Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Kungshöjd, kv Telegrafen samt trappa upp från Feskekôrka

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Igår kväll, på väg hem efter Hedendebatten, studerade jag kvarteret Telegrafen vid Kaserntorget. Televerkets hus, ritat av Hans Hedlund och uppfört 1909-12, är vräkigt pompös maktarkitektur. Urbanistiskt är kvarteret en katastrof och upplevs som en bunker.

När Kungsgatan blir ett allt viktigare stråk och även Ekelundsgatan-Hvitfeldtsplatsen har förutsättningar att bli något, vore ett bättre utnyttjande av kvarteret på sin plats. Den äldre delen med bottenvåning(ar) i granit är ett monument över stenmaterial och stort hantverk, oavsett vad man tycker om uttrycket, och bör bevaras. Mot Kungsgatan, där utsmyckningen är mest utstuderad, finns redan föutsättningar för ett slags torgbildning. Österut saknar byggnaden gatukontakt och borde kompletteras med låg bebyggelse (vit) med butiker ut mot gatan, gärna på ett sätt som respekterar den gamla byggnaden, kanske någon form av transparent arkitektur.
Det stora sorgebarnet är sidan mot Kaserngränden. Lösningen med två parallella gator i olika nivåer slösar med mark och gör ingen av gatorna särskilt livaktig. Påbyggnaden (1946 & 1955) är inte tillräckligt spännande i mitt tycke för att motivera ett bevarande. Bygg nytt med lokaler mot Kungshöjdsgatan och Hvitfeldtsgatan (turkos). Hörnen mot det äldre huset kan göras smäckra i glas och underordna sig originalhuset (beige). Hörnet mot Hvitfeldtsgatan-Kungshöjdsgatan får en lite originell form pga svängen på gatan. Här skulle en högre hushöjd passa (lila).


En annan tanke är en trappa upp från Feskekôrka. I bilden visas även den planerade nya svängda bron (med viss reservation för sträckningen i detalj) och en tänkbar genare rak bro. Trappans höjd motsvarar sex våningar, vilket jag uppskattat till femton meter. Det horisontella avståndet mellan trottoar och bastionsspets är ca tjugo meter, uppskattat från flygfoto. Trappan på skissen har tio trapplopp (ljusgult) à tio steg (15 cm steghöjd). Trapploppen är tre meter långa horisontellt och två meter breda. Vilplanen (gult) är 1,5m*4m stora.
Den lite stramare designen kopplar till Brolids hus, medan den serpentinslingrande trappan är tänkt att anknyta till bastionsspetsens form. Själva bastionsspetsen lämnas fri, samtidigt som den upplevs på nära håll. Eller, så är det en ål som slingrar sig ut från Feskekôrka...

Senast ändrad 21 maj 2013 19:35

 > Städer
 > Centrum
Kungshöjd, kv Telegrafen samt trappa upp från Feskekôrka

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.