Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
E45 sträcker sig från Karesuando vid finska gränsen till Gela på Sicilien. Genom Göteborg går den öster om älven parallellt med E6 och sedan som Mårten Krakow och Oscarsleden fram till Stenafärjan vid Masthuggskajen vidare till Danmark och kontinenten.

Vägens status som riksintresse gör det svårt för politiker i Göteborg, även om de så velat, att begränsa dess hastighet eller kapacitet genom exempelvis en boulevardisering. Något som hade kunnat minska ledens barriäreffekt och tillföra en mängd andra stadskvalitéer.
Stenas VD har sagt att en flytt av Danmarksterminalen till tysklandsterminalen (som har ca 40 år kvar på sitt kontrakt) vid Majnabbe är omöjlig, enda alternativet ses som Skandiahamnen. Det ratar han dock med motiveringen att området saknar kollektivtrafik.Så. Inspirerad av nyheten om utbyggd Hisingsled föreslår jag följande:
Låt E45 vika av vid Angeredsbron. Ge e45 en ny smidigare koppling upp till bron och om det anses nödvändigt en extra bro (Det planerades tvillingbroar från början). Fyrfiligt och planskilt hela Hisingsleden fram till ÄB-bron. Flytta Danmarksterminalen till Skandiahamnen. Knyt hamnen med kollektivtrafiken med pendeltåg och/eller spårvagn/stadsbana, älvsnabb. Döp om till E45. Minska kapacitet och hastighet / boulevardisera mellan Gullbergsmotet och ÄB-brons södra fäste. Detsamma med Lundbyleden.
Fira staden.
Senast ändrad 5 mars 2013 21:06

 > Infrastruktur
Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.