Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Barnkonsekvensanalys

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag var precis inne och kollade planeringen för det nya bostadsområdet/förorten vid Annedal/Mariehäll.

Är det någon på forumet som har någon koll på vad barnkonsekvensanalys är för något och om den innehåller något som saknas och om den innehåller överflödiga generaliseringar (såsom "barn tycker ju (i allmännhet) om gångvägar, trafikseparation och snåriga grönområden" (obs inget riktigt citat))?
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 13 juli 2009 17:48
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Vet inte, men deras rapport måste naturligtvis förklara och hänvisa till underlaget för rapporten.

"Forskning påvisar skillnader i barns koncentrationsförmåga, motorik och hälsa beroende på vilken typ av omgivning leken sker i. Naturlig utemiljö ska vara mer gynnsam än innemiljö och planerad och tillrättalagd utemiljö."

Källhänvisning: http://www.movium.slu.se/publikationer/stadoland_ingress.cfm?17

"Resultatet visar att barn som är ute i naturlig miljö har bättre koncentrationsförmåga, mer utvecklad lek och motorik samt är friskare, än barn som vistas mest inne och inte har tillgång till natur på gården."Det är med andra ord inte uteslutet att barn som är ute i vissa tillrättalagda miljöer får samma fördelar.

Men det är väl bra att de anlägger mycket fina parker? Jag tror tyvärr att det är svårt att planera bättre än de har gjort så länge området måste vara totalt omringat av trafikleder.
__________________

 > Allmänt
Barnkonsekvensanalys

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.