Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykelsatsningar i siffror

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Trafikkontoret verkar ha läst lite av min blogg, trevligt! En trafikplanerare tyckte jag var orättvis när jag påpekade att Västsvenska paketet är mer snack än verkstad när det kommer till cykelsatsningar. I alla fall:

2012 satsades ca 50 miljoner kr.
2013 satsas ca 50 miljoner kr.

Vilken enhet är det lämpligast att mäta hur mycket cykelbana det renderar i? Centimeter? Kaffepengar är det hur som hur, vilket visar vilken prio cykeln har i Göteborg. Trafikkontoret var mycket stolta över att så mycket satsades.

Trafikkontorets största issue verkade vara att de inte hade konstruktiva förslag. Trafikplaneranen tyckte nämligen att jag skulle spamma förslag på någon förslagslåda. Är det ok för kommunen att inte leverera infrastruktur som är framkomlig och säker med mindre än att folk faktiskt konkret påpekar vilka ställen som blev rakt åt helvete när Trafikkontoret planerade dem?

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta...

Blogginlägg och kommentarsfeed finns på http://minvision.blogg.se/2012/december/styr-och-..

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykelsatsningar i siffror

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.