Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Projektet: Urbant utvecklingsarbete för minskat utanförskap

Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Har ni andra läst någonting om det här projektet? Första utvärderingen har kommit nu iaf. tydligen har man inte nått alla de mål man önska. Vilka lärdomar (rätt/fel) kan man dra? Hur borde man utforma liknande projekt i framtiden?En av regeringens prioriteringar är att bryta utanförskapet. I städerna är utanförskapet ofta koncentrerat till vissa stadsdelar och har ofta ett mångfacetterat djup. Samtidigt är segregationen och utanförskapet inte enbart ett storstadsfenomen utan återfinns i såväl mellanstora som mindre städer runtom i landet.

Regeringens arbete med urban utveckling utgår i första hand från samverkan och stöd utifrån myndigheternas och kommunernas ordinarie verksamhet. Som ett komplement pågår en satsning inom skolområdet och ett prestationsbaserat stimulansbidrag på 200 miljoner kronor fördelas till nio berörda kommuner under 2013-2014.

Det urbana utvecklingsarbetet syftar till att skapa:

bättre levnadsvillkor i stadsdelar med utbrett utanförskap,
minskade socioekonomiska skillnader inom städerna och regionerna,
färre stadsdelar med utbrett utanförskap.

Utgångspunkt och målsättning

Den övergripande inriktningen för regeringens arbete inom urban utveckling är en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap. Målsättningen för arbetet är att stadsdelar som präglas av låg förvärvsfrekvens, högt uttag av långvarigt försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasiet ska förbättras och att skillnaderna jämfört med övriga stadsdelar i kommunen minska.

För att nå målsättningen krävs insatser på strukturell nivå, områdes-, och individnivå. Det är således mycket centralt att inte bara arbeta med stadsdelarna som är i fokus, utan att också utifrån förståelsen att samhällsutvecklingen påverkar och påverkas av den övriga staden och regionen.
Övergripande inriktning:

1. Fokus på stadsdelar med utbrett utanförskap i städer. Nio kommuner med 15 stadsdelar omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

2. Regeringen bidrar genom uppdrag till Boverket och berörda länsstyrelser med resurser för utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning.

3. Samverkan mellan kommuner och andra aktörer för att effektivisera metoder för att minska utanförskapet.Länkar:
http://www.regeringen.se/sb/d/10328/a/105681
http://www.regeringen.se/sb/d/10666/a/105656

Utvärderingen:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/Urbant-utvecklingsarbete/
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
ögnade igenom utvärderingen. Men spontant känner jag att de åtgärder som görs inte i närheten räcker till för att nå de målen de har uppsatta:

"Det urbana utvecklingsarbetet syftar till att skapa:

bättre levnadsvillkor i stadsdelar med utbrett utanförskap,
minskade socioekonomiska skillnader inom städerna och regionerna,
färre stadsdelar med utbrett utanförskap. "


Snarare tror jag att skillnaderna ökar och att åtgärder som "blandat boende" - där möjligheten att byta till en bättre bostad inom stadsdelen minskar effekten av "brain-drain", aldrig tillämpats i en betydelsefull skala. Går man verkligen hela vägen med detta projekt. Eller försöker man bara undvika att spendera skattepengar?
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Alexander Åkerman skrev:

ögnade igenom utvärderingen. Men spontant känner jag att de åtgärder som görs inte i närheten räcker till för att nå de målen de har uppsatta:

"Det urbana utvecklingsarbetet syftar till att skapa:

bättre levnadsvillkor i stadsdelar med utbrett utanförskap,
minskade socioekonomiska skillnader inom städerna och regionerna,
färre stadsdelar med utbrett utanförskap. "


Snarare tror jag att skillnaderna ökar och att åtgärder som "blandat boende" - där möjligheten att byta till en bättre bostad inom stadsdelen minskar effekten av "brain-drain", aldrig tillämpats i en betydelsefull skala. Går man verkligen hela vägen med detta projekt. Eller försöker man bara undvika att spendera skattepengar?


Svår fråga att svara på, man vet ju alldrig politikers riktiga andemening när de gör något.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
På tal om politikers andemening så skrev jag nyligen ett inlägg på min blogg om nya Gottsunda centrum i Uppsala. Där ett kommunalt köpcentrum får agera brohuvud mellan stadsdelen och de mycket segregerade villaområdena runtomkring. Där har man också lagt betydande pengar på ett nytt kulturhus. Problemet är bara att man gömmer undan kulturen. Som konsument lär man aldrig få syn på kulturhuset om man inte redan känner till dess verksamhet. Kulturen ges inte möjlighet att också den få agera brohuvud. Istället har pengarna gått till tomma butikslokaler.

Personligen tror jag att det är viktigt att kommunala intrång i dessa stigmatiserade stadsdelar måste göras med generositet och lyhördhet. Från kommunalt håll måste det vara absolut tydligt att man vill satsa på dessa stadsdelar - för att inte öka på känslan av ett samhälle som sviker.

http:​/​/​arcitekten.​blogspot.​se/​20​14/​0​8/​ett-​besok-​pa-​got.​.​
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Alexander Åkerman skrev:

På tal om politikers andemening så skrev jag nyligen ett inlägg på min blogg om nya Gottsunda centrum i Uppsala. Där ett kommunalt köpcentrum får agera brohuvud mellan stadsdelen och de mycket segregerade villaområdena runtomkring. Där har man också lagt betydande pengar på ett nytt kulturhus. Problemet är bara att man gömmer undan kulturen. Som konsument lär man aldrig få syn på kulturhuset om man inte redan känner till dess verksamhet. Kulturen ges inte möjlighet att också den få agera brohuvud. Istället har pengarna gått till tomma butikslokaler.

Personligen tror jag att det är viktigt att kommunala intrång i dessa stigmatiserade stadsdelar måste göras med generositet och lyhördhet. Från kommunalt håll måste det vara absolut tydligt att man vill satsa på dessa stadsdelar - för att inte öka på känslan av ett samhälle som sviker.

http:​/​/​arcitekten.​blogspot.​se/​20​14/​0​8/​ett-​besok-​pa-​got.​.​


Jag bor sj i U-a och jag hade ingen aning om att det ens fanns ett kulturhus i Gottsunda..
Senast ändrad 19 september 2014 14:14
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Såg precis denna lilla film om hur ett fastighetsbolag i Hovsjö, Södertälje jobbar i ett område, många bra inblickar. Intressant poäng som tas upp är hur viktiga de sociala aspekterna i en stadsdel är för fastighetsvärdena i densamma.

http:​/​/​archileaks.​se/​redaktionellt/​hus-​och-​manniskor/​

 > Allmänt
Projektet: Urbant utvecklingsarbete för minskat utanförskap

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.