Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Inriktningsbeslut för detaljplan för Omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Det håller på att tas inriktningsbeslut om vad som ska hända med Götaleden genom Gullbergsvass. Alternativen är
- Götaleden omgestaltas till stadsgata
- Götaleden sänks ned ytterligare cirka 200 m åt öster
- Götaleden sänks och utformas med branta slänter
- Götaleden sänks ner och däckas över

Förslag till inriktning:
"Överdäckning med etappvis genomförande för att investera där exploateringsviljan finns. Detta ger staden möjlighet att utveckla området stegvis enligt intentionerna i Vision Älvstaden. Första etappen föreslås vara en överdäckningsförberedd sänkning av hela sträckan, Stadstjänarebron till Falutorget, samt överdäckning av två till tre kvarter närmast öster om Stadstjänarebron."

Överdäckningen uppskattas kosta cirka 1,8 miljarder varav 800 miljoner finanserias genom Västsvenska paketet. Det dock är sannolikt att huvuddelen av överdäckningskostnaderna (1 miljard) kommer att kunna tas in via exploateringsintäkter.

Jag kan tycka att Trafikverket/Staten/Stena kan ta en ännu större del av kostnaden enligt "polluter pays"-principen. Annars blir det inte billiga bostäder och verksamhetslokaler här heller?

Här finns en massa detaljer:
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..
__________________
Do your neighbour clones approve?

Senast ändrad 3 september 2013 22:50
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Ehm, har inte Trafikverket redan förkastat alla alternativ som inte innefattar nedsänkning? Tror till och med att det snackades om att bygga en riktig tunnel, ingen simpel överdäckning.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Så här löser man tunnelanslutningar i Stockholm, urbant så det förslår! Vågar man drömma om något liknande i framtida Gullbergsvass?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Kreutz skrev:

Så här löser man tunnelanslutningar i Stockholm, urbant så det förslår! Vågar man drömma om något liknande i framtida Gullbergsvass?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Det, om något, är ju ett skäl att lägga ner leden i en riktig tunnel. Man skall använda den nya frgjorda tomten till något väsentligt!
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Klipper in diskussionen från facebookgruppen:

Daniel Andersson Brukar det inte vara problem att kombinera överdäckning och transporter av farligt gods? Hur ser man på det i det här fallet?
September 3 at 10:32pm · Like

Roland Broberg En annan fråga varför skulle stena vara med o finansiera en genofartsled då de varken äger marken eller har nåt väghållar ansvar
September 3 at 10:34pm · Like

Per Stenerås En kvalificerad gissning; det är förmodligen inte trafiken till och från Stenaterminalen som står för största delen av miljöpåverkan. På samma sätt som att det inte är trafik som ska passera Göteborg somorsakar trängsel i Timgstadstunneln.
September 3 at 10:36pm via mobile · Like

Emanuel Alfredsson Jag håller på mitt förslag om överdäckning med kanal över och akvariefönster delvis emellan. Kan bli riktigt nice.
September 3 at 10:38pm · Like

Roland Broberg De är väl kanske möjligt att de har en viss del av trafiken men förklarar fortfarande varför de skulle gå in o betala, menar jag går väldigt ofta på vissa sträckor men jag är ändå inte med o puttar in extra pengar (utöver skattsedeln) till att bygga om gångvägar m.m. på sträckan
September 3 at 10:41pm · Edited · Like

Patrik Andersson Ang. Stena. Jag försökte bara visionärt vidga "polluter pays" till att innefatta den verksamhet som drar in den tunga trafiken rakt in i stan. Det finns förstås inget legalt stöd för detta.
September 3 at 10:55pm · Like

Daniel Andersson När det gäller Stena är det rimliga på sikt att de (eller mer precist godstrafiken) skall flytta från Södra älvstranden. Det borde vara fokus i det fallet.
September 3 at 11:08pm · Unlike · 1

Johannes Westlund Alla dessa motorvägstunnelsprojekt som stjäl resurser från viktiga stadstutvecklingsprojekt. Tänk om Götatunneln varit början på en tunnelbana istället... Och nu ska vi fortsätta på inslagen stig och plöja ner ännu mer pengar på massbilism. Bra tänkt... Skjut mig.
September 3 at 11:12pm · Like

Daniel Andersson Angående kostnad och vem som skall betala: Exploatörerna betalar rimligen marknadspris för marken i vilket fall, så det bör inte leda till dyrare bostäder och lokaler. Det blir istället markägaren (staden?) som går miste om en intäkt jämfört med fallet att tomten kunde bebyggas utan överdäckning. Jag hade gärna sett en stadsgata här och det fanns ju med som alternativ enligt ovan, problemet är trafiken. Mårten Krakowgatan hade 70200 fordon per vardagsdygn (2012), att jämföra med 20000 fordon på Övre Husrgatan (2010). Är det realistiskt med stadsgata inom rimlig tid här? Om inte, blir alternativet till överdäckning en (fortsatt) obebyggd barriär genom Gullbergsvass.
September 3 at 11:33pm · Like · 1

Johannes Westlund Ska man få till en stadsgata där så måste man vara beredd på ganska kraftiga åtgärder. Sparka ut stena, öka trängselavgifterna och förbjud tung passerande trafik. Men trafiken adapterar. Det finns internationella exempel där motorvägar plötsligt *upphört* (dvs rasat ihop eller så) och där trafiken anpassat sig så att de flesta bilresorna helt enkelt inte uppkom. Man får väl förmoda att vissa väljer andra transportmedel och många blir bättre på att kombinera ärenden.

Problemet är att Götatunneln kommer bli till en helt vanvettigt onödig satsning. Så man vill nog ha motorväg därigenom. Därför blir det nog däck eller vrålande trafikdike. Vilket är synd. Det hade varit bättre med stadsgata. Och miljarderna nerplöjda i effektiv tunnelbana så att bilpendlandet inte hade behövts.
September 3 at 11:39pm · Like

Johannes Hulter Stadsgata är väl utopiskt sett det bästa alternativet men givet förutsättningarna och att vi ska komma igång innan jag blir senil så låter överdäckning som det självklara valet efter att jag läst handlingarna. Det är väldigt positivt att inriktningen verkar vara att lägga 8-vånings kvartersstad ovanpå för att finansiera. (Lustigt förresten att de inte bara la på två-fem våningar och gick med plus...)

Våra barn kanske kan använda tunneln till u-bahn i framtiden...
Yesterday at 12:14am · Edited · Unlike · 2

Johannes Hulter Det jag är fundersam över är hur anslutningen från tunneln upp till gatorna i markplan ska se ut. På illustrationerna dyker de upp i kvartershörnen på ett mindre attraktivt sätt...
Yesterday at 12:13am · Like

Patrik Andersson Det är definitivt inte ett billigt alternativ att däcka över
Överdäckning 1.8 miljarder
Sänkning 800 miljoner
Sänkning 200 m 400-500 miljoner
Stadsgata 400 miljoner

1 miljard av exploateringskostnaden läggs alltså direkt på överdäckningen. Tänk vad mycket annat kul man kunde ha gjort för de pengarna i området om Trafikverket (och indirekt de som nyttjar leden) hade tagit hand om sitt problem. Men det är klart, att hade tunneltaket varit gratis så hade de troligt blivit en gigantisk parkyta.... som vi såg här: http://gbg.yimby.se/2013/06/centralenomradet-beho..

Centralenområdet behöver stadsplanering - YimbyGBG
gbg.yimby.se
Centralenområdet behöver stadsplanering
Yesterday at 12:21am · Like · Remove Preview

Patrik Andersson Det är förresten intressant att se hur markpriserna driver fram den höjd och täthet som istället borde drivas fram med hänsyn till blandstadens funktion.
Yesterday at 12:25am · Like · 3

Johannes Westlund Det är väl egentligen logiskt att det är markkostnaden som driver den processen? Att vi har sprawl och glesa närförorter mitt i stan visar att marken kostar alldeles för lite. Både att införskaffa och att äga. Jag funderade på min cykeltur hem genom Ringön ifall man inte skulle kunna lägga en miljöbeskattning på planerad mark? Det hade definitivt hjälpt till att sätta punkt för diverse ohållbara fenomen som sammanfattas av begreppet "sprawl".
Yesterday at 12:44am · Unlike · 3

Daniel Andersson Trafiken på Mårten Krakowgatan (MK) har ökat påtagligt de senaste åren samtidigt som den minskat på alla andra infartsgator utom Oscarsleden. Idag (2012) är trafiken på MK lika stor som på Ullevigatan, Friggagatan och Örgrytevägen *tillsammans*. 1975 var trafiken lika stor på MK som på Ullevigatan. Så det finns möjligheter att ändra trafiken om man vill. (Ullevigatan är i och för sig kanske inte ett idealexempel på stadsgata...)

Sammanfattning: sentida trafikförändring(ar) / period / trafik 2012
Mårten K +23000 (2004-12) 70200
Friggag -8000 (2008-2011) 12200
Ullevig -5000 (2007-2009) 32000
Örgrytev -2000 (2007-2010) 24900
Södra V -4000 (2001-2012) 9300
Göta Älvbron -5000 (1993-1994) 25800
Oscarsleden +8000 (2006-2009) 55200
Dag Hammarskjöldsleden -3000 (1999-2003), -5000 (2007-2012) 30600

Dvs alltmer trafik leds mot MK och Oscarsleden. Ombyggnader av gator samt Götatunneln kan vara orsaker. Omvänt skulle en reduktion av MK rimligen leda till att trafiken åter ökar på alternativen.
En tanke kunde vara att i ökad utsträckning använda en ny älvbro som infart. Nackdelen är att förtätning vid Frihamnen och Ringön då försvåras istället. Fler nya älvbroar och en boulevardisering av Oscarsleden skulle minska trafiken längs Södra älvstranden.
Sen är Gullbergsvassområdet så brett att det utan problem får plats två större gator som trafiken kan delas mellan. Frågan är hur de skall anslutas till lederna i öster.
Även en ny boulevard söder om centrum, från Kallebäck mot Chalmers, Guldheden, Sahlgrenska och Linnéplatsen skulle kunna avlasta befintliga infarter till stan.

Kuriosa:
Mårten Krakow hade 38000 bilar/dygn 1975, ökade till runt 50000 från 80-talet fram till 2004. 2012 hade trafiken ökat till 70200, en ökning med 23000.
Friggagatan hade drygt 20000 bilar per/dygn från 1975 till 2008 och sjunker till 12000 2011.
Ullevigatan (Skånegatan-Rantorget) har legat konstant på 35-40000 bilar/dygn från 1975 till 2007, sjunker 2009 till 32000.
Örgrytevägen hade 30000 på tidigt 70-tal, har sedan fluktuerat ner mot 22000 och upp emot 31000. Under 2000-talet har trafiken minskat från 27000 fram till 2007 till 25000 från 2010.
Södra Vägen har minskat påtagligt: Från 17000 under 80-talet till 14000 på 90-talet. Därefter sjönk trafiken succesivt till 9300 (2012).
Göta Älvbron hade 68000 1967 innan Tingstadstunneln var i drift, vilket sjönk till 40000 initialt och sedan runt 31000 på 70-talet. På 80-talet sjönk det till 28000 och steg runt 90 till 31000. 1993-94 gick det ner till 26000 där det ligger idag.
Yesterday at 10:08am · Edited · Unlike · 2

Heiti Ernits Johannes, bra idé faktiskt!
Yesterday at 8:46am · Unlike · 1

Patrik Andersson Daniel Andersson, den där omfördelningen från gator till leder som du beskriver ser vi även här:

(från http://gbg.yimby.se/2013/04/goteborg-2035-var-ar-.. )

Trafikstrategin anger en minskning med 17% till 2035 (av Göteborgarnas resor). Trafikverket talar om en trafikökning på 35% till 2030 (av allas resor). Lederna kommer att befästa sin ställning.

Om trafikstrategin:
http://gbg.yimby.se/2013/04/goteborg-2035-trafiks..

Yesterday at 8:53am · Like · Remove Preview

Johannes Hulter Kan någon trafiktekniskt begåvad person förklara hur de tänkt lösa anslutningarna till sidogatorna (de som kommer upp i hörnen på kvarteren på bilden)?
Yesterday at 10:18am · Like

Patrik Andersson Du kan vara lugn Johannes Hulter - det fixar trafikplanerarna. What could possibly go wrong?


Yesterday at 10:30am · Like · 5 · Remove Preview

Roland Broberg Även om trafiken till Stena inte försvinner så borde ju den rena genomfartstrafiken försvinna om man gör som på mindre orter x-vis Katrineholm o bygger förbifartsleder så att den trafik som inte har ärenden i centrala stan behöver åka ner där. Funkar väl till viss del om man kommer från Mölndal o ska över på Hisingen antar jag redan i nuläget men de är uppenbarligen inte tillräckligt
Yesterday at 10:33am via mobile · Like

Patrik Andersson Tack vare Stenas placering så tillåts tunga transporter rakt genom staden, rakt genom miljözonen. Så fort Stena flyttar från kajen så tänker trafikkontoret att styra om den tunga trafiken till Söderleden och Lundbyleden.
Yesterday at 10:37am · Like

Johannes Westlund Hur mycket är genomfart då? Troligen något i stil med 200 fordon per dygn. Problemet är bilpendlarna som har målpunkt i Göteborg. Vad vinner de på en ringled? Nej de åker så klart in i smeten.
Yesterday at 10:37am · Like

Patrik Andersson Johannes Westlund, från rapporten: "Idag (2012) trafikeras Götaleden av ca 70 000 f/d mellan Gullbergsmotet och Stadstjänaremotet, merparten är personbilstrafik. Cirka 60 % av trafikflödet (cirka 40 000 f/d) har start/målpunkter som betjänas av Falutorget, Stadstjänaremotet eller Järntorgsmotet. Cirka 15 000 f/d är genomfartstrafik, dvs trafik som passerar både Röda Stensmotet och Gullbergsmotet, alternativt trafikerar Stenas färjelinjer. Andel tung trafik är cirka 8% men leden är inte klassad för farligt gods, gränsen går vid Falutorget"
Yesterday at 10:54am · Like

Mattias Jansson Är det tänkt att stena ska flytta från befintliga lägen i framtiden? De har ju knappast några alternativ att flytta till idag. Bostäderna har ju tagit över Hisingsidan,
Yesterday at 11:30am via mobile · Like

Patrik Andersson Långsiktigt är det i ytterhamnarna Stena och den tunga trafiken ska lokaliseras. I Trafikstrategin som var ute på remiss i våras stod det bl.a. "Färjeterminaler i centrala staden med mycket lastbilstransporter ska flytta ut till externa lägen."
http://gbg.yimby.se/2013/06/goteborg-2035-strateg..

Göteborg 2035: Strategi för godstransporter - YimbyGBG
gbg.yimby.se
Göteborg 2035: Strategi för godstransporter
Yesterday at 11:35am · Like · 2 · Remove Preview

Jan Jörnmark That'll be the Day.
Yesterday at 11:55am · Like

Mattias Jansson Jag förstår fördelarna att ha det centralt Färjeterminal men det skulle de tänkt innan de började bebygga närmare Älvsborgsbron. Färjenäs hade annars varit ypperligt. Är det främst Danmarksterminalen som tar långtradartrafiken eller Kiel?
21 hours ago · Like
__________________
Do your neighbour clones approve?
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Här var det ja: http://www.trafikverket.se/PageFiles/10732/PM%20%..

3.2 Bortvalda alternativ och lösningar

Gata i befintlig marknivå
Göteborgs stad har i ”PM förändring av Götaleden, delen Lilla Bommen –
Marieholm”, november 2012, redovisat ett alternativ där E45 utformas som en
en bred gata i markplan. Detta förslag förutsätter att trafikmängderna kraftigt
måste minskas och flyttas till andra gator så att korsande trafik kan tillåtas. Om
trafikmängderna kvarstår eller ökas tvingas Trafikverket av trafiksäkerhetsskäl att
stänga vänstersvängande och korsande trafik i Falutorget.
En lösning för E45 krävs i närtid för att klara att bygga Hisingsbron och i dagsläget
finns ingen lösning för trafikminskning via andra gator. Trafikverket har därför valt
bort detta alternativ.Senast ändrad 9 september 2013 23:49

 > Städer
 > Centrum
Inriktningsbeslut för detaljplan för Omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.