Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

High Line på Oscarsledens västra del

Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Med inspiration av förslagen för bebyggelse vid Klippan intill Oscarsleden.

Ett större grepp kring detta område med idéer om vad man kan göra av leden och den trassliga strukturen runt kring Klippan och Jaegerdorffsplatsen.

En utmaning...

Det är inte helt enkelt göra yimbystad av ett sånt stråk.
Men tänk om vi kan använda stråket som leden utgör till något nytt (och samtidigt ha kvar ledens trafikfunktion)?

Jag tänker på en sorts High Line (som väl den NewYorkska högbanan som omvandlats till promenadstråk heter)

Åsberg har tidigare haft förslag på en sorts HL på samma led, fast uppe vid Masthuggskajen.


Det här handlar främst om området som visas i figuren nedan.

* "En våning" ovanpå leden anläggs helt enkelt en avlång park och gång/cykelstråk. Den skulle kunna gå bortifrån Rödastensmotet och en dryg kilometer upp till Kusttorgsmotet. Den södra/västra änden kan ha anslutning av cykel/gångvägar från Älvsborgsbron. I andra änden kan vår "High Line" lätt anslutas till den över leden korsande Taubegatan - där leden redan ligger nedsänkt.

* Mellan leden och KarlJohansgatan byggs nya hus som med ett "gatunät" som ansluter till det i landshövdingekvarteren på andra sidan KJ-gatan.

* På/avfarter till leden är ett visst dilemma, men har egentligen ingen påverkan alls på en High Line. Iallafall, anledningen till att de är så utrymmeskrävande är antagligen att tunga lastbilar ska kunna köra till och från Stenaterminalen. Här har jag funderat på en rondell (blått i figuren) i höjd med Jaegerdorffsplatsen, dvs precis där leden idag går upphöjt. Från rondellen görs avfart mot älvsidan av leden, avfarten kan gå i högt läge och sedan svänga ner mot Stenaterminalen.
Av-Påfarterna på stadssidan av leden, som idag skapar en utbredd trafikapparat i markplan på Jaegerdorffsplatsen, föreslås helt enkelt tas bort. Det ger även mer ytrymme till husen jag ritat in där. Avfarten ersätts med nämnda avfart från rondellen, medan påfarten kan ersättas av nuvarande påfart uppe vid Kusttorget.
På-Avfarterna på älvsidan kan däremot vara kvar där de går idag.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.
Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 17 februari 2013 02:59
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Här en kommentar som jag skrev i samband med artikeln om Yimbys yttrande.
Visst, det finns nog inte många exempel där en sorts promenad anlagts ovanpå en motorväg
Men här kan ju Gbg bli en nydanare.

Med skissen [ovan] i åtanke, så tänker jag mig att det centrala ska vara bebyggelsen och dess anslutning till Karl-Johansgatan och gatunätet i den äldre stadsbebyggelsen på andra sidan gatan.

High-Linen är en bonuside. Som du säger så kräver det åtgärd mot bullret. En del dämpning skulle fås redan av att husen har (tjocka) väggar kloss an mot leden så att den delen täpps till. Motsvarande väggar bör ju finnas även på andra sidan leden (åt älven till). Men det blir förstås luckor vid på/avfarterna.

Sen kanske inte bullret behöver dämpas helt. Det finns ju parker här i stan som ligger intill trafikerade motorleder: Trädgårdsföreningen intill Nya Allén som delvis bara dämpas av ett trästaket och växtlighet. Och på Highlinen ska det vara växtlighet.

Tanken med Highlinen är ju inte att göra något jättekomplicerat av en motorled. Utan att försöka göra något positivt och användbart av en led som idag har många baksidor för stadsliv och kontinuitet.
Det vill säga - vi har ett brett och rakt stråk som löper mellan (kvarters)-stadens sista utposter in mot centrum. Den skulle eventuellt kunna börja (sluta) ända borta i Sjöbergen

Iallfall skulle vi kanske kunna utnyttja stråket till ett kontinuerligt promenadstråk med nyskapande parkmiljö, och/eller ett snabbt cykelstråk.

Om vi tänker längre fram så kanske ett sådant stråk kan komma till användning för en stadsbana - alltså planskild spårtrafik. Det kräver förstås att överdäckningen dimensioneras för en sådan trafik. Men då skulle den också möjligöra ytterliggare en motiverad funktion, som jag vill se det.
Senast ändrad 10 februari 2013 15:27

 > Infrastruktur
High Line på Oscarsledens västra del

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.