Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Frågor där Yimby väljer att vara neutrala

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Vad jag förstått så finns ett antal stora politiska frågor som har med Yimbys verksamhet att göra, men där Yimby inte tar ställning.

Det skulle vara bra att ha en ungefärlig översikt över vilka frågor det är.

Vad jag förstått gäller det:
* Trängselskatter
* Bromma flygplats
* Marknadshyror
* Stockholms stadion
* Ombildning av hyresrätter

Finns det fler?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 2 april 2009 16:09
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Är vi verkligen neutrala till ombildning av hyresrätter? I specifika fall kanske, men eftersom vi vill se blandade upplåtelseformer så tycker jag inte att vi kan vara neutrala på ett större plan. Trängselskatten är kanske också ett gränsfall, men om vi är neutrala där så är vi antagligen neutrala i frågan om förbifarten. Å andra sidan är det väl ganska klart att den kommer att leda till en glesare stad, varför vi inte alls borde vara neutrala.
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Theodor Adolfsson skrev:

Trängselskatten är kanske också ett gränsfall, men om vi är neutrala där så är vi antagligen neutrala i frågan om förbifarten.

Nja, Trängselskatterna och förbifarten leder till olika effekter som påverkar positionen av verksamheter.

I förbifartens fall så får man en massiv utglesning med villaområden och handelsplatser långt ut i regionen. I fallet med trängselskatter så får ett scenario där city avlastas med biltrafik och vissa går över till att åka kollektivt med bieffekten att trafiken väljer bort city till förmån för platser utanför staden. Det kan ju vara bra om dessa platser utanför tullarna urbaniseras, annars blir det ju större underlag för stora malls utanför city.

Alltså:
Trängselskatten gynnar handelsplatser och missgynnar villasprawl utanför tullarna, samt också innerstan(i kundunderlag och kommunikationer). -+-
Förbifarten gynnar såväl villasprawl som handelsplatser utanför tullarna och missgynnar innerstan. ---

En trängselskatt mitt på essingeleden skulle dock ha en helt annan effekt än inträdesavgift till staden.

Håller dock med om att yimby inte är neutrala till ombildningen av hyresrätter då upplåtelseblandningen är viktig. Frågan är om vi också är neutrala till marknadshyror eller om vi vill ha en situation där man antingen kan få lägenhet till marknadshyra eller till planhyra?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Helt rätt om ombildningar där Fet G_.
Vår inställing är ju blandning, så vi borde kunna säga nej till ombildningar där det finns lite hyresrätter, men ja där det finns många.
Sedan får man såklart pejla läget, väldans känsliga frågor det där...
Förbifarten är vi inte helt neutral till då vi har påtalat riskerna för utglesning som den kan medföra i våra yttranden om RUFS och ÖP:n. Det har dock inte varit frågan om ett rent nej, utan en frågeställning/problematisering kring de effekter som förbifarten kan ge upphov till.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Fet G_ skrev:


Alltså:
Trängselskatten gynnar handelsplatser och missgynnar villasprawl utanför tullarna, samt också innerstan(i kundunderlag och kommunikationer). -+-
Förbifarten gynnar såväl villasprawl som handelsplatser utanför tullarna och missgynnar innerstan. ---


Ja, men det är ju precis det jag menar. Ett ickeinförande eller avskaffande av trängselskatt leder till ungefär samma resultat som ett byggande av förbifarten, varför en neutralitet i det ena fallet borde innebära att vi är neutrala även i det andra. Detta förutsatt att effekterna är precis likadana, vilket de knappast är, men de är åtminstone liknande, vilket var hela min poäng.
Senast ändrad 4 april 2009 21:12
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Ja, men det är ju precis det jag menar.
Va? Jag gav ju trängselskatten 2 minus och ett pluss.

Ett ickeinförande eller avskaffande av trängselskatt leder till ungefär samma resultat som ett byggande av förbifarten, varför en neutralitet i det ena fallet borde innebära att vi är neutrala även i det andra.

Vad menar du med <b>ungefär</b>? Skillnaderna är väl ganska betydliga?

Trängselskatten är enligt mig inte ett lika självklart exempel som förbifarten eftersom det finns signifikanta nackdelar att införa en sådan ur ett yimbyperspektiv som jag visade. Det är en mer komplicerad fråga, där själva placeringen av tullarna, metoder som man använder med mera ger mycket olika resultat.

Det är väldigt ofta bilister väljer att etc fika i något extern köplada pga att man inte vill betala trängselskatt. Alla som äger bilberoende affärer/köpcentrum längst E4:an gynnas. Även kontor lokaliseras i större omfattning dit. Men lägger man en tull på essingeleden eller andra leder så kan nog detta faktum ändras.

Trängselskatt gynnar på ett sätt också villaägare. Iom att fler köpcentrum byggs längst vägarna så blir det ju kortare tid för de att ta sig till jobb/handel. Mer extern handel skapar ju mer bilberoende och skaffar man bil som man använder dagligt så blir centralitet mindre attraktivt, vilket gör att man i en större grad gynnas av att köpa villa/radhus osv.

Att räkna ut nyttan versus onyttan(i ett yimbyperspektiv) är svårare än fallet med förbifarten så jag ser det inte som en lika självklar fråga.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Fet G_
Jag läste slarvigt. Nu förstår jag hur du menar. Frågan är hur många som tog bilen in till innerstaden för att handla förut men som nu slutat med det i och med trängselskatten, och i vilken mån det är positivt för stan att människor åker bil hit för att handla.
Senast ändrad 6 april 2009 18:04
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Jag är själv motståndare till trängselskatten, och hoppas åtminstone att Yimby inte tar ställning för den.

När det gäller frågan om ombildning av hyresrätter, så verkar det vara en vettig ståndpunkt att varje stadsdel bör ha en mångfald av ägandeformer. Frågan är bara hur man löser det rent juridiskt.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Martin Danell
232 Inlägg
Ort: Stockholm (Sofo), Gick med: Augusti 2009
Jag förstår inte varför förespråkandet av blandade boendeformer skulle leda till att man ska motsätta sig ombildningar. Det finns många sätt att uppnå en bra balans mellan olika boendeformer. Frågan om ombildningar är starkt politiskt laddad och om Yimby ska vara opolitisk bör man vara helt neutral i ombildningsfrågan.
__________________
Jag har en användare hos Yimby för att jag sympatiserar med delar av Yimbys åsikter och tycker om att diskutera stadsplanering.
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Anders LP skrev:


Håller dock med om att yimby inte är neutrala till ombildningen av hyresrätter då upplåtelseblandningen är viktig. Frågan är om vi också är neutrala till marknadshyror eller om vi vill ha en situation där man antingen kan få lägenhet till marknadshyra eller till planhyra?


Om vi vill ha social blandning likväl som blandning av upplåtelseformer, så bör vi vara emot införandet av regelrätta marknadshyror. I varje fall inte utan någon form av åtgärd som gör det möjligt för en fattig person/familj att bo i innerstaden.
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Diskussionen om marknadshyror och subventionerat byggnade är ett politiskt getingbo. Let's not go down that road...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

 > Allmänt
Frågor där Yimby väljer att vara neutrala

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.