Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Privatisering av det offentliga rummet - en risk?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Ibland får man höra att det offentliga rummet i Stockholm och andra städer är på väg att privatiseras, och att det är ett samhällsproblem.

Kritikerna säger att det kan innebära att politiska manifestationer blir svårare att genomföra, att hemlösa blir ännu mer utstötta och att det bereder väg för automatiserad övervakning.

Ett symptom på den här effekten är gallerior. Hur hårt ska en gallerias hyresvärd kunna reglera ordningen i gallerian? Och kan det vara problematiskt att konvertera öppna platser (ex Sergels torg) till gallerior?

Ett annat symptom är gated communities. Men såna har vi väl än så länge sluppit i Stockholm?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 2 september 2009 00:45
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
H G:
Kul att du tar upp problematiken kring privatiseringen av det offentliga rummet. Själv ser jag dagligen hur det privata tar över det offentliga rummet i Stockholm. Sergelgången från Plattan ned till NK var en vanlig gångtunnel fram till för ett par år sedan. Nu finns det glasdörrar i båda ändar som låses nattetid. Vem äger Sergelgången nuförtiden? Stan? Fastighetsägarna? Jag märker att torgytor får bänkar och gatlyktor av annat slag än stadens. Är torgytan privat? Ska den se privat ut? Kan man bli bortkörd utan motivering, av väktare?
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
L-Å H
115 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen (Nybohov)), Gick med: Augusti 2008
Och alla platser under tak utomhus görs otillgängliga nattetid! Utom delar av Plattan, än så länge! (Åhléns hörna, Utanför Gallerian m.fl. Och där gatuplansvåningen varit indragen har man byggt ut den, t.ex. vid Drottninggatan mitt emot Åhléns.)

Sergelgången hette Hästskogången när den var dygnet runt-öppen. Bättre namn, med historisk förankring och mindre förväxlingsrisk!
Senast ändrad 4 september 2009 11:46
Profilbild
Mats Åhrman
290 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Mars 2008
men det behöver inte vara så!

kolla på nordstan i Göteborg, den behålls öppen dygnet runt.
__________________
http://www.gosatta.org
Martin Danell
232 Inlägg
Ort: Stockholm (Sofo), Gick med: Augusti 2009
Det här är några helt olika fenomen som ni tar upp. De har inte alls med privatisering att göra.

När det gäller inglasade gallerior tycker jag att sådana innebär ett stort problem i många förorter eftersom i princip all lokal service i form av butiker och serveringar är koncentrerade till dessa. När gallerian stänger vid sisådär 19-tiden finns i princip ingen service att tillgå på många håll. Inte finns det heller några trevliga stadsliknande promenadstråk med skyltfönster efter stängningsdags. Galleriorna innebär även att all service blir koncentrerad på en mycket liten yta vilket gör att det är färre som har gångavstånd till centrum än vad som hade varit fallet om butiker etc hade varit utspritt i en kvartersbebyggelse. Dessutom är de ofta anpassade främst för besökare med bil. Jag tycker att Yimby bör förespråka förortscentrum av kvarterstyp, istället för inbyggda centrum. exempelvis Lidingö Centrum tycker jag är en bra ansats.

När det gäller City ser jag dock inte de gallerior som finns som någon större fara, de fungerar som ett bra komplement till existerande handel. Inglasningen av Hästskogången, Åhlenshörnet samt för några år sedan "Lilla Plattan" ser jag mer som en form av förtätning vilket väl ligger i Yimbys intresse?

När det gäller gated communities är det något som uppstår om man har så hög brottslighet att folk känner sig otrygga i vanlig gatumiljö så att de som har råd väljer att skärma av sig. Jag hoppas verkligen att vi inte får det problemet i Sverige.

När det gäller väktares befogenheter skiljer sig nog inte dessa mellan privata/kommunalt/statligt ägda gallerior etc. Från offentliga inrättningar får man inte avvisa vem som helst utan anledning, det finns diskrimineringslagar som hindrar sådant. Dessa gäller oavsett om markägandet är privat/statligt/kommunalt.
__________________
Jag har en användare hos Yimby för att jag sympatiserar med delar av Yimbys åsikter och tycker om att diskutera stadsplanering.
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Det är inte fullt så svart/vitt som det borde vara. Det finns många bottnar och gråskalor i detta problem. Man kan bli bortförd utan motivering i Stockholm. Privatiserandet av allmänna utrymmen sker smygande. Vips; helt plötsligt har vi fått "Science Parks" (utan träd),
"Terrasser" (som inte är ett dugg terrasserade) som
har diffusa gränser mellan det privata och det allmänna.
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Martin Danell skrev:

När det gäller väktares befogenheter skiljer sig nog inte dessa mellan privata/kommunalt/statligt ägda gallerior etc. Från offentliga inrättningar får man inte avvisa vem som helst utan anledning, det finns diskrimineringslagar som hindrar sådant. Dessa gäller oavsett om markägandet är privat/statligt/kommunalt.

Exakt. Så här står det i regeringsformen 2 kap §1:
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
(...)
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats."

Och så här definieras "allmän plats" i Ordningslagen (1993:1617), första kap §1:
"Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik."

Alltså görs ingen skillnad på om den allmänna platsen ägs av kommunen eller av en privat fastighetsägare. Och i Ordningslagens bestämmelser om vad man har rätt att göra skiljer inte heller mellan kommunala gator och privata.

I fjol kom också en departementsskrivelse om detta som konstaterar rättsläget. Men du har rätt Anders i att vaktbolag och fastighetsägare ibland struntar i lagen och tar sig rättigheter de inte har. Vår erfarenhet i Alternativ Stad är att om man har med sig lagtexten och viftar med den brukar vaktchefen oftast ge med sig. Då visar man nämligen att man inte låter sig tramsas med, och eventuellt kan ställa till besvär för dem.
Senast ändrad 22 september 2009 15:47
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Ett exempel i liten skala är i Ropsten, där den tvådelade vänthallen utanför spärrarna nästan helt har annekterats av ett kafé och Pressbyrån.

Fördelar: Vänthallen är sliten, har undermålig uppvärmning och har bara erbjudit stumma träbänkar (som är rivna nu). Kafét och Pressbyrån är betydligt mer komfortabla.

Nackdelar: I vintras, när Pressbyråns lokal ännu var liten, så skyltade de med att folk inte var välkomna att använda lokalen som värmestuga utan att handla. Får se om de blir mer frikostiga nu när de har en större lokal.

I Florida finns en lag om att butikslokaler som överskrider en viss yta måste erbjuda kundtoalett. Det är i mitt tycke något som Sverige borde ta efter.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 oktober 2009 16:51
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Kan rapportera att Nordstan i GBG numera stänger på nätterna (mellan 2-5:30).

För övrigt kan jag bara instämma med JanW och MartinD.

Jag skulle också vilja flytta fokus lite grann. Vi har faktiskt massor med offentliga ytor, inte minst i våra förorter, det är inte det som är problemet. Problemet är att det är så få offentliga ytor som fått förutsättningar att fungera som offentliga rum.

Folk promenerar inte bara ut på offentliga ytor (impediment, "grönytor", p-platser, bostadsområden etc) och börjar demonstrera i största allmänhet. Sådant uppstår där det finns andra människor, på torg och gator där det händer grejer (kommers, nöjen etc).

Alltså, stoppa gärna privatiseringen av de offentliga rummen - men se framför allt till att vi får fler offentliga rum.
__________________
A house is not only a machine for living in

 > Allmänt
Privatisering av det offentliga rummet - en risk?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.