Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Focusområdet

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Korsvägen är på tapeten. Och då är det svårt att inte låta tankarna vandra några meter österut till Focus, motorvägen och tja... Den enorma asfalts- och betongöken som breder ut sig. En tanke som slog mig är hur sjukt mycket plats motorvägsavfarterna tar.

Jag tänkte boulevardisering, plankorsning och nedgrävd spårväg. Då blev det plötsligt väldigt mycket plats över... Och plats över har jag utvecklat allergi mot så det måste omgående lösas.

En liten disclaimer, vägarnas dragning är approximativ och lite slarvig. Men ger en ungefärlig uppfattning. Cykelvägar är inte ritade och tillkommer troligtvis på norrsidan.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Översiktsvy från söder.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Vy från öster.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Focus byggs till. En hel del blir mässhallar, men ursprungliga gallerian består också.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Ett par rejäla skyskrapor kan man lyxa till det med, särskilt som det mest är parkeringshus och mässhallar som störs av eventuell skugga. 100 meter höga vardera.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Översiktsbild.


Focus byggs alltså ut på bekostnad av några träd. Byggnaden är tänkt att rymma nya mässhallar, gränssnittsverksamhet mot kulturlivet i Gårda och den galleria som finns i Focus idag. Trafiksystemet runtom bantas ned. Motorvägen boulevardiseras. Detta ger bland annat utrymme för 2 skyskrapor. I dessa skapas bostäder och kontor samt serveringar i bottenplanet ut mot Örgrytevägen.

Det blir också plats för betydligt större parkeringshus (som från början förstärks så att godtyckligt antal våningar kan tillföras, så slipper vi förhoppningsvis allt tjöt om parkering i tid och otid) och någon form av byggnad till för verksamheter mellan Focus och Tvillingtornen. Om Lisebergsstationen blir kvar hamnar uppgången i denna byggnad också.

Ja, och så huvudpoängen: Massor parkering utan att ett enda landshövdingehus rivs samt förbättrad miljö (partikelhalter och buller) för de boende till följd av minskad trafik.
Bra att du startade en tråd om denna del av Ö-vägen. För eller senare, i samband med att Ö-vägen byggs om, kan exploateringen öka bortåt motorvägen. Personligen anser jag inte motorvägen ska boulevardiseras så länge vi inte har en östlig led. Det är givetvis inte skäligt, eller hållbart, att göra så idag utan relevanta alternativ.
Ett förslag är givetvis att däcka över leden och bygga hus ovanpå (kan finansiera projektet).
Återkommer med mer respons!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Du kan inte ställa ett höghus öster om E6 som i denna bild

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


eftersom den hamnar rakt ovanpå gårdatunneln och Liseberg station. Bergtäckningen där är minst sagt begränsad! (Tänk "äggskal"...)

Sedan förstår jag inte detta med "boulivardisering". Att plantera några ihjälskrämda träd längs motorvägen gör ju ingen gladare eller trafikmiljön mysigare.

När höghusen vid Mässan är klara så kommer Mässan att riktia in sig på Focus-huset. Parkeringen kommer att försvinna därifrån och bli mässhallar istället. Tyvärr så får man nog också räkna med att de gamla landshövdingehusen i Gårda då kommer "att in i himlen gå" (34:an) och ersättas med P-hus. Stans sämsta bostadsläge, kan inte påstå att jag sörjer att det försvinner.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Signatur: Hansson skrev:

Du kan inte ställa ett höghus öster om E6 som i denna bild

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


eftersom den hamnar rakt ovanpå gårdatunneln och Liseberg station. Bergtäckningen där är minst sagt begränsad! (Tänk "äggskal"...)

Sedan förstår jag inte detta med "boulivardisering". Att plantera några ihjälskrämda träd längs motorvägen gör ju ingen gladare eller trafikmiljön mysigare.

När höghusen vid Mässan är klara så kommer Mässan att riktia in sig på Focus-huset. Parkeringen kommer att försvinna därifrån och bli mässhallar istället. Tyvärr så får man nog också räkna med att de gamla landshövdingehusen i Gårda då kommer "att in i himlen gå" (34:an) och ersättas med P-hus. Stans sämsta bostadsläge, kan inte påstå att jag sörjer att det försvinner.


Boulevardiseringen innebär att det blir tvåfiligt, kraftig hastighetssänkning OCH trottoarer. Man kan tänka sig fickparkeringar längs skyskraporna och en successiv utbyggnad av stad på ömse sidor av vägen framöver. Ja, det kommer bli massor bilar där. Men vad fasen, det är massor bilar Park Avenue också. Successivt kan man fortsätta bygga ut på denna början sedan.

Det känns onödigt att riva Landshövdingehusen för parkering när det finns ett p-garage som är synnerligen litet på andra sidan vägen. Även om man inte väljer en så gigantisk lösning som ritat i skisserna här så kan man mycket väl slänga på 3-5 våningar parkering till om man nu skulle vilja. Gårda måste inte rivas, det handlar snarare om en akut längtan att få sanera området till varje pris.

Men att mässan skulle intressera sig för Focus är en no-brainer. I förslaget här får mässan massor utrymme i det utbyggda Focushuset
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
E6 genom Gårda trafikeras av omkring 100,000 fordon per dygn, boulevardisering är inte ett alternativ. Löjeväckande att ens behöva diskutera detta.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johannes Westlund skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Du kan inte ställa ett höghus öster om E6 som i denna bild

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


eftersom den hamnar rakt ovanpå gårdatunneln och Liseberg station. Bergtäckningen där är minst sagt begränsad! (Tänk "äggskal"...)

Sedan förstår jag inte detta med "boulivardisering". Att plantera några ihjälskrämda träd längs motorvägen gör ju ingen gladare eller trafikmiljön mysigare.

När höghusen vid Mässan är klara så kommer Mässan att riktia in sig på Focus-huset. Parkeringen kommer att försvinna därifrån och bli mässhallar istället. Tyvärr så får man nog också räkna med att de gamla landshövdingehusen i Gårda då kommer "att in i himlen gå" (34:an) och ersättas med P-hus. Stans sämsta bostadsläge, kan inte påstå att jag sörjer att det försvinner.


Boulevardiseringen innebär att det blir tvåfiligt, kraftig hastighetssänkning OCH trottoarer. Man kan tänka sig fickparkeringar längs skyskraporna och en successiv utbyggnad av stad på ömse sidor av vägen framöver. Ja, det kommer bli massor bilar där. Men vad fasen, det är massor bilar Park Avenue också. Successivt kan man fortsätta bygga ut på denna början sedan.

Det känns onödigt att riva Landshövdingehusen för parkering när det finns ett p-garage som är synnerligen litet på andra sidan vägen. Även om man inte väljer en så gigantisk lösning som ritat i skisserna här så kan man mycket väl slänga på 3-5 våningar parkering till om man nu skulle vilja. Gårda måste inte rivas, det handlar snarare om en akut längtan att få sanera området till varje pris.

Men att mässan skulle intressera sig för Focus är en no-brainer. I förslaget här får mässan massor utrymme i det utbyggda Focushuset


Jaha, då skall E6 absolut inte boulevardiseras. Det blir läskigt dåligt.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Mikael Kreutz skrev:

E6 genom Gårda trafikeras av omkring 100,000 fordon per dygn, boulevardisering är inte ett alternativ. Löjeväckande att ens behöva diskutera detta.


Jag tror TK är inne på något när de vill frångå predict and provide och istället vill göra viljestyrd planering. Biltrafik tenderar att bli lite för mycket mot vad vägen klarar nästan oavsett hur mycket eller lite väg man bygger.

Men för att göra någon form av estimering: En bilväg tar cirka 1000-2000 fordon per fil enligt Wikipedia. Jag antar 1500. Det är fyra filer vilket innebär 6000 fordon per timma. Under dygnet får alltså 144000 fordon plats. Men transporterna fördelar sig inte jämt över dygnets alla timmar. Antagligen kommer människor att åka mest dagtid. Jag antar att den mesta trafiken går trängselskattens timmar, dvs ca 12 timmar. I det fönstret finns det utrymme för 72000 fordon.

Enligt Trafikverket så är flödet idag runt 80 000 fordon per årsmedeldygn vid de hårdast trafikerade mätpunkterna om jag förstod deras karta rätt. Det behövs alltså totalt sett en minskning på cirka 10 procent.

Trängselskatten var effektiv att minska biltrafiken cirka 15 procent. Jag vet inte ifall trafikverkets siffror var före eller efter trängselskatten, men gissningsvis före. I annat fall är 10 procent något som är realistiskt att minska trafiken. Överflyttning kan ske till Västlänken som rimligen behöver bli klar innan denna åtgärd genomförs. Genomfartstrafik kan gå på ringled Detta finns idag. Till exempel kan man tänka sig Söderleden, Oscarsleden eller Söderleden, Hisingsleden. En kortare länk mellan E6 och Rv 40 kan byggas så att Partillevägen kan användas som östlig förbifart av även trafik från E6. Från Rv 40 är Partillevägen, partihallsförbindelsen och E45 till Kungälv naturlig förbifart. Det saknas alltså inte alternativ för förbifart. Den mesta trafiken är dock lokal och passar bättre på Västlänken, annan kollektivtrafik eller cykel.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johannes Westlund skrev:Jag tror TK är inne på något när de vill frångå predict and provide och istället vill göra viljestyrd planering. Biltrafik tenderar att bli lite för mycket mot vad vägen klarar nästan oavsett hur mycket eller lite väg man bygger.

Men för att göra någon form av estimering: En bilväg tar cirka 1000-2000 fordon per fil enligt Wikipedia. Jag antar 1500. Det är fyra filer vilket innebär 6000 fordon per timma. Under dygnet får alltså 144000 fordon plats. Men transporterna fördelar sig inte jämt över dygnets alla timmar. Antagligen kommer människor att åka mest dagtid. Jag antar att den mesta trafiken går trängselskattens timmar, dvs ca 12 timmar. I det fönstret finns det utrymme för 72000 fordon.

Enligt Trafikverket så är flödet idag runt 80 000 fordon per årsmedeldygn vid de hårdast trafikerade mätpunkterna om jag förstod deras karta rätt. Det behövs alltså totalt sett en minskning på cirka 10 procent.

Trängselskatten var effektiv att minska biltrafiken cirka 15 procent. Jag vet inte ifall trafikverkets siffror var före eller efter trängselskatten, men gissningsvis före. I annat fall är 10 procent något som är realistiskt att minska trafiken. Överflyttning kan ske till Västlänken som rimligen behöver bli klar innan denna åtgärd genomförs. Genomfartstrafik kan gå på ringled Detta finns idag. Till exempel kan man tänka sig Söderleden, Oscarsleden eller Söderleden, Hisingsleden. En kortare länk mellan E6 och Rv 40 kan byggas så att Partillevägen kan användas som östlig förbifart av även trafik från E6. Från Rv 40 är Partillevägen, partihallsförbindelsen och E45 till Kungälv naturlig förbifart. Det saknas alltså inte alternativ för förbifart. Den mesta trafiken är dock lokal och passar bättre på Västlänken, annan kollektivtrafik eller cykel.


Nej.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Det är ju väldigt intressant om det skulle kunna vara realistiskt att boulevardisera. Som jag har förstått det så är trafikverket i tankarna att lundbyleden skall bli kvar och kan grävas ner/överdäckas och att söder-väster-leden och en utbyggd, planskild Hisingsled skall ta huvudsaklig trafik till/från hamnen.
Frågan är hur värdefull tiden är för lastbilar som endast är på genomfart? vad är "värdet" på att de i dagsläget kan ta sig relativt gent gentemot att istället bara förhålla sig till söder/väster-,hisings-,lundbyleden o e6 norr om olskroksmotet? Nog för att bekosta en ny tunnel mellan partihallsförbindelsen, rv40 och en mölndalstunnel? Nog för att gräva ner/däcka över hela oscarsleden?
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Erik Funck skrev:

Det är ju väldigt intressant om det skulle kunna vara realistiskt att boulevardisera. Som jag har förstått det så är trafikverket i tankarna att lundbyleden skall bli kvar och kan grävas ner/överdäckas och att söder-väster-leden och en utbyggd, planskild Hisingsled skall ta huvudsaklig trafik till/från hamnen.
Frågan är hur värdefull tiden är för lastbilar som endast är på genomfart? vad är "värdet" på att de i dagsläget kan ta sig relativt gent gentemot att istället bara förhålla sig till söder/väster-,hisings-,lundbyleden o e6 norr om olskroksmotet? Nog för att bekosta en ny tunnel mellan partihallsförbindelsen, rv40 och en mölndalstunnel? Nog för att gräva ner/däcka över hela oscarsleden?


Jag har egentligen ingen aning om exakt hur många fordon det är som bara är på genomresa, men har för mig att det är lite samma läge som med Essingeleden, dvs ett hundratal per dygn. De stora trafikmängderna är som vanligt ensamma bilpendlare från till exempel Kungsbacka. De kan åka västlänk istället.

Lastbilstrafiken bör dirigeras runt Göteborg. Det är det enda vettiga. Det går enkelt att skapa en österled för lastbilstrafik med punktinsatser. Långväga lastbilstrafik kan sedan förbjudas på boulevarden, ex genom att inkludera den i 10m zonen, det lär effektivt hindra långväga trafik från att välja den vägen.
Profilbild
Peter Bilist
14 Inlägg
Ort: Göteborg (Hisingen), Gick med: Augusti 2010
Johannes Westlund skrev:Jag tror TK är inne på något när de vill frångå predict and provide och istället vill göra viljestyrd planering. Biltrafik tenderar att bli lite för mycket mot vad vägen klarar nästan oavsett hur mycket eller lite väg man bygger.

Men för att göra någon form av estimering: En bilväg tar cirka 1000-2000 fordon per fil enligt Wikipedia. Jag antar 1500. Det är fyra filer vilket innebär 6000 fordon per timma. Under dygnet får alltså 144000 fordon plats. Men transporterna fördelar sig inte jämt över dygnets alla timmar. Antagligen kommer människor att åka mest dagtid. Jag antar att den mesta trafiken går trängselskattens timmar, dvs ca 12 timmar. I det fönstret finns det utrymme för 72000 fordon.

Enligt Trafikverket så är flödet idag runt 80 000 fordon per årsmedeldygn vid de hårdast trafikerade mätpunkterna om jag förstod deras karta rätt. Det behövs alltså totalt sett en minskning på cirka 10 procent.

Trängselskatten var effektiv att minska biltrafiken cirka 15 procent. Jag vet inte ifall trafikverkets siffror var före eller efter trängselskatten, men gissningsvis före. I annat fall är 10 procent något som är realistiskt att minska trafiken. Överflyttning kan ske till Västlänken som rimligen behöver bli klar innan denna åtgärd genomförs. Genomfartstrafik kan gå på ringled Detta finns idag. Till exempel kan man tänka sig Söderleden, Oscarsleden eller Söderleden, Hisingsleden. En kortare länk mellan E6 och Rv 40 kan byggas så att Partillevägen kan användas som östlig förbifart av även trafik från E6. Från Rv 40 är Partillevägen, partihallsförbindelsen och E45 till Kungälv naturlig förbifart. Det saknas alltså inte alternativ för förbifart. Den mesta trafiken är dock lokal och passar bättre på Västlänken, annan kollektivtrafik eller cykel.


Varför inte boulevardisera Rv 40, och köpa in 10 000 styr- och ställcyklar till Landvetter Flygplats?
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Nu har jag fabricerat kartor på några alternativ

A


Bergstunnel Partihalls-Rv40-Mölndal. Oscarsleden boulevardiseras från gullbergsmotet, lundbyleden täcks över.


B


E6 mellan olskroksmotet och mölndal boulevardiseras. tunnel mölndal rv40. Oscars- och Lundbyleden täcks över, blir nya E20 och E6.


C


Lundbyleden täcks över. E6 och E45 boulevardiseras/ blir mindre väg. Hisingsleden blir nya E6/E45. Tunnel mölndal rv40.
Alternativt kan vi här också skita i marieholms- och partihallsförbindelsen.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Peter Bilist skrev:Varför inte boulevardisera Rv 40, och köpa in 10 000 styr- och ställcyklar till Landvetter Flygplats?


Det är en viss skillnad på motorvägar mitt inne i centrala stan och motorvägar utanför stan. Rv 40 är typ utanför. Men om nu Rv 40 skulle bli ett problem kan man dra ner den till Söderleden och boulevardisera så långt man behöver mellan Kallebäck och Landvetter typ. En länk till Söderleden är en enkel förstärkning som bör göras före boulevardisering hur som helst.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Erik Funck skrev:

Nu har jag fabricerat kartor på några alternativ

A


Bergstunnel Partihalls-Rv40-Mölndal. Oscarsleden boulevardiseras från gullbergsmotet, lundbyleden täcks över.


B


E6 mellan olskroksmotet och mölndal boulevardiseras. tunnel mölndal rv40. Oscars- och Lundbyleden täcks över, blir nya E20 och E6.


C


Lundbyleden täcks över. E6 och E45 boulevardiseras/ blir mindre väg. Hisingsleden blir nya E6/E45. Tunnel mölndal rv40.
Alternativt kan vi här också skita i marieholms- och partihallsförbindelsen.


Alternativ 2 fast utan tunnel från Mölndal och med motorväg i ytläge mellan Mölndal och Mölnlycke. Ja några villaägare blir sura. De kan få nya fina biloberoende bostäder i Göteborg istället till exempel.
Profilbild
Magnus M.
159 Inlägg
Ort: Göteborg (Guldheden), Gick med: Februari 2010
Jag går här flera gånger i veckan, och det är verkligen ett bedrövligt område för i princip alla trafikanter. Avskyr att man har dragit vägen GENOM parken så att man måste kryssa över 6 övergångsställen för att komma någonstans överhuvudtaget.

För att bli av med vägen genom parken tänkte jag att man kunde riva den långa runda ramp-påfarten till E6an och ersätta den med en enkel påfart från Sofierogatan. Man tar visserligen bort avfarten E6-södergående->Örgrytevägen, men eftersom man kan köra av till Focus (precis ur bild norr om Lisebergsstationen) så tänkte jag att det blir bättre om man gör en riktig korsning precis vid motorvägen istället för att sprida ut allting och tvinga alla bilar att köra i cirklar.

Sedan slängde jag in ett hus i den nu mer enhetliga parken för att skapa stadskänsla utanför Lisebergsstationen. Parkeringar känns ju väldigt onödigt att lägga till här, speciellt om Mässan expanderar till Scandinavium, vilket ju verkar vara fallet.

Söder om Örgrytevägen blir det lite knivigare, eftersom jag rev Lisebergs apfula parkeringsbarack och gjorde ett kvarter. Antar att man får ha parkering på bottenplan här och lyfta upp gården till plan 1. Hursomhelt så blir det fint om man kan fortsätta stråket längs Mölndalsån en bit och göra det lika mysigt som i Gårda. Parkeringsbaracken är idag välanvänd på sommartid, men kanske kan man flytta parkeringen till Lisebergs södra entré istället?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Magnus M. skrev:

Jag går här flera gånger i veckan, och det är verkligen ett bedrövligt område för i princip alla trafikanter. Avskyr att man har dragit vägen GENOM parken så att man måste kryssa över 6 övergångsställen för att komma någonstans överhuvudtaget.

För att bli av med vägen genom parken tänkte jag att man kunde riva den långa runda ramp-påfarten till E6an och ersätta den med en enkel påfart från Sofierogatan. Man tar visserligen bort avfarten E6-södergående->Örgrytevägen, men eftersom man kan köra av till Focus (precis ur bild norr om Lisebergsstationen) så tänkte jag att det blir bättre om man gör en riktig korsning precis vid motorvägen istället för att sprida ut allting och tvinga alla bilar att köra i cirklar.

Sedan slängde jag in ett hus i den nu mer enhetliga parken för att skapa stadskänsla utanför Lisebergsstationen. Parkeringar känns ju väldigt onödigt att lägga till här, speciellt om Mässan expanderar till Scandinavium, vilket ju verkar vara fallet.

Söder om Örgrytevägen blir det lite knivigare, eftersom jag rev Lisebergs apfula parkeringsbarack och gjorde ett kvarter. Antar att man får ha parkering på bottenplan här och lyfta upp gården till plan 1. Hursomhelt så blir det fint om man kan fortsätta stråket längs Mölndalsån en bit och göra det lika mysigt som i Gårda. Parkeringsbaracken är idag välanvänd på sommartid, men kanske kan man flytta parkeringen till Lisebergs södra entré istället?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.
Intressant!

Jag tänker mig en lösning med rondell. Ritades för flera år sedan i samband med ombyggnaden av Korsvägen (tyvärr räckte ju inte pengarna till Ö-vägen). Tyvärr blir det väl tajt med en innergård eftersom byggnader inte får placerar inom 25 m från motorvägen (om de innehåller bostäder).

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


 > Städer
 > Centrum
Focusområdet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.