter, framkomligheten för personbilar, under alltför lång tid. Det är där skon klämmer och det är där det behöver göras förändringar. Att du ser cyklister i gångbanan på Hornsgatan är t.ex. en följd av att cykelbanan dels är osäker (billiga målade streck i körbanan istället för en riktig cykelbana) och dels av att den är för smal (man kan inte köra om).
 0
Erik Sandblom (2 Augusti 2012 11:41):
@Niklas Ö
En hypotes är att det är en kulturskillnad. I städer med mycket cykling ser man cykeln som ett enkelt och smidigt sätt att ta sig från A till B, och därför vill cyklisterna inte krångla till det med hjälm. Man har inte cykling som hobby eller identitetsmarkör.

I min artikel jämför jag med X2000 som marknadsfördes som enklare än flyget men snabbare än tåget. Om tåget inte gick från centrum till centrum utan bara från t ex Arlanda till Landvetter skulle mycket av poängen gå förlorad.

@Anders Ryding
Cykling har stor potential i Stockholm. Trafikkontoret säger att 80% av alla arbetsresor är kortare än en mil, och för såna resor är cykeln ganska snabb. Jag skrev tidigare om cyklisters beteende här:

Cykling - ett socialt transportmedel
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​10​/​cykling-​-​ett-​socialt-​tran_​.​.​
+2
Jan Wiklund (2 Augusti 2012 13:13):
Jag kan delvis hålla med Anders R om att cykelbanorna är en aning överreklamerade som patentmedel. Det finns situationer då jag hellre filkör än använder cykelbanan. Inte minst då cykelbanan mynnar ut i ett trafikljus där man ofta måste vänta på grönt två gånger för att få köra vidare.

Så är det nästan alltid vid vänstersväng i korsning med trafikljus. Lidingövägen mot Sturegatan måste man - om man använder cykelbanan - vänta på grönt två gånger för att få köra rakt fram. Ingen bilist skulle stå ut med sådant! I såna fall filkör jag hänsynslöst.
 0
Karl (2 Augusti 2012 13:16):
Anders har helt rätt när han säger att det är en fråga om trafikkultur och inte cykelkultur. Cykeln är som sagt ett fordon som ska existera på samma villkor som övrig trafik. Detta kan underlättas eller försvåras genom utformningen av gaturummet, och här har Stockholms kommun inte gjort ett vidare bra jobb. För att återknyta till exemplet Götgatsbacken (men finns många andra platser i staden som rentav är värre, åtminstone för cyklister) så är den nuvarande utformningen som gångfartsgata dålig av ett enkelt skäl: gatan är en del av Stockholms nord-syd-axel och trafikeras av en stor mängd pendlarcyklister som vill ta sig fram fort. Samtidigt ser trafikmiljön ut som en shoppinggata enbart för gående. Den som kommer upp ur t-banan vid Slussen utan att vara bekant med området kommer inte ha någon som helst beredskap för att titta efter snabba cyklar. Jag har själv varit nära att bli påkörd flera gånger trots att jag väl känner till gatan, det räcker att man går och lyssnar på musik och tänker på annat för det visuella intrycket ger inga som helst ledtrådar till att det framförs cyklar på gatan.

Min personliga uppfattning är annars att man ska vara väldigt försiktig med att genomdriva trafikseparering på huvudgator. Jag anser att all fordonstrafik borde tillåtas på Götgatan igen, med körbanor för bilar, cykelbanor för cyklister, och trottoarer för fotgängare. Måste man tvunget ha gågator i en stad så bör de inte förläggas på huvudstråk utan enbart på platser där den snabbgående trafiken (spelar ingen roll om det är bilar eller cyklar) har likvärdiga alternativ. Det är en reell trafikfara att blanda fotgängare och snabba cyklister, men jag har svårt att se att det skulle vara någondera partens fel, utan att resultat av konstig planering.
 0
Erik Sandblom (2 Augusti 2012 13:45):
@Jan Wiklund
I Stockholm ökar cyklandet men i landet som helhet går det ner. I 1997 års resvaneundersökning gjordes 12% av resorna med cykel, medan till 2005 hade det minskat till 9-10%.

http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
Se förordet

http:​/​/​trafa.​se/​sv/​Statistik/​Resvanor/​
RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen avsnitt 6.1
 0
Anders Norén (2 Augusti 2012 14:47):
Karl: Götgatsbacken i och för sig för smal (12 m?) för att medge separering av tre trafikslag. 2 meter till så skulle man få rum med cykelfält i båda riktningar med bibehållen enkelriktad angöringstrafik för bilar, ytterligare 4-6 meter så skulle trottoarerna kunna göras acceptabelt breda. Jfr. Götgatan mellan Åsögatan och Medborgarplatsen, 24 meter bred.
 0
Martin Kolk (2 Augusti 2012 16:29):
Det är väll ganska enkelt på Götgatsbackan. Det är gårdsgata som gäller, och det är olagligt, även för cyklar, att köra snabbare än gångfart. 10 km/h eller så är kanske okej men cyklister som kör i 20+ km/h borde helt enkelt bötfällas.
 0
Karl (2 Augusti 2012 16:53):
Martin: Jo, jag vet att cyklisterna ska hålla gångfart, min poäng är mer att det är lite dumt att inrätta det så på ett av stadens huvudstråk för cykeltrafik. Och det är ju de facto lite si och så med hur den regeln följs.

Anders: Man behöver kanske inte separera cyklister från biltrafiken? De som cyklar dagligen till och från jobbet måste ju kunna hantera det, och de som känner sig obekväma kan välja andra vägar.
 0
Anders Norén (2 Augusti 2012 17:15):
Karl: Men Götgatsbacken är ju utformad som en vanlig gata, med trottoarer för gående och körbana där cyklister och motorfordon samsas? Det finns ingenting i utformningen som signalerar gågata.
 0
Karl (3 Augusti 2012 00:12):
Anders: Det finns inga körfältsmarkeringar, och hela körbanan är som regel full av fotgängare. Man får definitivt intryck av gågata.
 0
Herbert Tingesten (3 Augusti 2012 00:28):
Mellan S:t Paulsgatan och Högbergsgatan är Götgatan skyltad som gågata. Norr om S:t Paulsgatan finns cykelbanemarkeringar ditmålade. Cykling är tillåten på gågata men gående ska ges företräde.
 0
Anders Norén (3 Augusti 2012 08:17):
Karl: Att körbanan är full av fotgängare är en konsekvens av att trottoarerna är för smala. Och då är vi tillbaka på ruta ett: ett trafikslag måste bort om man ska kunna separera. Eller tänker du dig att man sätter upp rejäla järnstaket i trottoarkanten så att de gående inte kommer ner till körbanan?
+1
Jan Wiklund (3 Augusti 2012 10:29):
Jag föreslår att Götgatsbacken blir vanlig gata, med mycket bredare trottoarer, smalare körfält (för blandning cyklar och bilar, men enkelriktat för bilarna), och hastighetsbegränsning 20 km/h. Samt tillåtelse för leveranser att parkera tillfälligt på trottoaren.

Det är en miss att ett huvudstråk ska vara så smalt. Men man får göra det bästa av det...
 0
Karl (3 Augusti 2012 10:49):
Anders: Va, nej, det är en konsekvens av att gatan är skyltad som gångfartsgata förstås. Trottoarerna var lika smala för 20 år sedan men då var det verkligen inga som använde körbanan som gågata.

Annars tycker jag Jans förslag verkar vettigt.
 0
Martin Kolk (3 Augusti 2012 11:53):
Jag tycker nuvarande gågata är ett rejält lyft jämfört med hur det var tidigare. Jag tycker gott man kan ha nuvarande lösning så får cyklister antingen ta det lite lungnare, eller en mindre omväg. I båda fallen tar det kanske 2-2 minuter längre vilket är betydligt kortare än de omvägar somliga bilister måste göra. Mycket tydligare cykelmarkeringar känns ju väldigt klokt dock. De skulle väll kunna vara 2dm upphöjt i en helt annan färg eller så.
 0
Herbert Tingesten (3 Augusti 2012 14:03):
Fast nästan ingen håller sig innanför markeringen ändå i själva backen, det är bara att gå dit och titta hur det fungerar i praktiken. Backen är så brant att snabba och långsamma cyklister separeras effektivt och då måste det finnas massor med omkörningsutrymme, speciellt med tanke på att cykeltrafiken kommer i vågor som styrs av trafikljuset nere på Hornsgatan. Det är också så brant att de med dålig kondis eller tung last tvingas sicksacka. En helt fysiskt separerad cykelbana här skulle skapa rejäla köer och irritation.
+1
Herbert Tingesten (3 Augusti 2012 14:06):
En möjlighet som säkert har diskuterats någon gång är att använda Katarinagaragets övre plan som cykeltunnel från Katarinavägen till Björns trädgård.
 0
Jan Wiklund (4 Augusti 2012 10:30):
Herbert: Tja, irritation har vi ju ändå...
 0
Gluff (10 Augusti 2012 17:21):
Ett sätt att få ned anarkin volymmässigt kunde möjligen vara att införa frivilliga nummerplåtar eller nummerdekaler. Man visar att man är med i leken och att man inte verkar anonymt med sitt fordon.

Det kanske annars inte är konstigt om cyklandet minskar i kommuner där man drar in vinterunderhåll och ibland även lägger ansvaret på fastighetsägarna att skotta på trottoaren eller vägrenen utanför.

(Kanske har utvecklingen blivit som dem blivit i takt med lokala politikers åldrande och därmed (?) minskade benägenhet att cykelpendla. Om några år kan man måhända räkna med att krav på förbättrat vinterunderhåll ökar och att fallolyckor hos äldre sätts i fokus.)

VTI (Väg- och transportforskningsinst.) forskar en del om cykelvanor och underhåll, bland mycket annat. Institutet ger ut rapporter som kan beställas.
 0
Simon Åslund (12 Augusti 2012 21:09):
Att Underlätta bruk av cykel (men inte på andra trafikslags bekostnad tack) är givetvis bra. Men det finns andra fordon som också är mycket bra i en trång storstad. Jag talar givetvis om motorcykel. Du får in många motorcyklar på samma utrymme som en bil, både i rusningstrafikens köer och på parkeringsplatserna. Uppmuntra ensamresenärer att nyttja motorcykel, ffa i storstäderna, men givetvis i landet som helhet.
 0
Niklas Öhrström (13 Augusti 2012 02:48):
Simon Å:
"Att Underlätta bruk av cykel (men inte på andra trafikslags bekostnad tack) är givetvis bra. "

Varför inte på andra trafikslags bekostnad?
 0
Anders Gardebring (13 Augusti 2012 18:26):
Simon: Alla trafikslag konkurrerarmed varandra i en stad, det är oundvikligt. Vad du i rea,iteten säger är alltså att inget mer uttrymme får ges åt andra trafikslag. Det är ett problem då bilen har en väldigt stor plats i stadstrafiken i dag.
 0
Niklas Gustafsson (16 Augusti 2012 10:18):
Att underlätta för att bli cyklist är vad de gjort i London med projektet Barcleys Bikes. Den typen av service finns i många andra städer också men jag har aldrig varit med om att utbudet är så stort. Det fanns ett cykelställ aldrig längre bort än ett par hundra meter bort. Intensiteten av ut-/återlämningsställen gav att man som cyklist av Barcleys Bikes fick det bästa av två världar. Man kom snabbt fram genom staden, om inte snabbare än bilen i vissa fall, men också en frihet som kollektivtrafiken erbjuder, utan att vara låst till en parkeringsplats.

Det skulle vara intressant att se statistiken för dessa cyklar och hur det påverkat London. Jag har inte kunnat hitta sådan statistik, någon annan som sitter och trycker på den i detta cykelforumet?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.