Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Brotypen transportbro

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Den är brotypen är mer av en linbana med gondol, men hängande från en balk. Den är väldigt ovanlig just för bilismen kräver bättre kapacitet. Då balken ligger ~50 meter ovan vattenytan kan större fartyg passera när gondolen inte rör sig.

Exempel på gammal viktoriansk bro: http://en.wikipedia.org/wiki/Newport_Transporter_..

Det slår mig att det skulle kunna vara relevant för gång/cykelpassager i Stockholm. Viktorianska nitade fackverk kanske inte är så snygga men vi är inte begränsade till dem i nuvarande byggteknik.

Det skulle kunna vara relevant för platser som gröndal-reimersholme, norra-södra hammarbyhamnen, kastellholmen-allmänna gränd. Där det senare skulle vara mer av en turist-attraktion, där man kan bygga utsiktsplats ovanpå balken, med vyer ut över historiska platser i staden. Gröna lund har redan pelare med dekorerade kronor i topp som den kan smälta in i.

Existerande broar har överfartstider på 1-2 minuter för 100-200 meter. Kapacitet per överfärd beror på dimensionering för maxvikt och yta, men det ligger i klass på hammarbysjöns färja. Man kan välja flera parallella gondoler i samma bygge för att öka täthet på passager. Den är eldriven och tyst. Troligtvis vill man dock ha den bemannad för att övervaka och undvika olyckor.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Brotypen transportbro

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.