Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Standardsvar till vanliga nimby-argument?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Nästan varenda nimbygrupp kör med samma argument, vare sig de bor vid Engelbrekts skola, på Kampementsgatan eller på Odenplan. Det kanske kan vara bra att ha en mall för att bemöta dem på ett diplomatiskt sätt?

"Minns rivningarna av Klarakvarteren"

"Bygget kommer skapa buller och trafikstörningar i åratal"

"Höga hus skymmer solen"

"Vårt område har en unik karaktär"

"Rädda miljön"
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
H G skrev:

Nästan varenda nimbygrupp kör med samma argument, vare sig de bor vid Engelbrekts skola, på Kampementsgatan eller på Odenplan. Det kanske kan vara bra att ha en mall för att bemöta dem på ett diplomatiskt sätt?

"Minns rivningarna av Klarakvarteren"

"Bygget kommer skapa buller och trafikstörningar i åratal"

"Höga hus skymmer solen"

"Vårt område har en unik karaktär"

"Rädda miljön"


Och inte minst:

"Tänk på barnen!"

För att börja tänker jag att vi kan ge varje rubrik här ovan ett flertal övergripande punkter att använda vid motargumentation...

"Minns rivningarna av Klarakvarteren"

• Vi kan inget göra åt Klararivningarna annat än att ta lärdom, och den
lärdommen är inte att alla nybyggen är negativa. Hade Stockholm haft den
innerstad Stockholm i dag har, ifall inställningen att alla nybyggen är
negativa använts under 1800-talet
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
"Minns rivningarna av Klarakvarteren"

Här kan man väl ta till citatet ifrån Pasqual Maragall, Barcelonas borgmästare 82-97
""No one can survive merely by conservation. If there is on new construction, the city cannot
stand; not even the old will endure."

"Bygget kommer skapa buller och trafikstörningar i åratal"

Bygget kommer minska biltrafiken i området, att ge underlag för kollektivtrafik och andra färdsätt och därmed minska den gradvisa försämring som befintlig bebyggelse ger upphov till.

"Vårt område har en unik karaktär"

Och på vilket sätt skulle den karaktären gå förlorad vid en eventuell utvidgning av stadens rum. Ett områdes karaktär är så mycket mer än bara det skal som byggnaderna uppbär, ett område består av det gröna, det blå, det levande, det döda.

"Rädda miljön"

Genomförs inte dessa planer så kommer bilarna ta över samhället ännu mer än idag, och vi får en ännu högre andel hårdgjorda ytor inom stadens område.

 > Allmänt
Standardsvar till vanliga nimby-argument?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.