Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Nystart Trelleborg - Alternativ för hamnplaneringen

David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
I Trelleborg pågår just nu en debatt hur infarten till stadens hamn ska ordnas. För närvarande pågår en utbyggnad av hamnen. Arbetet med hamnutbyggnaden samt planer för kommande vägar kan man ta del av på hamnens hemsida:
http://www.trelleborgshamn.se/Om övriga läsare kan tycka att ämnet verkar väldigt lokalt, tänk då på att en stor del av de internationella lastbilstransporterna i Sverige har sin start/slutpunkt i landet just i Trelleborgs färjeläge och hamn. Vi talar om långt över tusen lastbilar per dag varav de flesta ska norrut mot Göteborg/Jönköping/Mälardalen och till Trelleborg därifrån. Därför valde jag att lägga detta ämnet i det här forumet, för läser man förstudien för nya E6 så ska lastbilstrafiken enligt kommunens ÖP dras i en "ringväg" som kommer att innebära sex kilometers omväg jämfört med dagens sträcka. Detta på åkermark vi har all anledning att behöva både nu och framgent. Vad denna ökade vägsträcka får för konsekvens för vår strävan att minska trafikarbetet och energiåtgången är lätt att räkna ut.

Därtill kommer att innanför "Ringleden" ska utglesade områden byggas, vilket kommunen redan tagit höjd för i sin ÖP. Och som även Förbifart Stockholm ska bidra med när projektet en gång står färdigbyggt. En utglesad, död stad där stora ytor evigt döms ut till impediment.


Som väl är finns det emellertid motkrafter:
En ny kampanj, Nystart Trelleborg,
http://nystarttrelleborg.nu/

Istället för att leda hamntrafiken på en vägförlängning används ett industriområde nära nuvarande E6. Dit kan även färjeklarering och incheckning flyttas. Vägen till färjorna blir då en ren transportväg, skild fån övriga gatunätet och man kan öppna upp stora delar av nuvarande hamn och E6 för bostadsbebyggelse.
(Sedan elfte september har nya säkerhetsbestämmelser gjort att hamnarnas färjelägen blivit till en inhägnad zon, så man får tyvärr inte lov att gå ut på kajerna som förr. Som det är idag är hamnen en "stad-i-staden", obehöriga äga ej tillträde. Kan vara värt att tänka på för den som får positiva associationer till ordet "hamnstad" med hur det faktiskt ser ut i hamnarna idag).


Här finns ganska viktiga beröringspunkter med Förbifart Stockholm, för precis som i det senare fallet har man från kommunens (och i det här fallet även hamnens) sida inte beaktat alla lösningar eller för den delen tagit höjd för framtiden (snart byggs Fehmarntunneln som är tänkt att användas av godstrafik mellan Sverige och kontinenten, många av RoRo-färjorna som rederierna håller med är runt trettio år gamla och inte alls säkert att de kommer att ersättas: Passagerarrederierna överlag har haft flera förlustår som Stena Lines och Viking Lines. Trots dessa faktorer verkar kommunen tro på att det är givet att trafikutvecklingen kommer att vara som hittils).


Det som begränsar i Trelleborgs fall till skillnad från Stockholm är att en "ringled" beräknas kosta flera hundra miljoner, vilket staten genom Trafikverket är tveksam till att skjuta in. Även Länsstyrelsen i Skåne har sågat planerna just för vägförlängningens och kostnadens skull. Så ännu finns det tid att begränsa kommunens planer.(För summering av vad olika remissinstanser tycker om kommunens nya ÖP, se sammanställningen här)För den som vill följa en av de engagerade kan kolla in Richard Lehmanns hemsida som ofta uppdaterar om projektet, han är även en av de drivande bakom Nystart Trelleborg.

Ditt Parlament, en blogg om hamn-och stadsutvecklingenDet här bör vara exempel att lyfta fram på den här sidan, för här tror jag det finns mycket vi kan låta oss inspireras av. Helt enkelt för att detta är ett stadsbyggnadsprojekt i typisk YIMBY-anda.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Hur många vill bo i villasprawl på åkermark vid en ringled norr om Trelleborg? Det Ringleden snarare uppmuntrar/möjliggör är ökad bebyggelse och pendling (till Malmö) från kustområdet öster om Trelleborg.
Senast ändrad 8 oktober 2013 11:46
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Personligen tror jag att såväl de förespråkande politikerna som trafikteknikerna har fastnat i ett gammalt tankemönster - Det fungerade så bra för grannkommunerna Staffanstorp, Vellinge och Lomma på 1970-talet att rulla ut villamattor på åkrarna så nu är det Trelleborgs tur att göra samma sak... För hamnens del borde ju tvärtom kortare avstånd till hamnen istället för den föreslagna omvägen RUNT staden vara en avgörande fördel.


Trelleborg har därtill en ambition att ha 50 000 kommuninvånare inom tio år:
http://www.trelleborgsallehanda.se/insandare/arti.. och då pressar kommunen mot att nå detta mål så snabbt som möjligt - Eftersom dagens byggmarknad ser ut som den gör, där det i princip bara byggs utglesade villaträdgårdar eller bostadsrätter (båda kategorierna kan byggbolagen ta betalt för av kunderna efter upptrampat mönster) så blir det utglesning som gäller. Att de nya skattebetalarna kommer att få betala notan i form av höga underhållskostnader, transportkostnader och avstånd, förstörda naturvärden och möjlighet till lokal matförsörjning samt allt det där andra utglesning medför syns ju inte i kommunens excelark när man bara tittar på inbetalad kommunalskatt.Tur i oturen att såväl Länsstyrelsen som Trafikverket stretar emot vad gäller finansieringen av ringledsprojektet - Men det finns ju alltid kommunal upplåning...
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
F.ö. och slutligen en rejäl tur att det faktiskt finns alternativ utvecklingsplan att ta ställning till och att det inte bara är en reaktiv kamp mot dålig stadsplanering - Det tycker jag är värt att uppmärksamma i det här fallet och helt i enlighet med vad Yimby står för.
Fredrik Andersson
3 Inlägg
Ort: Malmö, Gick med: Augusti 2014
Tragiskt. Man ser nu när man åker från Trelleborg österut mot Smygehuk hur det anläggs "strandstad" osv, typiska villamattor som ska ge lokala skatteintäkter. Det borde ifrågasättas, av exempelvis Länsstyrelsen och regionen, eftersom det sätter press på vägar och miljö även i andra kommuner. Kommunen borde åläggas ett krav på att redovisa resmönstren och hur många som planeras åka kollektivt när det byggs i lägen som kräver byte till Malmö. Detta bör också utvecklas, så att beräkningsmodellerna blir någorlunda korrekta.
Senast ändrad 7 augusti 2014 09:56

 > Infrastruktur
Nystart Trelleborg - Alternativ för hamnplaneringen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.