Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Trafikseparation behövs för barnen?

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
"I ett trafikseparerat radhusområdet var det 95% av barnen som enligt föräldrarna fick gå dit ensamma medan ca 80 % gjorde det i ett villaområde. Barnen som bodde i ett innerstadsområde måste korsa mycket trafikerade gator för att komma till sina skolor. Endast hälften av dessa barn fick gå utan någon vuxens sällskap till skolan (Björklid, 1996a)."

Forskning om barn och trafik (PDF) av professor Pia Björklid för Trafikverket

Vad tycker vi om det?
Senast ändrad 13 juni 2013 17:56
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag vill gärna se den där undersökningen. Förra gången Pia Björklid figuerade här på Yimby så visade det sig finnas rejäla hål i hennes forskning: http://gbg.yimby.se/2010/07/mer-gront-i-staden_28..

Denna studie verkar ju handla om attityder bland föräldrarna (snarare än faktisk olycksrisk) och jag kan nog tänka mig att det är en populär föreställning att det är säkrare med trafikseparation. Sådana föreställningar behöver inte ha så mycket med verkligheten att göra: http://gbg.yimby.se/2012/10/trafiksaker-stadsplan..
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 13 juni 2013 18:51
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Det är viktigt att skilja mellan attityder och faktisk trafiksäkerhet, och det nämner hon i sammanställningen jag länkade till. Problemet verkar vara att det finns bra statistik på olyckor, medan statistiken på hur många barn som går och cyklar är sämre. Därför vet man inte hur den faktiska säkerheten har utvecklats "per barnkilometer" så att säga.

Undersökningen gjordes i Stockholm och man jämförde innerstad med trafikseparerade områden. Om man jämför med t ex Göteborgs innerstad så har Göteborgs innerstad gjort en storsatsning på trafiksäkerhet de senaste 20 åren med fartgupp, avsmalningar, staket på spårvägshållplatserna, breddade trottoarer, gångfartsområden, med mera. Det borde påverka säkerheten till innerstadens fördel, men det är inte säkert att det påverkar föräldrarnas uppfattning om hur farligt det är.
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Det kan ju finnas helt andra orsaker till att fler följer sina barn till skolan i innerstaden än upplevd trafikfara. Sen vet vi inget om skillnaden mellan de undersökta villa- och radhusområdena. Ligger skolan i villaområdet på andra sidan en stor väg, eller är gångvägen till skolan enbart villagator?
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Uppmätta andelen olyckor är ju av naturliga skäl helt beroende på hur mycket friheter föräldrarna ger sina barn. Därför är det svårt att ignorera upplevd trafiksäkerhet. Utan ett randomiserat experiment (vilket är omöjligt) är det nog inte möjligt att avgöra vilken slags miljö som är mer/mindre farlig.

Det är svårt att tro att en trafikseparerad miljö skulle vara mer farlig för barn än en innerstadsmiljö dock. Eftersom barn inte tillåts gå ut lika ofta i en innerstadsmiljö är det väll mycket möjligt att olycksfrekvensen är liknande i båda miljöer. En ytterligare komplikation är att barn/föräldrar i olika miljöer också kommer från olika sociala grupper.

Om man som nämnare har "personminuter utomhus för barn utan vuxen", och täljare har "antal skadade barn som rör sig utomhus utan vuxen" kanske man kan dra några försiktiga slutsatser.
Senast ändrad 13 juni 2013 22:54
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Sedan ska man ju också ta med i beräkningen att den stora majoriteten av trafikskador bland barn är singelolyckor med cykel eller moped. Kollision med motorfordon är mycket mer ovanligt. Jag tittade som sagt på STRADA-statistiken för Göteborg och där var ca 0,27 promille av barnen i Göteborg med om trafikolycka med motorfordon varje år mellan 2007-2011. Med sådana små mängder blir det också svårt att få meningsfull statistik.

__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Erik Sandblom skrev:

"I ett trafikseparerat radhusområdet var det 95% av barnen som enligt föräldrarna fick gå dit ensamma medan ca 80 % gjorde det i ett villaområde. Barnen som bodde i ett innerstadsområde måste korsa mycket trafikerade gator för att komma till sina skolor. Endast hälften av dessa barn fick gå utan någon vuxens sällskap till skolan (Björklid, 1996a)."

Forskning om barn och trafik (PDF) av professor Pia Björklid för Trafikverket

Vad tycker vi om det?


Med tanke på hur många föräldrar som skjutsar barnen till skolan i förorter är det svårt att få nåt grepp om ämnet. Jag har hört folk som har sagt att sådana skjutsningar i sig själva är trafikfaror vid skolor.

Det finns i alla fall lite amerikansk forskning i ämnet (som för all del kanske inte alls är jämförbar): http://bettercities.net/article/key-safer-roads-i..

Den låter ana att ju fler korsningar desto säkrare - då kör bilarna nämligen långsamt.
Senast ändrad 14 juni 2013 11:34
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Johannes Åsberg skrev:

Sedan ska man ju också ta med i beräkningen att den stora majoriteten av trafikskador bland barn är singelolyckor med cykel eller moped. Kollision med motorfordon är mycket mer ovanligt.


Detsamma gäller trafikskador bland vuxna.

För kollisioner mellan cyklist och motorfordon gäller dessutom att de flesta, och svåraste, inträffar i korsningar och inte på sträcka (oavsett cykelbana eller blandtrafik)

Den som vill fördjupa sig i olycksstatistik på längden, tvären och en massa andra riktningar som man inte visste fanns rekommenderas VTI-rapport 644 av Hans Thulin och Anna Niska.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jan Wiklund skrev:

Med tanke på hur många föräldrar som skjutsar barnen till skolan i förorter är det svårt att få nåt grepp om ämnet. Jag har hört folk som har sagt att sådana skjutsningar i sig själva är trafikfaror vid skolor.


Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara. DN
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Erik: Tack! Du såg väl mitt inlägg om det här?: http://gbg.yimby.se/2012/10/trafiksaker-stadsplan..
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 14 juni 2013 13:23
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Johannes, jag läste ditt inlägg när det var nytt men hade glömt hur bra det var! Tack för att du grävde upp det, och bra jobbat med att ta fram statistiken.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Marcus Bokvist skrev:För andra barn ja...


Nej, alla som går till skolan påverkas, eftersom det blir mycket bilister utanför skolan.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Här är en studie som säger att barn har svårt att bedöma trafiken över 30 km/h. Jag tolkar det som att barn kan bedöma rätt när trafiken kör lägre än 30 km/h. Inte så konstigt: det är svårt att bedöma hastighet på långt håll, och bilister som kör fort är farliga även när de är långt bort.

Traffic at 30 mph is too fast for children's visual abilities, scientists reveal
The researchers measured the perceptual acuity of more than 100 children in primary schools, and calculated the speed of approach that they could reliably detect. The results suggest that while adult pedestrians can make accurate judgments for vehicles travelling up to 50mph, children of primary school age become unreliable once the approach speed goes above 20mph, if the car is five seconds away.

Reduced Sensitivity to Visual Looming Inflates the Risk Posed by Speeding Vehicles When Children Try to Cross the Road. Psychological Science 2011
In addition, binocular cues to the distance of a car that is traveling at 30 mph and is 5 s away are negligible (Tresilian, Mon-Williams, & Kelly, 1999).

 > Infrastruktur
 > Cykling
Trafikseparation behövs för barnen?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.