Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Plan för Nya Eriksberg

Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Jag hoppas att ingen har missat att Eriksberg håller på att få en plan som faktiskt kan liknas vid stadsplan, där Uppsalahem har tagit ett beundransvärt initiativ

http://uppsala.yimby.se/2014/01/eriksberg-i-forva..

http://www.nyaeriksberg.se/

Då jag har bott ett antal år i Eriksberg så handlar den här planen verkligen om min "backyard" och skulle därför gärna vilja ta fram ett förslag från yimbys håll på hur vi anser att Eriksberg bäst kan utvecklas. Det har varit en del diskussion om innehållet i de olika arkitektförslagen, både på FB och i forumet. Min tanke är att vi kan fortsätta diskussionen och väga samman de bra ideer som finns med några nya och skapa en egen plan, med tänkta illustrationer, argument till varför vi valt att föreslå olika saker samt vad som kan vara extra viktigt att tänka på vid omdaningen.

Jag skrev tidigare en text på FB om vad jag tänkte:


Albert skrev:


här är ett första utkast till plan jag slängde ihop igår:

http://www.scribblemaps.com/maps/view/iHtq329A92/

vitt är vägar gult är GC vägar. den behöver revideras, men här är några av de viktigaste förändringar jag tycker vi ska trycka på att de ska finnas med i den kommande planen:

1. en fortsättning av stigbergsvägen
2. en fortsättning av skogsbergsvägen längs delar av nuvarande granitvägen
3. en fortsättning av Glimmervägen, som eventuellt kan anslutas till blodstenen.
Mina existerande ideer är varken helt perfekta eller kompletta, men kan kanske agera som underlag för ytterligare diskussion. Så, vad tycker ni ska finnas med i "Planen"?
Senast ändrad 21 februari 2014 16:22
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Har inte missat förslagen, men missade det här inlägget. Tycker att många av förslagen är intressanta. Tycker att det vore intressant om villa bebyggelsen också kunde kopplas ihop med rutnätet, inget av förslagen verkar ha brytt sig om det. Men jag tror att det kan göra stor skillnad ifall hela området är ett sammanhängande rutnät istället för två olika separata.

De genombrott i byggnaderna på marmorvägen som du ritat in, borde lika väl kunna göras för att koppla med villa området...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Jo, tanken har slagit mig, men skillnaden är att husen på marmorvägen är hyreshus som är i kasst skick och ägs av uppsalahem, dvs det är enklare att riva dom, än radhusen/villorna som ägs av privatpersoner. jag tror i allmänhet man kan komma långt med att göra skogsbergsvägen till en naturlig förlängning av nedre delen av granitvägen.

sedan skulle, även om det ligger lite utanför planområdet, stenbergsvägen kunna förlängas till glimmervägen.

 > Städer
 > Uppsala
Plan för Nya Eriksberg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.