Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Koolhaas' problem

Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
En av världens mest kända och hyllade arkitekter, Rem Koolhaas, har gjort avbön. "Det förefaller som om varje ny märkesbyggnad snarare minskar än ökar det totala värdet på staden", säger han och föreslår ett radikalt, för att inte säga utopiskt, botemedel: att byggnader i fortsättningen byggs anonymt, så att arkitekters ego inte kan förstöra stadsväven med solitärer.

Se hela artikeln här.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep..

Same same but different

(Saxat från wikipedia: karbunkel: En karbunkel är en av flera furunklar (spikbölder) sammansatt infektionshärd som uppstått (oftast i nacken) genom att varbakterier kommit in i talgkörtlarna i huden. Karbunkeln kännetecknas av en rodnad och smärtsamt hård svullnad i vilken det bildas proppar av döda vävnadsceller och varceller. Den kan ge upphov till svåra smärtor, feber och även leda till blodförgiftning. För att bli av med en karbunkel krävs ibland ett kirurgiskt ingrepp, men en del fall kan även behandlas med antibiotika.)
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
... fast det intressanta är att det var en av stjärnarkitekterna som själv sa det, inte någon kritiker vilken som helst. Ruelsen sprider sig in i det allra heligaste.
Senast ändrad 2 september 2013 14:18
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Hmmm, egentligen så är jag ju skeptiskt till det här som kallas "paradigmskifte" men det kanske är ett sådant vi skådar?
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Det unika och synnerligen imponerande jugend-huset byggdes på en höjd i hörnet Västergatan- Föreningsgatan.

Arkitekten Louis Enders bodde där själv.

Han ritade även Arkaden i Göteborg som tyvärr rivits. Nya Arkaden liksom övriga nyare hus längs Avenyen och Hamngatorna saknar helt arkitektoniska kvaliteer. Bevara de kvarvarande äldre husen i centrala staden i ursprungligt yttre skick. Tyvärr saknas det arkitekter som ritar vackra fasader idag. Arkitekterna själva bor dock helst Hovås med omnejd.
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Jag har inte läst texten. Men jag förstår inte vad byggnaders grad av anonymitet har med dess performativa funktion (eller brist på detsamma) att göra.

En solitär är dålig för staden för att den ofta saknar performativa funktioner som bidrar till staden som funktion. Inte för att den är vacker. En eller ett par solitärer tar inte död på stadslivet. Tvärt om kan det bli ett bra avbrott i den kontinuerliga stadsväven. Så har vi ofta gjort med publika byggnader av olika slag även innan 1930-talet.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Intressant! Nu verkar intervjun vara från 2007 så den är inte riktigt up to date. Men fortfarande är det sant att för många objekt som vill vara märkesbyggnader blir till slut en jäkla röra... Ta Guggenheim museet i New york tillexempel, dess slående effekt beror till stora delar på att byggnaden omges av strikta rätvinkliga höghuskvarter, om byggnaden istället stått fristående eller varit omgiven av andra liknande byggnader så hade det knappast på samma sätt uppfattats som en slående och vacker byggnad.

Tror Jane Jacobs diskuterade något liknande...

Sen vet jag inte om Rem Koolhaas gjort avbön - hans kontor har ju själv ritat ikonbyggnader även efter detta och tycks fortsätta så (det är väl enda sättet att skapa jobb åt ett stort och dyrt arkitektkontor)

Koolhaas är ju tillskillnad från andra starchitects intressant i att han kan vara mycket kritisk till sig själv och sina kollegor samt samhällsstrukturen som skapar dagens arkitektur...

 > Allmänt
Koolhaas' problem

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.