Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Trottoarens lov

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Tänkte lite på detta med disponeringen av ytor på gatorna, ur gåendes perspektiv och med särskild tanke på att det skall vara begripligt för barn. I kvartersstaden var det tidigare relativt enkelt. Bilfria gårdar och trottoarer, övergångsställen att korsa gatorna på samt körbanor att undvika, tydligt separerade från trottoaren med kantsten. Cyklister hänvisades till körbanorna. Ingen cykling på gårdarna.

Med modernismen upplöstes den tydliga avgränsningen mellan gård och gata, men kantstenen mellan körytor och bilfria områden var kvar. Cyklisterna ägnades knappt en tanke, men kom i praktiken in på de bilfria 'gårds'ytorna. I staden användes delar av trottoarerna till nya körfält på större gator och parkeringsplatser på mindre. Nästa steg var cykelbanorna, då cyklisterna släpptes in på trottoarerna. Det senaste är att mindre gator blir gångfartsområden och nu släpps även bilar in på de tidigare trottoarerna! (Eller hur är det med det? I Göteborg utformas de som gator med trottoarer, dock utan kantsten, men namnet gångfartsområde antyder för mig att det är ett 'område' och inte längre skall betraktas som en gata med separata trottoarer/gångbanor.) På gångfartsområdena tillåts uteserveringar dessutom att svälla ut längre över trottoaren.
Övergångsställen ersätts med diverse olika hopkok som upphöjda gångpassager och genomgående gångbanor. Fler regler att kunna.

På torg separeras inte längre ytor med och utan bilar med kantsten, istället ligger främst estetiska tankar bakom utformningen. Att bilarnas fart sänks är bra liksom att vuxna gående kan korsa gator lite friare, men är otydligheten som skapats verkligen av godo för barn och svagbegåvade?

Inte minst för barnens skull borde det vara kantsten med höjdskillnad mellan fordonsfria områden och områden med fordon. Jag har tidigare vacklat kring GC-banor: Jag föredrar cykelfält, men har haft för mig att vissa cyklister känner sig tryggare med GC-banor. För de gåendes skull säger jag nu: Cyklar hör inte hemma på trottoaren! Bort med blandade GC-banor!

Trottoar från franskans trotter=trava. Ursprungligen för adeln att rida för sig själva på medan menigheten gick mitt i gatan...
Trottoaren fanns redan under antiken, för att på medeltiden ersättas med gator med central ränndal. Dagens gångfartsgator är på sätt och vis en återgång till medeltiden. Bara hästskit och avskräde i rännstenen som saknas.
Senast ändrad 29 juni 2013 00:23
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Gångfartsgator är väl främst en återgång till lägre hastighet.
__________________
Do your neighbour clones approve?
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Daniel Andersson skrev:

I kvartersstaden var det tidigare relativt enkelt. Bilfria gårdar och trottoarer, övergångsställen att korsa gatorna på samt körbanor att undvika, tydligt separerade från trottoaren med kantsten. Cyklister hänvisades till körbanorna. Ingen cykling på gårdarna.


Den här "modellen" tycker jag verkar bäst, men med tillägget att man lägger till cykelvägar, gärna mellan trottoar och bilparkering (som då hamnar närmst körbanan).

Gåfratsgatorna har ju inte visat sig vara lika sköna i praktiken som i teorin. Många bilister känner sig också osäkra när de gör på dem för att gående inte är uppmärksamma över huvudtaget.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Gångfartsgator är ju en återgång till hur städer såg ut innan biltrafiken. Man började väll med mer trafikseparering redan med droskor och hästdrivna spårvägar men den var väldigt flytande jämfört med hur vi är vana vid i moderna städer.

Det är ju onekligen den totala motsatsen till modernistisk funktionsseparering. Värt att påpeka är ju att en bil som kör i 15 kom/h kan stanna på ytterst kort tid, samt att det även vid en kollision är osannolikt att det uppstår personskador.
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Martin Kolk skrev:

Gångfartsgator är ju en återgång till hur städer såg ut innan biltrafiken. Man började väll med mer trafikseparering redan med droskor och hästdrivna spårvägar men den var väldigt flytande jämfört med hur vi är vana vid i moderna städer.

Det är ju onekligen den totala motsatsen till modernistisk funktionsseparering. Värt att påpeka är ju att en bil som kör i 15 kom/h kan stanna på ytterst kort tid, samt att det även vid en kollision är osannolikt att det uppstår personskador.

Jo visst kan det liknas vid en återgång, men frågan är om dessa gator passar i vår tid och med dagens trafik. Åsikterna verkar ju vara rätt blandade hittills iaf. Personligen gillar jag inte riktigt att gångarna inte alls behöver se sig för och det gör att vissa inte tittar sig för ordentligt, vilket kan leda till onödiga olyckor. Även om en bil kan stanna snabbt så gäller det ju att föraren är med på noterna och snabbt bromsar också, och det är frågan om alla med körkort har en tillräckligt god reaktionsförmåga.

Mer på ämnet:
http:​/​/​www.​unt.​se/​uppland/​uppsala/​rorig-​gangfartsgata-​.​.​

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​tag/​g%C3%A5ngfartsgata

https://www.facebook.com/RaddaGagatanISvedala/posts/151558938355980
Senast ändrad 27 augusti 2014 12:37
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Antagligen passar gångfartsgator bättre på vissa ställen än på andra. T.ex. bättre på breda gator som inte har någon genomgående trafik än på t.ex. Götgatsbacken.

Sen får man möblera såna gator också, så att det inte känns frestande att gasa på bara för att man för ögonblicket inte kan se någon gående alldeles framför motorhuven. Samma sak gäller för övrigt cyklister; förmodligen måste gatorna beläggas med gatsten så att det inte känns frestande att cykla i 30 km/h.

Bildgoogla gärna på woonerf för några exempel.
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013
Jan Wiklund skrev:Bildgoogla gärna på woonerf för några exempel.


Vissa gator var ju rätt häftiga faktiskt
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Är inte gångfartsgator det enklast möjliga att förstå för gående och barn? Allt som är mellan husen kan man gå och leka på. Det är också lätt att förstå för bilister. Allt som är mellan husen kan man köra på, så länge man kör i ca 5 km/h.
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Om hur låga hastigheter kan ge gatan åter till barnen.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​11/​barnen-​och-​bilarna_​340​8.​ht.​.​
__________________
Do your neighbour clones approve?
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag tror också det är relativt enkelt att få opinion för gåfartsgator, eftersom det ofta rör sig om områden där biltrafikanter kan se den direkta nyttan av en mer trevlig gångmiljö, eftersom de typiskt sätt bor/arbetar i närheten.
Erik Saler
162 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Juni 2011
Tror mycket av t.ex. innerstans gator skulle gott kunna göras om till gångfartsgator istället. speciellt alla som slutar i fabricerade återvändsgränder Det finns en hel del sånna, där man skulle kunna ha en + korsning för bilarna men man har stäng av en av delarna av den gatan och gjort om dem till återvändsgränd så det är istället T korsningar. om de gator som har återvändsgränd på sig idag istället var gångfartsgator så skulle man hantera flödet mycket bättre.

Sen kan man rent generellt bygga ut det längst många smågator där bilister ändå inte borde köra fort.

Dock är det inte helt utan problem... Synskadades Riskförbund

 > Infrastruktur
Trottoarens lov

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.