Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Täbystråket: En ny cykelväg föreslås mellan Mörby centrum och Roslagstull.

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag är nyfiken på vad som händer med den här framöver, så jag startar en tråd.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/cyklister-ska-fa-tvafilig-vag-till-stan

Det är Trafikverket som drivit frågan om "Täbystråket" som cykelbanan kallas. Hur den ska se ut är inte fastställt än. Danderyd och Täby ska utreda vägdragningen tillsammans med Trafikverket i en förstudie under året.
Jens Ekengren
80 Inlägg
Ort: Karlstad, Gick med: November 2009
Det eviga problemet är ju att man riskerar att stänga ute de som inte har precis rätt start och mål; att cykelvägen blir ett hinder istället för en hjälp.

Det borde gå att undvika om det blir tillräckligt många(!) korsningar, så att det går lätt och smidigt att komma på och av cykelmotorvägen. Om mittenfilerna blir snabba och raka, så kan ytterfilerna få ha lite mer av vinglande och svängar utan att det blir ett så stort hinder, tänker jag.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Täbystråket: En ny cykelväg föreslås mellan Mörby centrum och Roslagstull.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.