Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Yttrande Heimdal?

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsu..

Planen är ute på samråd till den 5:e Juli. På många sätt är det en mycket bra plan med, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden ser också fin ut. Tycker att YIMBY borde uppmärksamma planer vi tycker är bra!?


Det jag saknar är en analys av omgivningens utveckling. Korsningen framför Polishuset måste sägas vara ett provisorium då den är både ytkrävande och saknar tillräckligt med gångförbindelser (för att inte tala om stadskvaliteter). Kungsgatan är till exempel helt avskärmad för gående. Hur skulle en framtida ombyggnad kunna påverka huset/tomten?

En annan punkt är att stora delar av omgivningen ser ut att utvecklas inom en snar framtid, dels byggnationen längs Råbyvägen, men kanske framför allt Uppsalahems planer på att bygga i kvarteret norr om järnvägen, utspel om att bebygga Fyrisskolans tomt, sen andra kvarter i området där fastighetsomvandling skulle kunna löna sig (industrikvarter längs Svartbäcksgatan, envåningsvårdhem längs fyrisån)...

Jag tycker att det behövs en fördjupad strategiplan för hur Luthagen, Svartbäcken, Kvarngärdet kan läkas ihop med varandra och centrum till att bilda en större sammanhängande urban stadsdel - sådant som riktiga storstäder har...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
överlag verkar det riktigt bra. i kombination med den nya bebygelsen på andra sidan råbyvägen tror jag att hela området kan få mer stadsprägel.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Förhoppningsvis blir det bra... Jag skulle gärna se att man hade ambitionen att göra platsen mer urban och till en naturlig del av stadskärnan/city. Just nu känns det lite som att platsen hamnar lite i andra hand...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Höjden är det inget fel - . Min önskan om mer urban miljö handlar om att korsningen idag är en trafikslum utan plats för människor - det finns en gångtunnel - men inga övergångställ, trottoarer eller ytor för människor i gatuplan överhuvudtaget. Kanske får man göra ett val - människor under mark eller över mark. Men med mer urban menar jag mer plats för människor.

Ett krav för mig är att kungsgatans gångstråk ska kunna fortsätta mot Svartbäcken på andra sidan vägen. Det behövs alltså ytterligare en gångförbindelse över korsningen. Har svårt att se hur de ska få in en nedgrävd sådan - så antagligen måste det bli ett övergångställe. Då kommer vi till tunneln längs ån - ska den då också grävas upp med ett övergångställe i markplan istället?

Det finns en del saker som talar för det:

+ platsen blir antagligen mindre ogästvänlig med fler gående. (om det ändå ska tillkomma ett övergångställe)

+ Möjlighet att skapa ett nytt torg i staden.

+ Svartbäcken/centrum blir mer sammanhängande. (Enklare rörelse mot Kungsgatan som med denna åtgärd ges större potential till att bli ett levande stadsstråk).

- Försämrad framkomlighet för bilister (trafiksignaler, långsammare, smalare körbana)

- Försämrad framkomlighet för gående cyklister om planseparationen tas bort.


Detsamma gäller de eventuella husen vid Mikaelskyrkan - kommer det medföra trottoarer långs hela råbyleden? Då blir tunneln ett avbrott.

En ombyggnad av korsningen kan ju på detta vis medföra problem för den planerade bebyggelsen då det förändrar förutsättingarna...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Känns överlag dumt att bygga bort en existerande plankorsning. det finns ju faktiskt även nån slags trottoar på bron över fyrisån på luthagsesplanaden, om man tog bort delar av staketen där och bättre anslöt den de trottoarsträckorna med gc vägarna som går längsmed fyrisån skulle kanske den bron kunna användas mer som en allmän bro än som enbart bilbro. framförallt på andra sidan ån (http://gyazo.com/b76cff043586668b76118326ae5b5568)

däremot behövs helt klart en bättre anslutning mellan kungsgatan-svartbäcksgatan, och en tunnel under vägen känns inte optimalt, bättre med gångbro isf, eller bara ett övergångsställe
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
slängde ihop nån slags översikt över dubbelkorsningarna.
http://gyazo.com/a779cfbef87d99cc94f211df6a122598
de lila är lite illustrationer över de tre nybyggnadsprojekten
rött är "nya" gångstråk. tror den enklaste lösningen är att helt enkelt sätta ett övergångsställe vid de existerande trafikljusenden. skulle dels ge någorlunda sammanhängande stråk mellan kungsgatan och svartbäcksggatan, men även knyta ihop svartbäcksgatan (den stora feta vägen) med svartbäcksgatan (den lilla historien längsmed ån)
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Du har kanske rätt om tunneln. Kanske onödigt/dumt att fylla igen den. Bra karta - saknar dock ett övergångställe över kungsgatan, längs råbyvägen.

Noterade detta dock i planen:

"B1,C2,P1 - Bostäder. Bebyggelsens bottenvåning/souterrängvåning skall inrymma lokaler för centrum ändamål. Parkering."

Denna mening kan vid en första anblick tyckas vara tydlig. Men ställer den krav om att det ska vara lokaler i hela bottenvåningen eller räcker det med att sätta in en liten lokal i hörnet för att uppfylla detta? Vi vet ju att en del bostadsrättsbyggare ogillar lokaler om de inte är i A-lägen...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
tack, jo funderade på det, men överlag är en rondell med övergångsställe i direkt anslutning väldigt inneffektivt, då bilar som lämmnar rondellen riskerar att fastna vid övergångsstället och stoppa upp flödet helt i rondellen. däremot nån slags shared space lösning utan trafiksignaler skulle funka bra? har man bara övergångsställe utan trafiksignaler tror jag den känns otrygg pga höga hastigheter och mycket trafik.

vad gäller meningen så jo, kunde/borde kan specificeras tydligare. finns det inte nån menings som reglerar att en viss fasad ska ha lokalerna? i det som byggs mot kungsängsesplanaden finns ju det, tycker nåt liknande borde finnas även här, så inte det blir nån skum lokal instoppad på nån innergård
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Men då är det väl rondellen det är fel på... Ska försöka illustrera hur jag tänker mig att det ska göras - jag tror att det vore bra om trafiken på Kungsgatan begränsades lite - ev. om man skulle öppna storgatan för genomfart så kunde en del av trafiken ta den vägen istället. Tror det är en åtgärd som skulle kunna minska luftproblemen, samtidigt som det kan innebära en centrumutvidgning österut. (kungsgatan blir mer attraktiv som butiksgata - och fler bilister kommer att angöra öster om järnvägen, vilket kan stärka handeln där)

Sven Ekeberg poängterade också att fasaderna längs ån saknar lokaler/lokalanpassade bottenvåningar - ån är ju trots allt en attraktiv plats som bör utnyttjas!

Saker som jag tror bör tas upp i ett yttrande:

1. Beröm för en bra plan

2. Poängtera den lite bristfälliga meningen, samt ovan om fasaden mot ån.

3. Visa på hur andra aktuella förändringar i närområdet skulle kunna gynnas av en större områdesplan:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Blått är områden där omvandling diskuterats/planerats eller där det troligtvis finns incitament att helt eller delvis omvandla och bebyggelseväxla. rött är bebyggelse som helt eller delvis kan omvandlas. Grönt bebyggelse som redan idag ser ut att rivas för att ge plats åt nytt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Detta är hur denna utveckling skulle kunna formas om man tog ett lite större grepp. Mörkbrunt är nya kvarter. Nya gator binder samman Luthagen, Svartbäcken och kvarngärdet, vilket drastiskt kan öka potentialen för handel i området mellan Svartbäcksgatan och Fyrisån. Notera även att järnvägen tagits bort - något som kan göras ifall det byggs en enköpingsbana, mer här:http://arcitekten.blogspot.se/2013/04/jarnvag-del..
Senast ändrad 1 juli 2013 03:10
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Intressant lösning

tror dock att hela dra om järnvägenprojektet bör komma som nåt slags separat yttrande. det finns helt klart fördelar med det, däremot kostar det väll en hel del, samt man bör lämmna plats längs med banvallen för att kunna uppgradera hela den sträckan till tre/fyrspår i en inte alltför avlägsen framtid. sen tycker jag inte riktigt järnvägen är ett så stort hinder, utan snarare att kvarteren tar slut vid järnvägen, samt att staden inte fortsätter på andra sidan luthagsesplanaden, staden tar ju typ slut redan vid skolgatan.

men till yttrandet:

typ det du sa, att få med saker om att även närområdet bör utvecklas med sätt att korsa vägarna. tex då övergångsställe vid trafikljusen vid svartbäcksgatan-luthagsesplanaden. sen gillar jag överlag rondeller, då de får trafiken att flyta på, däremot skulle man kunna lägga in moment som får bilister att sänka farten. en sån shared spacelösning, som finns vid gågatan-st:olofsgatan, fast helt utan trafikljus, skulle man kunna ha vid slutet av kungsgatan

lite offtopic, men:
sen skulle man kunna göra om södra delen av svartbäcksgatan, hela vägen fram till gågatan, till gåfartsområde(den är ju typ det i praktiken redan, varför inte göra det officiellt). flera av lägenheterna i bottenplan längs sträckan luthagsesplanaden-skolgatan ligger väldigt nära markplan, så borde inte vara omöjligt att omdana någon av dom till affärslokal. även längs fyrisgatan finns möjlighet till nydaningar i form av parkeringsplatser samt möjlighet att sluta kvarteren mot gatan ( i din plan är parkeringsplatserna typ ett nytt kvarter)
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag håller på att slänga ihop en text till ett yttrande nu. Kommer dock inte att ha möjlighet att posta in detta (är inte heller skriven i Uppsala) så om jag kunde få hjälp med detta vore det bra - tror att det var den 5:e som var sista datum. Jag kommer att åka bort på onsdag så har inte så mycket mer tid än imorrn att göra klart nåt. Vad tror du?


OT: Håller med om att området skulle kunna göras till gåfartsområde/pedestrian priority - det skulle framför allt bli mer sammanhängande och signalera att staden fortsätter. Strategier för att få in fler lokaler i befintliga hus borde också testas. Området har potential, helt klart...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
aa, jag har knappast så mycket erfarenhet av att skriva yttranden och sånt, men om du delar ett dokument på googledrive kan jag ju hjälpa till det jag kan. är upptagen från ~17 alla dagar, men brukar kunna surfa in på yimby en snabbis ibland efter det. annars så har jag ju tid från ~12 alla dar.

antar att du som arkitektstudent (visst var du det?) har lite mer koll än mig, men känns som att man i yttrandet framförallt ska fokusera på detaljplaneområdet, och på sin höjd nämna att området runt ikring även bör ses över. sen vet jag inte om detaljplanen har ändrats, men iaf, hittade meningen på detaljplanekartan, "B1,C2,P1 - Bostäder. Bebyggelsens bottenvåning/souterrängvåning skall inrymma lokaler för centrum ändamål. Färdigt golv ska anslutas till marknivå för allmän plats. Parkering." gäller en sådan skrivelse alla golv, eller bara vissa? samt parkering, borde det förtydligas att det rör sig om parkering under markplan? för antar att det borde göra det?
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
tittade på planen igen, en sak till som vi nog bör påpeka är att det ska finnas en tydlig gräns mellan det privata och det allmänna, annars riskerar det allmänna att kännas som att man besöker nåt privat samt det privata kan komma att kännas otryggt då utomstående kan röra sig där i stor utsträckning. personligen tror jag att en lite högre häck kan göra jobbet på flera ställen.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Håller med om att gränsen mellan privat och offentligt bör bli tydligare mot ån...
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Såg inte att det stod "färdigt golv ska ansluta till marknivå för almän plats" - det gör ju vår kritik mot en otydlig formulering irrelevant?
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
den första delen gillar jag, men man borde få in om skilja privata mot allmänna nånstans i lokaler tror jag nästan, iom att "fördigt golv ska anslutas till maknivå för allmän plats" skulle kunna misstolkas och skapa en semiprivat uteplats som ligger i markhöjd, om den sen inte avgränsas så kommer gränsen kunna försvinna:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

när det går åt helvete...


jag tror nog det kan funka att presentera ett förslag med järnvägen dragen på ett annat sätt, men tror även vi bör presentera ett förslag som inte kräver investeringar för många miljarder. om du skulle kunna göra nån slags karta med planområdet samt några ställen man kan korsa intillliggande vägar och så, som inte innehåller de drastiska förändringarna, utan är en lite mjukare verision. jag tror att delen om att dra om järnvägen kan behövas för att väcka en tanke om att det går och att det skulle kunna hjälpa staden, men samtidigt kan inte våran officiella ståndpunkt vara att man ska bygga ny järnväg för miljarder som inte tillför så värst mycket (ny station vid ärna är förvisso bra, men det blir samtidigt längre in till uppsala central).
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
eftersom du försvann så gjorde jag så gott jag kunde med att få fram ett yttrande

http://uf.yimby.se/se/29ba828b-875c-41b6-a97f-e0e..

la till en kortare text om gränser, samt tog bort det du skrivit om omdragningen av järnvägen, då det förslaget inte kändes helt färdigdiskuterat, och jag inte ville skriva om ditt förslag hur mycket som helst utan att få din syn på saken. jag skrev även under med dig som kontaktperson. Hoppas att det verkar bra.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Bra jobbat! Tycker att yttrandet blev bra. Förslaget om en stadsplan för området borde utvecklas vidare och på någotvis presenteras innan nästa vända med planer kommer igång...
Sida 1 av 2
12>

 > Städer
 > Uppsala
Yttrande Heimdal?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.