Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Lundby

Varför lära sig, när man kan göra om misstag?

Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Ofta märks det att det saknas känsla och framför allt kunskap för vilka lösningar som funkar hos Göteborgs stadsplanerare. Och därför ser man ofta samma misstag upprepas om och om igen... ibland till och med när man lärt sig samma läxa i grannkvarteret 15 meter bort.

Lindholmsallén är larvigt bred, så bred att det inte riktigt går att använda större delen av bredden till något vettigt. Så för att piffa till allén och minska ner de tomma ytorna något hade man ställt ut lite häckar mellan vägbanan och fastigheterna, problemet blev då (på ett helt självklart sätt) att man avskärmade de verksamheter som fanns i fastigheterna från ytan där folk vistades, och man lyckades därigenom förvandla områdets enda B-lägen för affärsverksamheter till C-lägen. Visserligen ingen katastrof, men fortfarande en liten försämring av platsen som helhet och helt onödigt. Och därför plockade man också bort häckarna.

Men samma år bygger man ett nytt hus på granntomten... och placerar där på samma halvkorkade sätt återigen häckar framför den nya affärslokalen. Naturligtvis kommer även dessa häckar plockas bort i en snar framtid... men varför vägrar man lära sig av tidigare misstag? Varför slentrianmässigt slänga bort pengar på halvdana lösningar som man egentligen borde veta inte funkar? Inga stora pengar den här gången (till skillnad från Örgryte Torp, Kvibergs Ängar eller Kvibergsstaden), men fortfarande helt meningslöst och fånigt.

Misstag 1

Lösning

...och samma misstag igen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Häck Lindholmen

 > Städer
 > Lundby
Varför lära sig, när man kan göra om misstag?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.