Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Cykelvagnar på Roslagsbanan

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Av pendeltågen i Stockholmsområdet så står Roslagsbanan ut som bra för att göra försök med specialanpassade cykeltågvagnar likt Köpenhamn och andra cykelstäder.

Många stationer är enkla platformar på sidan av spåren vilket gör access med cykel enkel, och säckstationen vid östra station gör att man planfritt kan lämna platformen ut till drottning kristinas väg och vidare.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag är ganska skeptisk till idén. Cyklar tar helt enkelt för mycket plats och tränger ut platser för passagerare. Populära bilder på gatuyta för bussar/bilar/cyklar visar ganska tydligt problemet. Om det gäller pendeltåg som inte alls har kapacitetsbrist som Roslagsbanan så kanske det är klokt, men jag tror inte det skulle fungera bra på mer pressade linjer. Utanför rusningstrafik behövs inte särskilda cykelvagnar antar jag?

Pendeltåg är redan idag olönsamma (det är bara tågtrafik mellan Stockholm-Göteborg som genererar vinst i Sverige). Att fylla massa tomma vagnar med cyklar känns därför som ett ganska tveksamt sätt att spendera kollektivtrafik pengar, även om jag helt stödjer att man får ta med cyklar utanför rusningstrafik på tomma tåg.

En ordentlig samhällsekonomisk utvärdering skulle dock kanske kunna omvända mig. Roslagsbanan känns också som ett vettigt försöksobjekt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 18 juni 2014 15:21

 > Infrastruktur
Cykelvagnar på Roslagsbanan

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.