Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Repslagargatan som cykelled

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag har funderat om cykelleder från söder, vilket jag tänkte vädra med er.Som utgångspunkt folkungagatan/södermalmsallén. Med cykel är det idag svårt att ta sig upp från södermalmsallén via folkungatrapporna. Men detta bör gå att bygga bort. Södermalmsallén är i övrigt väldigt bra som cykelled, och bättre om Årstabrons GC-väg ansluter till den på ett bättre sätt (vilket det finns tankar om i stadens cykelplan).

Vidare upp över medborgarplatsen till repslagargatan. Cyklister från skanstullsbron kan ansluta här. Repslagargatan har idag bilparkering på båda sidor, och är död på gatuliv (jämfört med götgatsbacken).

Vid Sankt Paulsgatan går idag en trappa med barnvagnsramp ned till Peter Myndes backe. Trappan har inte så stark lutning, så en cykelvänlig ramp behöver inte göra den så mycket längre. Det öppna torget här är ganska vackert men helt dött på gatuliv. Osäker på om det är nederländernas ambassad på östra sidan av torget. Jag skulle önska att de hade mer liv där, cafe på gården eller dylikt.

Mot väster går en väg ned mot hornsgatan, och här kan cyklister västerifrån hornsgatan ansluta (innan söderledstunnelns mynningar upp till hornsgatan).
Fortsätter man norrut så kommer man ovanför uppfarten från söderledstunneln till hornsgatan. Här tänker jag mig början på en GC bro över hornsgatan som går över guldgrändsbacken hela vägen ned till den lilla utsiktsplats som finns ovan hilton hotell.

För rakast möjliga, röd fortsätter sedan med en GC bro ovan centralbron, gärna med en ramp ned mot T-Gamla Stan och den nya GC bro som tillkommer där med Nya Slussen (kluddat lite i blått). Här kan man egentligen stanna, eller i alla fall lägga första etappen.

Om man också fortsätter den GC bro ovan centralbron så kan den koppla till riddarholmsbron. Sedan kan cykelleden fortsätta in på riddarholmen och runt kajen tills man kommer till GC bron som går väster om järnvägen. Eller så tar man österut och tar sig till Vasabron, eller längre bort mot slottskajen.

Som tredje etapp, så kan man fortsätta hela vägen till Centralstationen och där fortsatt överdäckning där man kan ha en cykelparkering av dimensioner man kan se i amsterdam. Redan idag finns cykelparkeringar utanför waterfront (Nils Ericsson plan). Helst vill man göra om trafikapparaten vid tegelbacken, för inget blir riktigt bra för att få in cyklister och gående den här vägen. Vision för City har ju inte kommit så långt så man ser vart det bär med Tegelbacken.

Att annat alternativ ritat i blått är att man från hiltons hotell tar sig över och ned via ramp till den gångbro som finns på västra sidan. Detta kan till exempel göras genom att man däckar över söderledstunnelns mynning ett par meter till. Det här området har knappast några arkitektoniska skönheter som går förstörda, det har hilton sett till. Man får skarpa kurvor här, vilket inte är optimalt.

En ramp ned till existerande gångbro, och eventuellt en bättre sneddande bro över till södra riddarholmshamnen. Härifrån kan man helt fortsätta runt riddarholmskajen och norrut efter spåren på existerande gångväg väg till tegelbacken/stadshuskajen. Denna sträcka är nog en av stockholms vackrare platser, men besöks inte av så värst många då riddarholmen är så pass avklippt.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Vad är målet? Och därmed, varför utgå från det dike som är Södermalmsallén?

Låt oss börja med det besvärligaste cykelmässigt (och på många andra sätt i Stockholmstrafiken), Saltsjö-Mälarsnittet. Där ger Slussenombyggnaden oss följande nya läge:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Cykelstråk över nya Slussen


Där får vi som synes en ny nord-sydlig cykelbro parallellt med tunnelbanebron. Den har en liten onödig knix på Södermalmssidan, men den känns trots det betydligt rimligare än din bro ovan Centralbron. Jag är med på att du känner till det här, men förstår i och med det ännu mindre vad poängen vore att dra ytterligare en cykelbro där.

Ska man sen se på sambanden på Södermalmssidan så är Repslagargatan enkelriktad och slutar i ett torg fullt av uteserveringar. Jag ser inga särskilda fördelar med att försöka göra om den till en dubbelriktad gång-/cykelgata. Att ta bort biltrafiken (eller i alla fall parkeringsmöjligheterna) är nog en förutsättning för att kunna ha dubbelriktad cykeltrafik på den - och lyckas man väl med det, så tja, då har den fortfarande inte så bra kopplingar till gatunätet i övrigt att den slår Götgatan på något vis.

Ska man söderut är Götgatan överlägsen. För egen del cyklar jag iofs hellre Swedenborgsgatan-Grindsgatan (en omväg alltså), men det är mest för att den är planare och mindre trafikerad. Ska man till Hornstull lämpar sig Söder Mälarstrand bäst (i mitt tycke).

Då återstår trafiken mot Årstabron. Själv cyklar jag (går egentligen, jag cyklar sällan här) Swedenborgsgatan-Maria Prästgårdsgata då eftersom Södermalmsallén är så stadsfientligt byggd att den inte korsar något i plan. Jag skulle gärna sett en Folkungagata som gick hela vägen ut till Ringvägen/Tantogatan, men byggt är byggt och här blev det riktigt dåligt ur stadsstråksperspektiv.

Tegelbacken slutligen: Här håller jag med om att man skulle kunna göra det betydligt bättre. Själv hoppas jag att det skulle gå att gräva ner Jakobsgatan (inklusive bussfälten) under Vasagatan. Då skulle det bli betydligt lättare att cykla och gå över denna korsning, men tunnelbanan ligger kanske så ytligt att det inte är görligt.

Långt inlägg för att säga "nej, det där tycker jag inte är rätt sätt att lösa saker på".
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Man har beslutat att utreda en gång och cykelbro enligt det här förslaget nu.

Studera gång- och cykelbro mellan St Paulsgatan och Tegelbacken samt redovisa konsekvenser och kostnader.

http:​/​/​insynsverige.​se/​documentHandler.​ashx?​did=​1828920​
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Problemet som Christians förslag väll försöker lösa är att cykeltrafiken söderifrån idag går över Götgatsbacken, vilket fungerar dåligt, och kommer att fungera sämre med ökad trafik. Att få bort cyklar från Götgatan är nog på sikt nödvändigt, och då kan kanske cykeltrafik på Repslagargatan ned till Hornsgatan vara ett alternativ, den fyller ju just ingen funktion som bilgata.

Fast man kan kanske tycka att det är okej att de cyklisterna tvingas cykla över bron mot skeppsbron och sedan åka mot Gamla stans T-bana. Detta är ju dock ingen ideal lösning för alla som kommer söderifrån och vill vidare mot nordväst, fast det kanske duger.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Repslagargatan som cykelled

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.