Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykelbana blir bilfil, är det förenligt med ökad cykling?

Dmitri Fedortchenko
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2013
Stockholm anno 2013 - en cykelbana blir bilfil.

En enkelriktad gatsnutt av S:t Göransgatan, med cykelbana åt motsatt riktning, blir dubbelriktad.
Gatan, som den är idag, har utrymme för två filer och en parkering (1.5 kanske om man tittar på bilden nedan).

Visst kan gatan göras dubbelriktad - en smal dubbelriktad gata skapar ett lugnare trafikflöde.
Men istället väljer man alltså att ta bort cykelbanan, och tvinga ut cyklande i blandtrafik. Man har inte ens föreslagit cykelfält nämligen.

Bussar är inte längre tänkta på gatan heller, enligt förslaget, så bredden behövs inte för dessa heller.

Så varför tar man bort cykelbanan, och framförallt kan frågan ställas: är det verkligen förenligt med målet att öka cyklandet i staden och dessutom stadens miljömål?

Jag har ingenting emot att cykla i blandtrafik, men när man frågar folk som inte cyklar vad som skulle kunna få dem att cykla - är cykelbanor och upplevd säkerhet viktigast. Man kan inte heller förvänta sig att äldre och yngre är intresserade av att ha bilar runt omkring sig.

Det intressanta är också att det hela handlar om att förbättra framkomlighet kring korsningarna Fleminggatan och S:t Eriksgatan, samt S:t Eriksplan. Ovan nämnda gatan verkar inte alls avgörande för detta. Gatan anges över huvud taget inte ha större koppling till resten av förslagen och verkar bara ha blivit inlagd som en apropos, med motiveringen "för att skapa mer flexibilitet för trafiken".
MP lyfte bl.a. enkelriktningen, men deras förslag blev nekat, så inte heller kan okunskap åberopas.

Ulla Hamilton valde helt enkelt att i 2013 ta bort en cykelbana mitt i Stockholm till förmån för fler bilar.

Vad kan man göra för att stoppa detta vansinne?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Kollektivtrafik-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan.

Beslutsprotokoll
Senast ändrad 29 mars 2013 03:45
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Du kanske borde ställt frågan i stockholmsforumet. Med reservation för att jag inte är stockholmare, borde biltrafiken på Sankt Göransgatan vara låg, eftersom Sankt Göransgatan är avstängd för biltrafik vid Mariebergsgatan och i andra ändan slutar den i Kronobergsparken. Det normala är att bilister och cyklister delar utrymme på dubbelriktade lågtrafikerade gator. Det borde gå bra även här.
Senast ändrad 29 mars 2013 10:48
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Bortsett från att gatan är löjligt bred för bara dubbelriktad trafik och borde smalnas av med hjälp av någon form av utbyggnad, kanske affärslokalslänga i ett plan längs högersidan så ser jag inte vansinnet. Men med dagens bredd kommer det antagligen att inbjudas till högre hastigheter, vilket inte riktigt är sunt.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Daniel Andersson skrev:

Du kanske borde ställt frågan i stockholmsforumet.

Forumen är numera gemensamma, det finns inget "stockholmsforumet" eller "Göteborgsforumet".
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Kontakta Cykelfrämjandet och skriv en insändare?

Har du någon konkret motförslag? Vilken del av Sankt Göransgatan gäller det?
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Att en gata går från enkelriktad till dubbelriktad ser jag enbart som positivt.
Dmitri Fedortchenko
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2013
Erik Sandblom skrev:

Har du någon konkret motförslag? Vilken del av Sankt Göransgatan gäller det?


Det gäller denna sträcka: http://goo.gl/maps/gNNRY
Det kan finnas flera alternativ.

Ett alternativ är att man kan göra om gatan till dubbelriktad utan att ta bort cykelbanan, eftersom bussar ska sluta gå där, behöver inte gatan vara så bred.

Ett annat alternativ är at bredda trottoarerna för att öka plats för uteserveringar och annat, gatan blir smalare och på så sätt sänker man hastigheten för bilar. Om man inte anlägger cykelbanor eller cykelfält kan man göra gatan till cykelgata/gågata.

Personligen tycker jag att gatan är inte lämplig för blandtrafik. Blandtrafik är inte en lösning som passar de mest utsatta cyklisterna, t.ex äldre och barn, speciellt inte på en genomfartsgata med anslutning till St. Eriksgatan där trafiken är tung.

Blandtrafik funkar bäst på bostadsgator och även där borde hastighetsdämpande åtgärder vara ett krav om blandtrafik ska vara ett alternativ.

Att göra en gata dubbelriktad är inte problemet. Problemet är att man inte har tänkt till i planeringen och varken föreslaget breddade trottoarer eller några andra förändringar som gynnar alla stadsbor, inte bara de som tar bilen. Gatan är alldeles för bred för bilar, och trottoarerna har knappt plats för uteserveringar.

Och som sagt, när man pratar från stadens håll om att man ska bli cykelstad, så är det inte så trovärdigt när man tar bort infrastruktur för cyklar utan ett vettigt alternativ.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykelbana blir bilfil, är det förenligt med ökad cykling?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.