Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Förslag på stadsbebyggelse vid Musikvägen

Michael Dundee
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2021
Hej alla, Jag har på senare tid upptäckt stadsplanering som amatörintresse och har därmed börjat titta närmare på mina omgivningar i Göteborg. Jag är bosatt i området kring Musikvägens hållplats så det är naturligt att jag har en massa åsikter om det. Jag tänkte här skissa upp mina tankar kring hur området bör förbättras.

Först och främst en överblick över området.


(Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)

Hela området präglas av bostadshus. Mestadels lamellhus och punkthus. Inte mycket affärsverksamhet utanför ett fåtal särskilda affärslokaler. Nästan alla handel sker på Frölunda Torg. Hela området är byggt för biltrafik först och främst, med en spårvagnslinje in i området. Klassisk sovstad runt shoppingcenter enligt amerikansk stil med lite svensk prägel. (Lägenhetshus istället för villor, kollektivtrafik existerar etc.)

Så vad är det då jag vill ändra på? Hela området delas i två av spårvagnsspåret som löper i markplan. (Den röda linjen på kartan) Det finns många dåligt utnyttjade utor. Massor med parkeringsplatser etc. men även konstiga "liminal places" som blivit över på något sätt. Det blå området håller just nu på att bebyggas med fler lägenhetshus.

Min fokus här kommer främst ligga på det gröna området (Kring Musikvägen), vilket jag skulle vilja förvandla till mer tätbebyggd stadsbebyggelse.


Men för att det skall fungera krävs först några förutsättningar:1) Spårvagnen måste sänkas ned under marken.

Sträckan från Musikvägen till Frölunda torg borde sänkas ned under marken. Idag tas mycket onödig plats upp av järnvägsviadukter vid Musikvägen och Positivgatan. Dessa tvingar gatorna att göra vida svängar och spendera mycket värdefullt utrymme på sluttningar som inte kan bebyggas.

Spårvagnen å andra sidan löper i markplan nästan hela vägen fram till Frölunda torg varpå den plötsligt dyker ner ca 12 meter (Jämfört med musikvägen) för att anlända till Frölunda torgs underjordiska station. Detta gjordes sannolikt av kostnadsskäl då tunnlar är dyra medan ett par viadukter är mycket billigare.

Om man däremot sänker ner hela sträckan så kan man skapa ett kontinuerligt gaturum mellan de två sidorna vilket innebär att man kan börja omvandla marconigatan från genomfartsväg till stadsgata.

2) Parkeringarna måste reduceras eller byggas om

Otroligt mycket yta läggs idag på stora parkeringsplatser. En del av ytan har man som sagt redan ersatt med parkeringshus så att man kan bygga på resterande. Detta bör man fortsätta med. Det ideala vore om i princip all boendeparkering i området flyttades till parkeringshus, så att markytan kan användas till bättre ändamål. (Kan man även sätta lås på dem så kan man förhindra skadegörelse av bilar etc. som ibland har varit ett problem.)

Så med det sagt så vill jag fokusera på området kring Musikvägens hållplats:


(Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)

Områdets centrum är Musikvägens spårvagnshållplats. Idag trafikeras vägen under viadukten av ca 5200 fordon per dygn. De flesta personbilar på väg till eller från boendeparkering Längs Musikvägen, Mandolingatan och Orkestergatan. Området är ca 36000kmv stort och domineras av parkeringar, rondeller, en självtvätt för bilar och en dåligt utformad park som ingen använder.

Med Musikvägens hållplats under marken (Och förlängd för att klara framtida 65m tåg) så kan man bygga om hur gatan är dragen.

Här är min bild av hur området skulle kunna se ut. (Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)
Grått är nya vägdragningar.
Orange är stadsbebyggelse ca 3-5 våningar med affärsverksamhet i botten och bostäder eller kontor ovanpå.
Gult är gågator och torg
Grönt är stadsradhus.

Det existerande parkområdet behålls och expanderas genom att man tar bort rondellen på marconigatan samt helt tar bort musikvägen mellan rondellen och bilradiogatan. Parken bör samtidigt rustas upp till en riktig park med bänkar, lekplats och kanske nån fontän etc.

På musikvägens hållplats skapas en korsning mellan marconigatan och musikvägen. Öster om kosningen byter musikvägen namn till bilradiogatan. I norra kvadranten av korsningen skapas ett litet torg med en gågata upp till Orkestergatan samt nedgångar till spårvagnsstationen.

Tre kvarter byggs mellan Marconigatan och Orkestergatan med gågator emellan.

Minst ett kvarter byggs mellan marconigatan och mandonlingatan. Optimalt vore att fortsätta med kvarter ända ner till de nybyggda kvarteren i det blå området på översiktsbilden.

I södra kvadranten (framför Marconihallen) byggs ett par lägre byggnader med affärsverksamhet.

Innanför kvartersbebyggelsen byggs stadsradhus längs Musikvägen och norra sidan av Orkestergatan. Samtliga gator bland bebyggelsen sänks till 30km/h med möjlighet att göra om vissa sträckor till gångfartsgator.

Jag kan även tänka mig att kapa ett av kvarteren i norra kvadranten till hälften och bygga en saluhall där istället.

Vad är era intryck och tankar om detta upplägget?

Förslag på stadsbebyggelse vid Musikvägen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.