Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Underhåll av cykelbanor.

Profilbild
Bengt Svensson
3 Inlägg
Ort: Göteborg (Hängmattan), Gick med: April 2010
Fredrik Friberg
66 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Bengt Svensson skrev:

Den nästan självklara lösningen!

http://www.dn.se/sthlm/ny-maskin-mot-cykelhalka


Toppen, introducera i Göteborg genast!
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Cykelforskaren Anna Niska forskade på metoden och publicerade resultat 2002 som visade på metodens fördelar för cyklisters trafikmiljö. Trafikplaneraren Krister Isaksson, då anställd vid Stockholms trafikkontor engagerar sig ivrigt för att få till åtminstone någon form av test av metoden. Men motståndet var massivt. Det ska dröja tills 2013 innan metoden prövas i Stockholm.

Metoden har däremot använts i Linköping tidigare med gott resultat.

Hur långt efter tänker Göteborg tillåta sig att hamna nu är frågan?

http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/breaki..

http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/kommer..

 > Infrastruktur
 > Cykling
Underhåll av cykelbanor.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.