Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

"Cykel i Stockholm - ljus i tunneln!"

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykel-i-stockholm-ljus-i-tunneln.htm

Intressant med detta: Ny cykelbro mellan Gamla Stan – Tegelbacken. Staden ska utreda möjligheten att bygga en cykelbro på sträckan. Detta har jag ju tagit upp i flera blogginlägg. Sträckan är idag en riktig getingmidja, en bedrövlig sträcka och samtidigt ett av landets största cykelstråk. En dålig kombination som måste få en bättre lösning:

Edit: Pressmeddelande
Senast ändrad 12 oktober 2015 11:47
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Finns det några planer för området kring Götgatsbacken? Med Nya Slussen och något i stil med det ovan kommer man ju kunna få till riktigt bra lösningar hela övriga vägen, men det kommer ju bara öka trycket runt Götgatsbacken ytterligare. Det är dock svårt rent geometriskt att hitta en bra lösning här.

Man behöver ju också få till en bättre lösning mot City senare. Söderut (efter Götgatsbacken) och mot Nordväst fungerar det ju ganska bra idag dock.
Senast ändrad 12 oktober 2015 16:15
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Nej, stadens cykelkarta har slutat rita ut det som cykelväg (eller om de någonsing gjorde så), det är bara avbrott där nu. På cykelvyn på openstreetmap så har man ritat ut parallella repslagargatan som cykelväg, men den är ju enkelriktad så det får räknas som ett påhitt.

Det rimligaste förslaget är nog att ha cykelväg på götgatan under morgon/kväll peak-tid. Man borde kunna ha dynamiska skyltar som visar vilka regler som gäller för tillfället. Under vår mörka tid på året är det inga problem att projicera en cykelbana på vägen.

Miljöpartiet har väl velat använda oanvända järnvägstunnlar från samanbindningsbanan som cykelväg, alla varianter på det tror jag är dåligt. Kunde man leda cyklister från söderort in till södermalm på fler broar tror jag inte alla skulle komma in via götgatan.

Folk boende på söderort efter Skarpnäckslinjen skulle med en bro över Hammarby kanal, förbindandes Luma upp mot Katarina Bangata, då hålla sig längs Renstiernas-Katarinavägen istället. T.ex.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Fler broar blir nog bra, och en vid Hammarby sjöstad vore onekligen ett ordentligt lyft. Dock så kommer det ju behövas en lösning för centrala Söder mot city, och det är svårt att hitta alternativ. Jag tror dock det finns goda möjligheter att få upp cyklandet med +50% i Stockholm, och då kommer det bli väldigt struligt vid Götgatsbacken.

En bra cykelpendelbåt mellan Norr/Söder-mälarstrand kunde kanske göra mycket dock (med två båtar som verkligen bara pendlar kortaste avståndet, kanske till och med kunde gå att göra automatiserat). Man kunde ju tänka sig att man helt enkelt bygger en ny cykelbro även på centralbron på något sätt, men det är ju en stor apparat.

Jag tror också att en Hammarbysjöstad bron inte skulle göra så mycket för folk på Skarpnäckslinjen. Det är mycket höjdskillnader (både på Söder och i Söderort) om du vill åka över Luma/Renstiernas gata, och vägen blir ganska slingrig. Det blir knappast kortare, mer höjdskillnader, och mycket struligare. Samtidigt är det ju en utmärkt cykelväg nu längs Nynäsvägen. Någon minuts strul vid Götgatan är nog värt det.
Senast ändrad 12 oktober 2015 19:34
Kristoffer M
106 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2014
Har man funderat på möjligheten att dra cykelvägen genom Södertunneln istället?

Fördelar:
Platt - man slipper götgatsbacken.
Lång sträcka utan gående.
Lång sträcka utan korsning med biltrafik.

Nackdelar:
Något längre (borde uppvägas mer än väl av att det är platt).
Kan vara för trångt och därmed tekniskt omöjligt.
Kräver investeringar: Ombyggnad körfält, Ventilation, Ljussättning och Barriär mot biltrafiken.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Södra länken som cykelled kräver nog att Österleden färdigställs och man slutar leda bilar den vägen. Jag är inte storförtjust i att cykla i tunnlar.

Inspirerad av Lindhagenplanen 2.0 och att nyligen har varit både vi Blockhusudden och Nacka Strand så skulle det vara fint med en svängbro där som släpper förbi gigantiska fartyg.

Det här är en enorm svängbro som skapar ett spann på 140 meter i öppet läge, de stora fartyg som vi släpper in i saltsjön är upp mot 60m breda,
https:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​George_​P.​_​Coleman_​Memori.​.​

Om man inte bygger dem för motorvägstrafik så borde man kunna få dem smäckrare och som passar djurgårdens existerande estetik. Snacka om stockholms bästa cykelpendlingsläge att ta sig från nacka forum den vägen och genom djurgården in mot city. Sedan att utsiktsläget är mycket tacksamt.

Ett stort problem är dock hur man hanterar nivåskillnaderna vid nacka strand, gigantisk hiss? Framtid där majoriteten har elassisterad cykel ändå? Ja, om man glömmer bort att man inte får röra något i djurgården alltså.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
En enkel pendlingsbåt med mycket tät trafik är nog betydligt enklare och billigare. Det är ju bara 250 meter. Om får ner turtätheten till max 10 minuter blir det nog ändå attraktivt.

Det bor väll inte mer än 60-7000 personer som skulle kunna tänkas använda länken också, så det är väll inga enorma volymer antar jag. En enorm bro enbart för dessa cyklister är nog inte tänkbart. Behöver nog kombineras med (samhällsekonomiskt lönsamma) spår.
Senast ändrad 15 oktober 2015 19:49

 > Infrastruktur
 > Cykling
"Cykel i Stockholm - ljus i tunneln!"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.