Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Kanske intresserar en del, roligt urval personer. Skulle gärna gå själv men är upptagen.

http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/..
Senast ändrad 17 mars 2014 17:06
Jan Wiklund Online
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Punkten kl 15.30 står för allt som Yimby avskyr. "Landskapsurbanism" utgår från att utglesningen är oundviklig och det gäller att göra det bästa av den. Se http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Landscape_​urbanism.​ En kritik finns på http:​/​/​www.​amazon.​com/​Landscape-​Urbanism-​its-​Disconten.​.​
Riktningen är fylld av postmodernistiskt nonsens vilket kan beskådas på http:​/​/​www.​ruderal.​com/​bullshit/​bullshit.​htm

Själv är jag utomlands då, men nån annan kanske är intresserad av att gå dit och klä av?

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.