Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Ett konstruktivt alternativ till Förbifart Stockholm

Sida 3 av 3
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Christian S skrev:

Rasmus, din analys i att miljöpartiet nog är emot det mesta håller jag med om. De har knappast visat sig vara vänner av stad trots vad vetenskapen säger, utan helt lita på att om man kan se grönt så är det miljövänligt.

När kommer österledsutredningen vara klar? Handelskammaren anlitade WSP som visade på kraftiga trafikminskningar i innerstaden: http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​ny-​dragning-​kan-​halvera-​bilkoer.​.​ och vi behöver nog mer bra analyser.

Österleden är ett kortare avstånd än förbifarten och det betyder troligtvis också billigare. Det skulle kunna möjliggöra att 50% av trängselavgifterna räcker för att finansiera den vilket är kärnan i vad de uppehåller förbifarten med.


Tycker allmänt att debatten kring Förbifarten känns som den om Västlänken i Gbg. Å ena sidan kan man tycka att man ska köra vidare när man kommit så långt, å andra sidan finns stora frågetecken om huruvida projektet verkligen är det mest angelägna sett till kostnaden.
Ser man till Stockholms behov känns Österleden (Östlig förbindelse) mer angelägen än Förbifarten. Det verkar inte som jag är ensam om sådana åsikter:

http://www.expressen.se/ledare/valj-bort-forbifar..


http://www.di.se/artiklar/2014/9/26/ledare-osterl..

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockho..

Om Österledens dragning D kan implementeras för kanske 15 miljarder borde man kunna klara sig med betydligt billigare kompletterande åtgärder för Östra Stockholm.
Inställningen "vi behöver allt och mer därtill" kan inte vara optimal.

Även om stoppet för Förbifarten isolerat kan ses som en förlustaffär borde det kunna användas till att se på helhet och faktiskt få tid att ta ställning till helheten:
- Kollektivtrafikens behov
- Essingeledens infarkt
- Utvecklingsbehov i Öst och Väst
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Om man i Stockholm kommer att bygga Förbifarten och Österleden, utöver Södra och Norra länken, kommer vi nog att ha kunna motta ett pris för högsta investeringar i motorvägstunnlar per invånare i hela världen, Stockholm är nog redan utan Österleden än väldigt stark kandidat till samma pris för övrigt.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Vad man än bygger som ökar kapaciteten kommer att inducera mer trafik. Kan man på något sätt stoppa en expansion av ännu fler köplador?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Jag tror att vårt bästa sätt att skapa god stadsutveckling är att tillåta det goda, inte att stoppa det onda.

Som jag sagt förrut, tre kvarts miljon av länets befolkning bor utanför förbifarten, och att låtsas som om deras problem inte är viktiga är elitistiskt och föga meningsfullt.

Samtidigt: Det finns en enorm efterfrågan på tät, central stad. Denna efterfrågan motverkas av stadsbyggnadsregler som bottnar i att ingen i staden ska behöva bli störd av någon annan, men får som effekt att ingen får bo i en störningskänslig miljö.

Jag tror den goda staden har bättre förutsättningar att utvecklas om vi tillåter mer vad gäller efterfrågad tät stad än om vi hindrar mer vad gäller efterfrågad sprawl.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
David Nylund skrev:

Jag tror att vårt bästa sätt att skapa god stadsutveckling är att tillåta det goda, inte att stoppa det onda.


Jag tror dock inte att någon här vill förbjuda vägar eller sprawl. Problemet är att Förbifarten är en gigantisk, dåraktig och dålig investering som likt en gökunge riskerar att äta upp investeringsutrymmet för en massa annat. Det handlar inte så mycket om att stoppa det onda som att ge utrymme för det goda, och när kostnaden för den där tunneln ligger på 20-30-60? miljarder blir det väldigt mycket gott som inte händer om det onda går igenom.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Martin Singh-Blom skrev:

Jag tror dock inte att någon här vill förbjuda vägar eller sprawl. Problemet är att Förbifarten är en gigantisk, dåraktig och dålig investering som likt en gökunge riskerar att äta upp investeringsutrymmet för en massa annat. Det handlar inte så mycket om att stoppa det onda som att ge utrymme för det goda, och när kostnaden för den där tunneln ligger på 20-30-60? miljarder blir det väldigt mycket gott som inte händer om det onda går igenom.


Kommentarer med överdrifter som denna är allt för vanliga men blir inte mer sanna för det. De bygger på en underskattning vad som är.mycket pengar och hur mycket som investeras i infrastrukturen. För en privatperson och egen ekonomi så är det mycket pengar. Men det är inte mycket pengar för en stad och stat med livslängder på investeringen på 100 år eller så.

Stockholm växer, som tur är, och mer vägar behöver byggas. Detta blir inte den sista vägen som byggs. Samtidigt som den byggs så byggs även kollektivtrafiken ut.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
35 miljoner är ungefär 40-45 000 kronor per invånare i Stockholms kommun. Det är nog betydligt mer mer än vad Stockholms kommun har i skatteintäkter under ett år.
Senast ändrad 16 november 2014 17:03
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Stockholms stad har ungefär 40.000 kr per invånare år i skatteintäkter, så ja, det motsvarar ungefär årsbudgeten för Stockholms stad. Vad nu det har med något att göra; det nationella vägnätet är som bekant inte en kommunal fråga.

Statens transportbudget ligger 2015-2018 på 50-55 mdr kr/år, varav 22-25 mdr kr/år är vikt till nyinvesteringar och 1-1,5 mdr till utlägg för trängselskatten.

Förbifarten motsvarar alltså ett och ett halvt år av statliga infrastruktursatsningar. Det är en rimligare siffra att förhålla sig till.
Senast ändrad 16 november 2014 19:18
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Visst kan man tycka att vi ska bygga både Förbifart och Östlig Förbindelse och helst på en gång.
Det jag saknar är en helhetsstudie på vilka effekter vi får om man gör Östlig Förbindelse ( alt D ) först och sedan kompletterar med en billigare avlastning av Essingeleden ( kombinerat med t-skatt där ).
Om man gör time-out borde tiden användas till att ta fram en sådan.

( Det tycks som ett av huvudskälen till att man drivit fram Förbifarten är att politikerna tidigt bestämde sig. Sedan blev det mycket besvärligt att tänka om, en situation som påminner mycket om Västlänken )
http://web.archive.org/web/20100818031041/http://..

Generellt finns det alltid oändligt många infraprojekt som alla har sina förespråkare. Det gäller då att prioritera, det är ju omöjligt att bygga allt.
Varje projekt man väljer att bygga innebär att något annat flyttas framåt.
Samhällsekonomi bör vara det kriterium som då används för jämförelse.
NNK ser visserligen bra ut för Förbifarten, men det verkar finns stora tveksamheter i den presenterade analysen.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
David Nylund skrev:

Stockholms stad har ungefär 40.000 kr per invånare år i skatteintäkter, så ja, det motsvarar ungefär årsbudgeten för Stockholms stad. Vad nu det har med något att göra; det nationella vägnätet är som bekant inte en kommunal fråga.

Statens transportbudget ligger 2015-2018 på 50-55 mdr kr/år, varav 22-25 mdr kr/år är vikt till nyinvesteringar och 1-1,5 mdr till utlägg för trängselskatten.

Förbifarten motsvarar alltså ett och ett halvt år av statliga infrastruktursatsningar. Det är en rimligare siffra att förhålla sig till.


Om vi antar att en det är rimligt att en tredjedel av budgeten för nyinvesteringar går till vägtrafik (i tävlan med fartyg/flyg/tåg), och att Stockholm kanske har ett rimlig krav på 15% av budgeten innebär det att förbifarten ska motsvara 30-35 års nyinvesteringar i vägtrafik i Stockholms län (givet en kostnad på 35 miljarder), dvs inga andra ny broar, vägbreddningar, etc, utöver förbifarten fram till 2050. Verkar inte vara en särskild klok avvägning.

EDIT, till detta kan ju tilläggas att Södra+Norra länken kommer att ha kostat över 21 miljarder, dvs ytterligare 20-25 år av exklusiva väginvesteringar i Stockholm. Österleden skulle kosta ytterligare 12-15 miljarder. Då kan ju påpekas att dessa bara väldigt indirekt påverkar ytterdelarna av länet.
Senast ändrad 17 november 2014 18:05
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Jag får det med huvudräkning till närmare 25 år som du räknar, men nåt sånt, ja. Sen är vägbudgeten lite högre än så (strax under 50 % vill jag minnas) vilket sänker tiden ytterligare något i praktiken. Antagandet om 15 procent tror jag dock är rimligt, Stockholms läns dryga 20 % av befolkningen får nog något sånt.

Sen matchas ju förbifartens kostnader mot trängselskatten, så den tränger ju de facto inte ut alla andra investeringar, men jag tycker att det är rimliga saker att jämföra med.

Så ja, under de närmaste 20–25 åren borde vi kunna räkna med att förbifartens kostnader och lika mycket pengar till läggs av staten på ny väginfrastruktur i länet. Därtill kommer förstås kommunala investeringar i det lokala vägnätet.
Sida 3 av 3

 > Infrastruktur
Ett konstruktivt alternativ till Förbifart Stockholm

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.