Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer

FÖP Umeå "Ön"

Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Kan Umeå i en FÖP föra diskussioner kring stadsmässigt byggande utan riktigt centrumläge?
http://www.umea.se/download/18.1a2f41f611f8f82255680006927/%C3%96n_%C3%96PL.pdf

Många intressanta tankegångar.

Sen var det intressant att se hur diskussionerna gått, kommunala bostadsbolaget ville bygga solitära punkthus. Vad är det med bostadsbolag och solitärer utslängda i parkytor?
Senast ändrad 8 september 2009 13:42
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Utan att vara så insatt i detta och känna till Umeå speciellt mycket:

Bra att att man bygger ut staden!
För att detta ska bli något bra bör man nog glömma den ständigt återkommande "sammanhängande grönstrukturen" och "ekologiska spridningsvägar". Vad finns det för belägg för att parkerna måste hänga samman? Vad gäller spridningskorridorer får man inte glömma att det är en ö och att det oftast är lätt att ta sig runt en sådan.

Vad jag vet har inte Gamla stan eller Ile de la vielle cité några direkta spridningsvägar. Avsaknaden av sådan hindrar självklart inte någon att anlägga riktiga parker. Ska det finnas en sammanhängande grönstruktur ska den endast finnas på öns södra sida så att kvarterstrukturen inte hackas sönder och samman.

Den nämnda kvartersstaden verkar vara utformad med öppningar. Detta är förstås ett gissel om dessa öppningar vetter mot grönområden, då det skapar en nedtrappning och vacuumdöd. Kvartersstrukturen bör ha sin förebild i Sundvalls stenstad (inte centrala Umeå, vars byggnader är oerhört låga).

Gatustrukturen bör följa den som är norr om älven. Broarna bör vara förlängningar på de befintliga gatorna. Broarna bör inte enkom vara GC-broar.

Trädgårdsstad har Umeå väldigt gott om redan. Det behövs knappast mer av detta. Får man på ön till en riktig kvartersstad med någorlunda höjd och kommers, kan staden få två naturliga kärnor. Det betyder att de trädgårsstäder som ligger intill (öster om östra kyrkogatan samt söder om älven) kan urbaniseras/färtätas från två håll (rutnätet finns redan där men tätheten är under alla kritik tyvärr ).

En riktig expansion av Umeås innerstad bör även innehålla en diskussion kring hur kollektivtrafiken bör förstärkas. I förslaget verkar kollektivtrafik=buss. Men om man tittar noga ser man att Umeå är byggt som ett kors. Här skulle man kunna tänka sig två linjer med spårvagn .


Linje1: Ålidhem - Ön - Centrala Ume - Grisbacka
linje2: Böle - Centrala Ume - Järnvägsstationen - Sandbacka
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Niklas Öhrström skrev:

Utan att vara så insatt i detta och känna till Umeå speciellt mycket:

Bra att att man bygger ut staden!
För att detta ska bli något bra bör man nog glömma den ständigt återkommande "sammanhängande grönstrukturen" och "ekologiska spridningsvägar". Vad finns det för belägg för att parkerna måste hänga samman? Vad gäller spridningskorridorer får man inte glömma att det är en ö och att det oftast är lätt att ta sig runt en sådan.

Vad jag vet har inte Gamla stan eller Ile de la vielle cité några direkta spridningsvägar. Avsaknaden av sådan hindrar självklart inte någon att anlägga riktiga parker. Ska det finnas en sammanhängande grönstruktur ska den endast finnas på öns södra sida så att kvarterstrukturen inte hackas sönder och samman.

Den nämnda kvartersstaden verkar vara utformad med öppningar. Detta är förstås ett gissel om dessa öppningar vetter mot grönområden, då det skapar en nedtrappning och vacuumdöd. Kvartersstrukturen bör ha sin förebild i Sundvalls stenstad (inte centrala Umeå, vars byggnader är oerhört låga).

Gatustrukturen bör följa den som är norr om älven. Broarna bör vara förlängningar på de befintliga gatorna. Broarna bör inte enkom vara GC-broar.

Trädgårdsstad har Umeå väldigt gott om redan. Det behövs knappast mer av detta. Får man på ön till en riktig kvartersstad med någorlunda höjd och kommers, kan staden få två naturliga kärnor. Det betyder att de trädgårsstäder som ligger intill (öster om östra kyrkogatan samt söder om älven) kan urbaniseras/färtätas från två håll (rutnätet finns redan där men tätheten är under alla kritik tyvärr ).

En riktig expansion av Umeås innerstad bör även innehålla en diskussion kring hur kollektivtrafiken bör förstärkas. I förslaget verkar kollektivtrafik=buss. Men om man tittar noga ser man att Umeå är byggt som ett kors. Här skulle man kunna tänka sig två linjer med spårvagn .


Linje1: Ålidhem - Ön - Centrala Ume - Grisbacka
linje2: Böle - Centrala Ume - Järnvägsstationen - Sandbacka


Gatustrukturen är lite svår att få att följa den som finns norr om älven, dels pga topografi men även befintliga byggnader på ön. Man har ju strävat efter att inte ha impedimentytor.

Att ha just GC-broar är ett sätt att få det "hållbart", sen att planerarna gärna ser spårbunden trafik samt bussar där men inte politikerna är ju en viktig aspekt.

Att det i förslaget är just buss är pga politiken som sagt sitt. Planerarna ser i detta fall gärna spårbunden trafik, monorail/spårvagn eller vad som finns rimligt.

Det här visar väl bara än en gång på att politik och planerare inte drar åt samma håll.

Det finns ett par svaga punkter i FÖPen, men är väl ändå att anse som ett stort steg framåt jämfört med gamla tiders planering av "städer".
Martin Danell
232 Inlägg
Ort: Stockholm (Sofo), Gick med: Augusti 2009
Jag tycker att det här är ett utmärkt arbete. Verkligen inte slentrian utan man har sökt inspiration och förebilder även i utlandet.

Trevligt att man varierar husens uformning och höjd. Trevligt att man inför stadsradhus, en underskattad boendeform i Sverige.

Niklas: Jag tycker inte att man kan förvänta sig eller ens förespråka samma täthet i en medelstor stad som i en storstad. Håller dock med om att Sundsvall är en utmärkt förebild. Sen finns det ju inget som hindrar att man i framtiden utnyttjar några av de nu planerade grönytorna för ytterligare förtätning.
__________________
Jag har en användare hos Yimby för att jag sympatiserar med delar av Yimbys åsikter och tycker om att diskutera stadsplanering.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

ochJag har som sagt dålig koll på staden, men kan hålla med om att detta är ett fall framåt. Om man tar en titt på hur glest resten av staden är byggd (även de centrala delarna) så kan man förstås inte förvänta sig en dramatisk ökning. Men Sundsvall eller Åbo skulle kunna var fina förbilder vad gäller täthet.

Men man skulle nog iaf vilja se en sådan täthet att även politiker skulle kunna börja diskutera spårvagn. Som vi vet så har spårvagn den fördelen (jfrt med buss) att den kan locka över bilister att välja kollektivtrafik istället för bilen. Det är något de trycker på för, nämligen att kollektivtrafiken ska vara där när folk väl flyttar in så att de inte från först början lockas in i "bilfällan". Med spårvagn gör de det lättare för sig att uppnå det målet.

Jag skulle vilja se någon bro/stråk direkt mot den nya resecentrumet vid Umeå öst.

Kul att se detta. Umeå har en fantastisk potential.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 8 september 2009 23:52

 > Städer
FÖP Umeå "Ön"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.