Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt
 > Uppsala

Ränteavdraget

Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det pågår en diskussion i UNT kring huruvida ränteavdraget påverkar bostadsmarknaden eller ej. Mats Åkerblom menar på att hushållen bara drar av upp till 30% av räntan medan (hyres)företagen drar av hela räntan i rörelsen, och att hyresrätter därmed gynnas mer av ränteavdraget än bostadsrätter. För det första anser jag att han har fel, men eftersom det kan vara ett väl laddat ämne utanför YIMBY:s ramar så dyker det upp här som en diskussionstråd.

Ränteavdraget ligger på 30% för räntekostnader upp till 100 000 kr och däröver på 21% (jämför kapitalskatten om 30%). Det betyder att hushållen får göra avdrag på skatten, som i övrigt baseras på inkomst. Hyresföretagen vinstbeskattas, vilket betyder att alla kostnader bakas in i rörelsen, eftersom de är en del av själva näringen. Men räntekostnaderna finns fortfarande där, vilket gör att företaget måste ta ut en hyra som är tillräckligt hög för att täcka driftkostnader, amorteringar och räntor. Ett hushåll betalar också drift, amorteringar och räntor för sitt boende, men också för mat kläder o.s.v.. Skillnaden är att bostadsrättsinnehavare (som förutsätts låna till sin bostad) får dra av 30% av räntekostnaden, medan de som hyr sin bostad måste betala hela räntan via hyresföretaget. Avdrag eller ej, men de som hyr får inte del av det ränteavdrag som bostadsrättsinnehavare har rätt till.

Ponera en bostad värd 1 miljon, 100% belånad. Ponera också en avskrivningstakt på 40 år (2,5% per år) samt en låneränta på 5% (mer realistiskt än dagens ränta). Utöver driftskostnader kostar alltså bostaden 7,5% av sitt värde varje år. Är det en hyresrätt förs hela kostnaden över till hyresgästen som formellt sätt betalar "Hyra" som inte är avdragsgillt på något sätt. Är det däremot en bostadsrätt så har ägaren rätt att göra avdrag på 30% av räntekostnaden, som då blir 3,5% av bostadens värde. Då blir årskostnaden totalt sett 6% av bostadens värde. Som synes vinner man på att bo i bostadsrätt, och detta får två huvudsakliga följder:

1. Det blir lönsamt att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter och därmed sänka sina kostnader med 20% enligt exemplet. Denna tendens gör att hyresrätterna blir färre och bostadsrätterna blir fler, ceteris paribus.

2. Priserna på bostadsrätter stiger i förhållande till hyresrätterna med 25% enligt exemplet. Det blir alltså mer lönsamt att producera bostadsrätter än hyresrätter.

Sammantaget gör ränteavdraget att det blir fler bostadsrätter och färre hyresrätter. Man kan möta det med sänkt fastighetsskatt för hyresrätter eller subventioner av hyresrättsbyggande, men det finns fortfarande samma tendenser till att öka antalet bostadsrätter och minska antalet hyresrätter. När man pratar om att förbättra villkoren för hyresrätterna kanske man först ska ta bort förmånerna för bostadsrätterna, med andra ord sänka ränteavdraget.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag är lite förvirrad av beräkningarna. Blir verkligen den årliga kostnaden för bostaden 7.5 % av dess värde? I så fall går ju 2/3 av de pengarna (50 000 i fallet med miljonbostaden) till att betala räntan och endast en tredjedel (25 000) till att betala miljonen... det blir ju en riktig ockerränta. SMS lån? Blir inte årskostnaden för lånen 1 000 000 • 0,025 • 1,05 ?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Räntan tas ut som en avgift på det lånade beloppet. Har man en årsränta på 5% så blir det 5% av hela lånet. Men eftersom man amorterar så krymper lånet hela tiden och därmed också räntan. Amorteringen ligger på ett fast belopp (i exemplet på 25 000), medan räntan är en procentsats av lånet. När hälften av lånet (500 000) är betalt efter 20 år blir räntan 500 000 * 0,05 = 25 000 per år, alltså hälften mot vad det var från början. Totalt kommer lånet på 1 miljon att kosta 1 miljon i räntor i exemplet. Ocker, kan tyckas, men 5% är en relativt låg ränta i historiska sammanhang. Det kostar väldigt mycket att låna.

Idag ligger många bolåneräntor på runt 2%. Det blir en årskostnad på 4,5% av bostadens värde per år. Då blir den totala räntekostnaden bara 400 000 kronor på 40 år. I början på 80-talet låg dock räntorna på runt 15%. Å andra sidan var bostadspriserna mycket lägre då så det var lättare att köpa en bostad med egna sparmedel.

 > Allmänt
 > Uppsala
Ränteavdraget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.