Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Krokslätt, Varbergsgatan 2.0

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
För inte så länge sedan skrev vi ihop ett yttrande för en detaljplan rörande området som avgränsas av Varbergsgatan, Falkenbergsgatan, Mölndalsvägen och Ebbe Lieberathsgatan. Precis tvärs över ån finns en helt enorm parkering framför ICA som kan utnyttjas för att skapa centralt beläget boende. Jag tänker att Varbergsgatan får fortsätta hela vägen till järnvägen och öster om ån, norr om gatan ligger planområde Varbergsgatan 2.0.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Förtätning av ICAs parkeringsplats.


Tre problem i området heter Mölndalsvägen, järnvägen och motorvägen. Därför måste effektivt bullerskydd skapas. En bullervägg uppförs mot järnvägen och ett parkeringshus blir ytterligare skydd mot bullret i öster. Detta parkeringshus svarar dessutom både för ICA's behov och eventuellt behov av boendeparkering. Bakom detta uppförs fyra kvarter med minst 10 våningar. För att skydda mot västligt buller byggs ett verksamhetshus i 2-3 våningar. Lågt för att ge fler lägenheter utsikt över ån. Taket kan eventuellt användas som terrass för de boende för grillkvällar och liknande. Västerläget ger fina förutsättningar för kvällsaktivieter.

Vad tycks?
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
En pendelstation skulle inte vara helt fel mot järnvägen. Perfekt läge ju.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
En cykelbana längs järnvägen bör läggas in. Den blir då helt utan avbrott för korsningar med biltrafik. Norrut kan den gå bakom Lyckholms och SAABs växellådefabrik och ansluta till Nellickevägen och vidare mot cykelstråket förbi Ullevi. Söderut kan den ansluta till Flöjelbergsgatan samt Göteborgsvägen via Södra Brogatan.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Pendeltågsstation skulle vara perfekt ja. Så kan västlänken bli lite av en T-bana också!

Cykelbanan tror jag också på, förutsatt bullerskydd av någon form. Riktigt bra sträckning.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jag går raskt vidare till Varbergsgatan 3.0 som avser området direkt väster om det *riktiga* planförslagets område.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Förtätning i väst!

Här är karaktären lite nästan åt villastruktur och de två alternativ som jag ser är att antingen försöka behålla villorna och försöka göra en passande förtätning eller att blåsa ut och rulla ut en kvartersstad. Jag valde det första alternativet. Ytterst små ingrepp görs på befintliga byggnader. Två små hus rivs, en för att ge plats för en väg och det andra för att ge plats för ett kvarter. I huvudsak används parkeringar för förtätningen, och sådana finns det ganska gott om. Kvarter uppförs i båda ändarna och bland småhusen uppförs lite mer hus-i-park-liknande lamellgrejer. Detta för att inte störa småhuscharmen.

Det blir ändå en förtätning som skapar en urban kontaktyta mot vad jag kallar *Varbergsgatan 1.0*. Det är kanske det viktigaste syftet, att stärka kvarteren som blir till på andra sidan Ebbe Lieberathsgatan.

Det blir onekligen en viss minskning av parkeringar. Kantstensparkering och källarparkering är två alternativ där, men jag tycker inte man borde tvinga fram något.
Profilbild
Peter Bilist
14 Inlägg
Ort: Göteborg (Hisingen), Gick med: Augusti 2010
Bra förslag, men korsningen öster om bron är ett problem redan i dag. Dess närhet till korsningen vid Mölndalsvägen skapar konflikter, så jag föreslår en större yta och ett avkortat "verksamhetshus".

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Peter U skrev:

Bra förslag, men korsningen öster om bron är ett problem redan i dag. Dess närhet till korsningen vid Mölndalsvägen skapar konflikter, så jag föreslår en större yta och ett avkortat "verksamhetshus".

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Jag tycker det ser vettigt ut. Men jag tycker verksamhetshuset gott kan gå hela vägen fram till Varbergsgatan även om gatan breddas. Även gatorna inne i kvarteren kan behöva breddning. Jag brydde mig inte om detaljerna i trafiklösningarna när jag gjorde skissen. En detalj som jag ser riskeras glömmas bort är cykeltrafikens anslutning över ån och in till kvarteren. Här måste det skapas någon form av intuitiv lösning. Det känner jag saknas idag.
A B
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008

 > Städer
 > Centrum
Krokslätt, Varbergsgatan 2.0

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.