Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Egnahemsbron ska ersättas

Sida 3 av 3
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Hans Jörgensen skrev:

Men med den kompromiss jag föreslog skulle spårvägens chalmershållplats bli kvar i markplan, fast flyttad något söderut (separerad från gatan och busshållplatserna).
Angående Wavrinskys plats föreslår jag nog att den stryks för passagen Chalmers - Sahlgrenska. Wavrinskys skulle därmed fortsätta trafikeras av spv som idag fast bara av en markplanslinje som går Guldheden - Sahlgrenska - och vidare (dvs motsvarande linje 10 fast västerut istället). Och alla bussar som går vid Wavrinskys idag skulle göra det ändå.


Jag förstår inte vad som skulle bli bättre ur ett användarperspektiv. Wavrinskys plats ligger på Kringen. Fem spårvägslinjer plus bussar i en punkt ger hög turtäthet. Trafiken är inte värre än att den kan klaras i plan. Det är c:a 15.000 bilar, inte 70.000. Och det är inte innerstad med konfliktpunkter som återkommer var 100e meter.

Hur får vi Göteborg att bli mer rock'n'roll? Är det genom att bygga om spårvägen vilket ändå inte kommer att höja nivån mycket från 50-tals nivån? Eller ska vi satsa på det senaste, det som verkligen tillför en ny dimension för staden? Om man röstar på det senare så handlar det kanske om att bygga en ny pendeltågslinje från Askim som kan ansluta till Västlänken. Det tror jag skulle bli störst lyft för sydvästra Gbg.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Jag förstår inte vad som skulle bli bättre ur ett användarperspektiv. Wavrinskys plats ligger på Kringen. Fem spårvägslinjer plus bussar i en punkt ger hög turtäthet. Trafiken är inte värre än att den kan klaras i plan. Det är c:a 15.000 bilar, inte 70.000. Och det är inte innerstad med konfliktpunkter som återkommer var 100e meter.

Hur får vi Göteborg att bli mer rock'n'roll? Är det genom att bygga om spårvägen vilket ändå inte kommer att höja nivån mycket från 50-tals nivån? Eller ska vi satsa på det senaste, det som verkligen tillför en ny dimension för staden? Om man röstar på det senare så handlar det kanske om att bygga en ny pendeltågslinje från Askim som kan ansluta till Västlänken. Det tror jag skulle bli störst lyft för sydvästra Gbg.


Ja, det vill jag ha! Från Haga via Sahlgrenska och Frölunda torg till Särö. Därifrån så kan man sedan ansluta Kungsbacka.

Vid Sahlgrenska så ordnas byte mellan spårvagn och pendeltåg i en underjordisk station.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Signatur: Hansson skrev:

Ja, det vill jag ha! Från Haga via Sahlgrenska och Frölunda torg till Särö. Därifrån så kan man sedan ansluta Kungsbacka.

Vid Sahlgrenska så ordnas byte mellan spårvagn och pendeltåg i en underjordisk station.


Behovsanalys? Kungsbacka har redan en pendeltågsanslutning till stan. Via Chalmerstunneln är Sahlgrenska redan nära Korsvägen. Med en tunnelbanelänk skulle det bli ännu närmre, och den hade dessutom gynnat resande i hela Göteborgsområdet till Sahlgrenska och Chalmers. Askim har inte en pendeltågslänk, men det borde gå att lösa med infartsparkering till spårvagnen från Frölunda. Men det uppenbara alternativet här borde vara expressbuss. Detta kan vara ett bra alternativ även efter en boulevardisering av Dag Hammarskjöldsleden om det reserveras utrymme för bussfält likt Övre Husargatan. Allt beror hur som helst på vilken potential för resande vi pratar om från Askim och Kungsbacka längs denna nya sträckning. Men risken är att det bara driver på försvagningen av Göteborgs centrum som pågått i en 40 år vid det här laget. En tunnelbanelänk under Guldheden skulle istället stärka centrum, vilket är precis vad staden behöver.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Wavrinskys hållplats är rätt liten, antalet påstigande + avstigande är inte bland topp 25 av alla hållplatser i stan. Sahlgrenska (huvudentré) är fjortonde största med ca 13000 resenärer, Chalmers plats 16 med 11900, och nummer 25 är Scandinavium med 7200 resenärer (2006).
(Källa: Resvägsundersökning 2006, "VTG RUS 2006", Västtrafik 2007).
Det är senaste tillgängliga hållplatsstatistiken vad jag känner till. Listan ger statistik bara för de 25 största, så Wavrinskys placering är okänd för oss utomstående.

Poängen då är att ge en snabbväg mellan Chalmers - Sahlgrenska. Alltså en viss tidsvinst, men kanske främst att det ökar kapaciteten genom att by-passa Wavrinskys som förmodligen delvis är en flaskhals (spårvägskorsning m.m).

Men allra främst skulle ju hlp. Chalmers lösas upp utan den typ av ombyggnad som nu planeras. Det om något skulle öka kapacitet i hela systemet.
På så sätt skulle också chalmertunneln få bättre utväxling än idag (effekten av den sinkas väl idag starkt av flaskhalsen hållplats Chalmers).

Wavrinskys kan förstås trafikeras av en eller flera spårvägslinjer ändå, dvs linje 10 och 7, som kan gå som idag.
Den nya tunnelsträckan används istället av de linjer som trafikerar nuvarande chalmerstunnel.

Angående ditt tips om pendeltågsanslutning till VL, så kommer den på sin höjd kunna få en hållplats vid Sahlgrenska (om än svårligen och med inte helt optimal placering), men Chalmers kommer ju inte täckas in där.


Sven Renquist skrev:

Jag förstår inte vad som skulle bli bättre ur ett användarperspektiv. Wavrinskys plats ligger på Kringen. Fem spårvägslinjer plus bussar i en punkt ger hög turtäthet. Trafiken är inte värre än att den kan klaras i plan. Det är c:a 15.000 bilar, inte 70.000. Och det är inte innerstad med konfliktpunkter som återkommer var 100e meter.

Hur får vi Göteborg att bli mer rock'n'roll? Är det genom att bygga om spårvägen vilket ändå inte kommer att höja nivån mycket från 50-tals nivån? Eller ska vi satsa på det senaste, det som verkligen tillför en ny dimension för staden? Om man röstar på det senare så handlar det kanske om att bygga en ny pendeltågslinje från Askim som kan ansluta till Västlänken. Det tror jag skulle bli störst lyft för sydvästra Gbg.

Senast ändrad 31 maj 2014 20:42
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Hans J: Wavrinskys plats är en av de mest använda mellan Chalmers och Frölunda. Jag har ingen statistik men jag vet det av erfarenhet då jag bott längs denna sträcka. Vill du kapa tid genom att lägga ner hållplatser så finns det bättre val. Kanske Mikrobiologen, kanske Botaniska. Men det är ändå rätt meningslöst så länge du inte gör hela sträckan snabbare. Då handlar det ju om ett nytt snabbspårvägssystem.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johannes Westlund skrev:

Behovsanalys? Kungsbacka har redan en pendeltågsanslutning till stan. Via Chalmerstunneln är Sahlgrenska redan nära Korsvägen. Med en tunnelbanelänk skulle det bli ännu närmre, och den hade dessutom gynnat resande i hela Göteborgsområdet till Sahlgrenska och Chalmers. Askim har inte en pendeltågslänk, men det borde gå att lösa med infartsparkering till spårvagnen från Frölunda. Men det uppenbara alternativet här borde vara expressbuss. Detta kan vara ett bra alternativ även efter en boulevardisering av Dag Hammarskjöldsleden om det reserveras utrymme för bussfält likt Övre Husargatan. Allt beror hur som helst på vilken potential för resande vi pratar om från Askim och Kungsbacka längs denna nya sträckning. Men risken är att det bara driver på försvagningen av Göteborgs centrum som pågått i en 40 år vid det här laget. En tunnelbanelänk under Guldheden skulle istället stärka centrum, vilket är precis vad staden behöver.


Spårvagn från Frölunda tar för lång tid; lika lång tid som från Kungsbacka. Därför pendeltåg till Särö via Sahlgrenska och Frölunda torg för avlastning och snabbare resor.

Länken mellan Kungsbacka och Särö är mitt helt egna tillägg. Det finns flera skäl till en sådan lösning. Dels är det en kort sträcka som får stor nytta i och med att Särö inte blir en ändstation utan bara en station på vägen. Den nya sträckan leder också till att man får en sluten slinga som rundar Kungsbacka. Från Kungsbacka så kan man åka valfritt med eller moturs i slingan och nå olika delar av Göteborg snabbt och effektivt. man kan pendla mellan valfria orter också i slingan vilket ytterligare höjer nyttan.

Sträckningen till Särö fanns med som möjlig utökning i utredningen av Västlänken. Det finns också ett spårreservat längs vägen till Särö.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Signatur: Hansson skrev:

Spårvagn från Frölunda tar för lång tid; lika lång tid som från Kungsbacka. Därför pendeltåg till Särö via Sahlgrenska och Frölunda torg för avlastning och snabbare resor.

Länken mellan Kungsbacka och Särö är mitt helt egna tillägg. Det finns flera skäl till en sådan lösning. Dels är det en kort sträcka som får stor nytta i och med att Särö inte blir en ändstation utan bara en station på vägen. Den nya sträckan leder också till att man får en sluten slinga som rundar Kungsbacka. Från Kungsbacka så kan man åka valfritt med eller moturs i slingan och nå olika delar av Göteborg snabbt och effektivt. man kan pendla mellan valfria orter också i slingan vilket ytterligare höjer nyttan.

Sträckningen till Särö fanns med som möjlig utökning i utredningen av Västlänken. Det finns också ett spårreservat längs vägen till Särö.


Låter som komplett idioti i mina öron. Det är ju jätteglest där nere. Vad ska de med pendeltåg till? Risken är överhängande att man får för sig att köra satellitstadsprojekt 2.0. Vad annars kan vara motivet att dra dit en högkapacitetskollekitvtrafik för oerhört dyra pengar?
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Johannes Westlund skrev:

Låter som komplett idioti i mina öron. Det är ju jätteglest där nere. Vad ska de med pendeltåg till? Risken är överhängande att man får för sig att köra satellitstadsprojekt 2.0. Vad annars kan vara motivet att dra dit en högkapacitetskollekitvtrafik för oerhört dyra pengar?


Ogilla strukturen allt du vill, jag är ingen supporter av det heller, men nog är det bra tätt byggt i villakvarteren längst med kusten. Och tätare kommer de bli, Nya Hovås kommer snart börja byggas, och hela sydväst är i fokus för att bygga hyreshus för att minska segregationen i Göteborg. Pendeltåg till Särö och vidare till Kungsbacka som ansluter till Västlänken skulle stärka regionen något enormt.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Mikael Kreutz skrev:

Ogilla strukturen allt du vill, jag är ingen supporter av det heller, men nog är det bra tätt byggt i villakvarteren längst med kusten. Och tätare kommer de bli, Nya Hovås kommer snart börja byggas, och hela sydväst är i fokus för att bygga hyreshus för att minska segregationen i Göteborg. Pendeltåg till Särö och vidare till Kungsbacka som ansluter till Västlänken skulle stärka regionen något enormt.


Oj kära nån. Jag som inte är up to date med planerna alltså. Sånt här gör mig både ledsen och förbannad. Det här stärker varken Göteborg eller regionen. Det bidrar istället till den strukturella svaghet som Göteborg karaktäriseras av. Det funkade inte i Angered på 70-talet och det kommer inte funka i Askim 2015. Gamla synder må vara, men nu vet vi bättre. Vi vet att det är fullkomlig idioti att bygga så.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Askim består mest av glesa villaområden. Dagens struktur motiverar inte pendeltåg, det är sant. Men jag har tänkt så här: Västlänken kommer att få tre linjer. Eftersom det bara finns två södergående banor, Kungsbacka och Landvetter, så kommer förmodligen en linje att få slutstation strax söder om Mölndal. Det vore förstås bättre att bygga en tredje bana söderut.

I första skedet kan det handla om en bana Haga-Sahlgrenska-Marklandsgatan-Järnbrott. Sahlgrenska behöver inte motiveras. Jag tror att det går att finna en tunnelsträckning förbi entréplatsen och öppet schakt genom Botaniska. Sedan följer banan Dag Hammarskjöldsleden.

Vid Marklandsgatan finns möjligheter till stadsutveckling och där blir en effektiv bytespunkt för sydvästra Göteborg.

Sedan tror jag alltså inte att banan bör dras till Frölunda Torg utan raka vägen ner längs leden. Vid Järnbrott finns också plats för stadsutveckling. Inte minst eftersom Järbrottsmotet är väldigt ytkrävande. Det går att bygga om utan att de två broarna över söderleden rivs. Där kan ändstationen ligga.

Nästa etapp, att bygga vidare mot Askim kan få vänta några decennier tills sammanhållen bebyggelse längs de framtida stationerna tagit fastare form.
Senast ändrad 2 juni 2014 14:30
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johannes Westlund skrev:

Oj kära nån. Jag som inte är up to date med planerna alltså. Sånt här gör mig både ledsen och förbannad. Det här stärker varken Göteborg eller regionen. Det bidrar istället till den strukturella svaghet som Göteborg karaktäriseras av. Det funkade inte i Angered på 70-talet och det kommer inte funka i Askim 2015. Gamla synder må vara, men nu vet vi bättre. Vi vet att det är fullkomlig idioti att bygga så.


Det blir väldigt bra och mycket tätare än Angred. Märkligt nog är områden so Angered och Bergsjön väldigt glesa områden trots höga hus eftersom de står för långt ifrån varandra. Man behöver pendeltåg istället för spårvag n eftersom spårvagnen är för långsam. Snabba förbindelser rockar och lockar många resenärer!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Askim består mest av glesa villaområden. Dagens struktur motiverar inre pendeltåg, det är sant. Men jag har tänkt så här: Västlänken kommer att få tre linjer. Eftersom det bara finns två södergående banor, Kungsbacka och Landvetter, så kommer förmodligen en linje att få slutstation strax söder om Mölndal. Det vore förstås bättre att bygga en tredje bana söderut.

I första skedet kan det handla om en bana Haga-Sahlgrenska-Marklandsgatan-Järnbrott. Sahlgrenska behöver inte motiveras. Jag tror att det går att finna en tunnelsträckning förbi entréplatsen och öppet schakt genom Botaniska. Sedan följer banan Dag Hammarskjöldsleden.

Vid Marklandsgatan finns möjligheter till stadsutveckling och där blir en effektiv bytespunkt för sydvästra Göteborg.

Sedan tror jag alltså inte att banan bör dras till Frölunda Torg utan raka vägen ner längs leden. Vid Järnbrott finns också plats för stadsutveckling. Inte minst eftersom Järbrottsmotet är väldigt ytkrävande. Det går att bygga om utan att de två broarna över söderleden rivs. Där kan ändstationen ligga.

Nästa etapp, att bygga vidare mot Askim kan få vänta några decennier tills sammanhållen bebyggelse längs de framtida stationerna tagit fastare form.


Det blir allt mer bebyggelse där också så det blir allt mer motiverat. Den måste ansluta till Västlänken vid Haga för att få upp hastigheten in till stan. Svängen via Frölunda är mest min egen ide för att det är en så stor målpunkt som ligger så långt bort, räknat i tid, att den skulle vinna på pendeltåg. Visst blir det en omväg rent geografiskt. Men förhoppningen är att den skall vara motiverad om man ser på nytta för resenärer och bansträckning.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jag hoppas att ni själva förstår att ni pratar om att kicka igång ett varv till av förortsbygge? Det var så förorterna började en gång i tiden. Vid t-banan/pendeltågets ändstationer. Så byggdes de första satelliterna innan bilen var allmänt tillgänglig. 2014 har tydligen de flesta inte lärt sig av misstagen och fortsätter driva en utveckling där Göteborgs kärna försvagas och pendlingsbehovet ökar exponentiellt. Undra när det imploderar...
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Johannes Westlund skrev:

Jag hoppas att ni själva förstår att ni pratar om att kicka igång ett varv till av förortsbygge? Det var så förorterna började en gång i tiden. Vid t-banan/pendeltågets ändstationer. Så byggdes de första satelliterna innan bilen var allmänt tillgänglig. 2014 har tydligen de flesta inte lärt sig av misstagen och fortsätter driva en utveckling där Göteborgs kärna försvagas och pendlingsbehovet ökar exponentiellt. Undra när det imploderar...


Jag håller i princip med dig men sedan Västlänken klubbades är det redan kört, mycket av regionens tillväxt kommer att hamna vid pendelstationer. I mitt förslag etableras ialla fall tre stationer inom tätorten. Och framtida satelliter hamnar i vår kommun, vilket ju annars är en svaghet med Västlänken från göteborgsk synvinkel, att utvecklingspotentialen främst återfinns i kranskommunerna.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Jag håller i princip med dig men sedan Västlänken klubbades är det redan kört, mycket av regionens tillväxt kommer att hamna vid pendelstationer. I mitt förslag etableras ialla fall tre stationer inom tätorten. Och framtida satelliter hamnar i vår kommun, vilket ju annars är en svaghet med Västlänken från göteborgsk synvinkel, att utvecklingspotentialen främst återfinns i kranskommunerna.


Det finns ju en enorm potential centralt i GBG med Gullbergsvass och strand samt Frihamnan, Backaplan och Ringön med mera!

Att det byggs nära pendelstationer ute i regionen är inte utglesning. Det är förtätning! Var det än byggs inom "utspridningen" så innebär det i praktiken en förtätning. Varje nod nära en station förtätas och det byggs mer mellan stationerna vilket gör att hela området förtätas ytterligare. Västlänken och pendeltågen ger en ordentlig skjuts åt byggandet i både Göteborg och region!
Sida 3 av 3

 > Städer
 > Centrum
Egnahemsbron ska ersättas

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.