Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Polismyndighetens syn på stadsplanering

Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Polismyndigheten i Stockholms län har för ett bra tag sen tagit fram vägledning för hur man ska bygga trygga miljöer.

Ett litet utdrag:
Ett viktigt element är trafiknätens utformning.
En typ är rutnät som ofta finns i städers centrum och där alla sorters trafik
samsas på samma yta. En annan är trafiknät i form av trädstrukturer, som finns
i efterkrigstidens bebyggelse. Där färdas man via stammen (huvudleden)
genom grenar av minskande bredd ända ut till spetsarna (entrégator). De senare
slutar som en återvändsgata med vändplats. Samtidigt finns i förorterna ofta
ytterligare en separat trädstruktur för gång- och cykeltrafiken. Motivet är att
uppnå trafiksäkerhet.
När det gäller trafikstrukturer kan motstridighet uppstå mellan krav på
trafiksäkerhet och brottsförebyggande krav. Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns
ibland orsak att skilja olika trafikslag från varandra och att låta dem korsa
varandra planskilt genom gångtunnlar. Ur brottsförebyggande synpunkt
däremot, leder sådana åtgärder i allmänhet till en utglesning av mängden
samtidigt närvarande människor i stadsrummet. Därmed minskar den naturliga
sociala kontrollen och man kan uppleva sig vara ensam och utsatt, även om
något reellt hot inte föreligger. Det senare kan i sin tur leda till att man
undviker vissa stråk, som då blir än mer övergivna.
Ur brottsförebyggande perspektiv finns det således anledning att försöka
koncentrera och samla olika trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av
människor i utemiljön och därmed skapar en grund för social trygghet. Av
samma orsak finns det skäl att inte i allt för hög grad skilja
kommunikationsstråk från bebyggelse. Då sker en utglesning av människors
närvaro, vilket gör att fler platser blir dåligt befolkade med svag informell
övervakning. Byggnader kan exempelvis komma att sakna passerande
människor och många gång- och cykelvägar omvänt kan inte ses från
bebyggelsen.
Med tanke på den informella kontrollen är det också bra om husen nås
via ”framsidan” med entréerna mot gångstråk och trottoarer. Eventuella dörrar
på ”baksidan” ska helst bara leda till den egna gården, inte till stråken. Det bör
därför inte finnas vägar och annan genomfartsrörelse på baksidan. På så sätt
styrs även besökare till husens entrésida.


I stort sett verkar deras råd stämma väl överrens med hur yimby vill bygga.

http://www.botryggt.se/
Senast ändrad 15 februari 2009 10:30
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Det känns som att nästan alla håller med Yimby om hur staden ska byggas. Trots detta händer väldigt lite i praktiken.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Väldigt fint skrivet tycker jag.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Här skulle det vara kul att bussa ihop en polis med nån av vägverkets civilingenjörer.

Enligt en arkitekt med erfarenhet av saken är vägverkets typiska tjänsteman helt oemottaglig för argument - han vet hur det är, nämligen i enlighet med vägverkets normer, och han har en oerhörd självsäkerhet. Och poliser brukar ju inte heller vara helt renons på den varan, så det skulle vara kul att se hur en match skulle avlöpa.
Richard Jacobsson
132 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Jan Wiklund skrev:

Här skulle det vara kul att bussa ihop en polis med nån av vägverkets civilingenjörer.

Enligt en arkitekt med erfarenhet av saken är vägverkets typiska tjänsteman helt oemottaglig för argument - han vet hur det är, nämligen i enlighet med vägverkets normer, och han har en oerhörd självsäkerhet. Och poliser brukar ju inte heller vara helt renons på den varan, så det skulle vara kul att se hur en match skulle avlöpa.


Nu är det få polistjänstemän, undantaget chefer med juristexamen, som kan föra en intelligent diskussion utan att memorera från bilderböcker...

 > Allmänt
Polismyndighetens syn på stadsplanering

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.