Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Hjälp mig skriva att-sats!

Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
bla bla tät funktionsblandad kvartersstad bla bla urbanisering bla gaturum bla klimat bla stråk et etc

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

- att partiet verkar för [...]

Ändra nån lag? Subvention? Skatt? Eller mest formulera en intention?
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Svaret beror helt på vad det är man vill åstadkomma. Om man från ruta ett ska börja med att lobba en urbanistisk politik så är väl visionsplanet lämpligt att röra sig på. Detta får sedan över tid konkretiseras med ytterligare att-satser. En början kan vara:

"Därför yrkar vi att...

...partiet aktivt verkar för hållbar stadsbyggnad utifrån UN-Habitats principer om: befolkningstäthet, social blandning, funktionsblandning och trafikintegrerade, finmaskiga gatunät."

Sen får man ju konkretisera det där vidare tills man får en lagom avvägning mellan frihet och styrning för företrädarna som ska göra verklighet av de vackra orden.
Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
Intressant! Finns det nån länk till dom UN-Habitat-principerna?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008

Hjälp mig skriva att-sats!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.