Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Rickard Murrays kommentar till Arkitektur Stockholm genom Stockholm Skyline

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Rickard Murray har skrivit ett par kommentarer om programmet Arkitektur Stockholm som sammanfattas i ett par principer om hur vi ställer oss till framtidens arkitektur i Stockholm.

http://www.stockholmskyline.se/2013/10/ska-stockh..

Själv skrev jag en kommentar. Jag har ingen förhoppning om att den kommer att passera moderationsfiltret så jag publicerar den här.

Ser en del anmärkningsvärt i denna text.
1.
"Hagastaden som byggs tätare och högre än vad alla remissinstanser ansåg vara bra"

Vilka remissinstanser?

"Norra Djurgårdsstaden som utformats på ett sätt som skadar den Kungliga nationalstadsparken"

Norra Djurgårdsstaden ligger utanför nationalstadsparken.

"Årstafältet som bebyggs på ett sätt som går tvärtemot vad kommunfullmäktige tidigare beslutet i enlighet med ett omfattande samråd"

Och nu genomförs ett nytt samråd.

"Marieberg som mot medborgarnas uttryckliga önskan ska bebyggas med många mycket höga hus."

Vilka medborgare syftar Murray på? Jag ser gärna att marieberg bebyggs med höga hus. Är det bara vissa medborgares åsikt som ska gälla?

2.
"Samråd och utställningar sker mitt i sommaren och ges kort tid. Kretsen som underrättas minskar stadigt. Miljökonsekvensbeskrivningarna utformas som partsinlagor från byggherrar och kommun."

Vad baseras ovanstående på?

3.
"En mänsklig skala eftersträvas. Den har tvärtom övergivits med allt högre byggnader, inte bara höghus och skyskrapor utan också vanliga hus med många våningar."

Vem har bestämt att en mänsklig skala är lika med lågt?

5.
"Nya byggnader ska samspela med omgivande miljö. Istället tillämpar staden Rem Koolhaas maxim: Skit i platsen!"

Detta illusteras med den framtida stationshuset. På vilket sätt samspelar det inte med omgivningen?

6.
"Gröna stockholmsstråk ska anläggas. Syftar till att bebygga jungfruliga grönområden."

I det första förslaget till den gröna promenadstaden handlade Stockholmsstråk i huvudsak att placera ut attraktioner i ofrekventerade naturområden mellan förorter. När bristerna i detta påtalades ändrade man sig och utesluter inte att det även kan handla om bebyggelse. Det ligger i linje med översiktsplanen som talar om en levande stadsmiljö i hela staden. Det ligger också i linje med Stockholm skylines strävan att innerstaden ska få växa utåt.

9.
"Man ska bygga vidare på kulturarvet. Istället rivs kulturhistoriskt riksintressant bebyggelse, t.ex. Slussen."

Nu måste tyvärr Slussen rivas pga undermålig pålning och dålig betongkvalitet. Det hela blir konstigt eftersom Murray själv föreslår att Slussen ska rivas i sitt förslag till Slussen PlanB.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Du har nog rätt, Niklas. Jag tittade på artikeln och din kommentar var mycket riktigt inte publicerad.

 > Allmänt
Rickard Murrays kommentar till Arkitektur Stockholm genom Stockholm Skyline

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.