Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Uppsala

Järnväg Uppsala-Enköping

Sida 2 av 2
<12
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
En väg mellan Västerås - Enköping - Uppsala (enligt min sträckning som kommer norrifrån) - (Arlanda är 11 mil lång. Restid 45 - 55 minuter snabbtåg vid 150 km/h snitt + stopp i Uppsala.) 2 tågset = 1 avgång i timmen. 4 tågset = halvtimmestrafik.

Medelrestid halvtimmestrafik: 1.05 h

längd nya spår: 45 km över platt terräng.

+ Knyter samman fler regionala kärnor
+ Högre potentiellt resandeunderlag och turtäthet
+ Linje skulle kunna komplettera existerande linjer och möjliggöra mer renodlade linjer mellan Stockholm-Uppsala (direkttåg, flygtåg, regionaltåg) och därmed korta ner restider för många pendlare.
- Fler mellanstationer
- Längre restid från Västerås


En väg mellan Västerås - Enköping - Bålsta - Arlanda är 9 mil lång. (Restid 36 minuter snabbtåg/direkttåg vid 150 km/h snitt)

2 tågset = 40 minuterstrafik (dålig tid för tabell). 4 tågset = 20 minuterstrafik. Risk att det ändå blir halvtimmestrafik.

Medelrestid vid halvtimmestrafik: 55 min

Längd nya spår: 20 km men med högbro över sigtunafjärden och öar 1000 m (?).

+ Snabbare
+ Möjlighet till direkttåg och få stopp.
+ Bättre förbindelse från Örebro och inåt landet, dock mycket marginell skillnad speciellt med tanke på byten.
+/- Renodlat spår för flygplatsbehovet
- Dyr högbro krävs.
- Resandeunderlag? Turtäthet?


Resandeunderlaget och turtätheten borde tala för den förstnämnda som också har större regional effekt. Det andra alternativet går snabbare men det lär kompenseras genom att den också har sämre turtäthet. Med buss/bil sker samma resa på cirka 90 minuter. Detta talar ju för en lösning med snabbtågsspår mellan Uppsala/Enköping. Detta visar tydligt hur dåligt sammankopplad "mälardalsregionen" är.

Det viktigaste för Västerås är att förbindelsen till Arlanda går på under timmen och med hög turtäthet och komfort.
Senast ändrad 30 december 2014 15:09
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Vad jag förstår så är det inte uttalat vilken sträckning förbindelsen borde ha. Jag håller med dig om att den borde dras via Uppsala. Och jag kan tycka att det bör kunna användas som argument för att dra spåren söder om Uppsala istället för ifrån norr och igenom. Uppsala har redan idag bra spårförbindelse med Arlanda, så jag ser det inte som nödvändigt - dock inte heller onödigt - att skapa ytterligare förbindelse med snabbtåg. Däremot blir det något kortare väg från Västerås till Arlanda.

Samtidigt så skulle man ju, med en nordlig dragning, kunna koppla ihop Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och möjligen Karlstad och Oslo med snabbtåg och även vidare söderut ifrån Stockholm på de redan planerade sträckningarna. Vid en sydlig dragning kan man ju förstås också få en station vid Uppsala, men jag kan inte riktigt avgöra om jag tycker det är bra eller dåligt att den stationen skulle hamna en bit ifrån centrum. Om man drar snabbtåg norrut mot Gävle, Sundsvall och vidare så får ju förstås Uppsala även en central station för snabbtåg, dock inte med koppling västerut.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
En sådan lösning söderifrån kräver antagligen ett par kilometer tunnel under Gottsunda. Vore ju bra om en sådan satsning kunde kombineras av stadstrafik och regionaltåg - men det vill ju till att staten ser värde i att betala för detta - ingen annan lär ha råd. Gick de inte med på att finansiera tunnelbana till kommuner som bygger bostäder. Isf borde ju det avtalet även gälla tillväxtorter även utanför Stockholm kan man ju argumentera.

Om inte pengar till en sådan lösning finns så förordar jag att man istället satsar på att få bort järnvägskorsningen från centrala stan. Det kostar betydligt mindre och skapar möjligheter för stadsutveckling.
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
Jag misstänker att en dragning via centrala Uppsala kan ge störst resandeunderlag, utan att det blir orimligt dyrt att bygga. Om det kan medge en restid mellan Västerås och Arlanda på under timmen, så är det nog också ett stort plus om man ser vad som är möjligt politiskt sett.

Samtidigt känns en dragning via södra Uppsala klart intressant, men jag tror det skulle krävas en milslång tunnel. Kanske under Kungsängsleden. Det var ju en inriktning redan från 60-talet att Uppsala skulle få en tillväxt söderut och man tänkte sig en snabb utbyggnad ner mot Knivsta. Men exakt hur man tänkte sig framtida (spår)kommunikationer verkar höljt i dunkel, om man öht resonerade i termer av spårtrafik.
Senast ändrad 21 januari 2015 20:16
Erik Nilsson
1 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Juli 2018
UNT: Ny järnväg Uppsala-Enköping utreds
SVT 5/10 2016: Miljardförslaget: Ny järnväg mellan Enköping och Uppsala
24uppsala 12/9 2017: MP:s Niclas Malmberg har inlett en motion om ny järnväg Enk. - Upps.
Senast ändrad 16 juli 2018 13:37
Sida 2 av 2
<12

 > Infrastruktur
 > Uppsala
Järnväg Uppsala-Enköping

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.