Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Hur bemöta kritik mot skyskrapor?

Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Hur bemöta kritik mot skyskrapor?

Det finns många fördomar om skyskrapor. Man hör förvånansvärt ofta vanligt folk, aktiva organisationer och specialister inom byggbranschen stereotypisera skyskrapan. Detta trots att det finns fantastiskt många skyskrapor spridda över hela världen och mångfalden är stor.

En av Yimbys viktigaste uppgifter är att nyansera debatten kring skyskrapor då vi har en relativt liberal syn på höga skylines. Därför har jag nu skapat en lista på vanliga argument mot skyskrapor som jag ofta stött på och för varje förslag har jag skrivit ned hur man kan bemöta kritiken. Förhoppningen är att denna lista kan användas för att sprida kunskap och argument för (och även motståndarnas argument är viktig att lära sig) bland yimbyister.

Hjälp mig med att ge denna lista kritik. Om du stött på andra uppfattningar om skyskrapor eller tycker att mina argument kan förbättras så säg till. Tanken är att nedanstående lista ska kompletteras allt eftersom ni kommer in med synpunkter. När denna lista blir klar gör jag gärna en artikel av det vi tillsammans kommit fram till som kan användas för att sprida vidare budskapen.


Skyskrapor tar upp mer yta än man tror

Alla vet att täta städer tar upp mindre yta en glesa städer. Det finns dock folk som hänvisar till undersökningar som visar på att städer med skyskrapor tar upp mer yta än man tror. Men många av dessa undersökningar görs i bilstäder. En del påstår att skyskrapor exempelvis är beroende av stora parkeringshus.

Men allt detta beror naturligtvis på hur bra man utnyttjar skyskraporna. Tätare städer gör det ekonomiskt möjligt att skapa attraktivare spårbunden kollektivtrafik än för lågt bebyggda städer. Om kollektivtrafiken blir attraktivare köper färre människor bilar och då kan vi rationalisera bort många parkeringar och breda vägar som idag tar upp enorma ytor av Stockholm. Med högre hus kan man även vinna vissa skalfördelar. Större föreningar kan exempelvis dela på tvättstuga och gästparkeringar. Ställ detta mot villor där varje hus ofta har en egen tvättstuga som endast utnyttjas en kort tid på dygnet eller veckan.


Skyskrapor är dyra

Det stämmer att det ur byggbolagens synpunkt är dyrt att bygga högt. Detta beror exempelvis på att hissar tar upp mycket yta. Skyskrapor byggs inte bara uppåt. Utan man måste även bygga många våningar nedåt under marken för att skapa en stabil grund för byggnaden.

Men om man utnyttjar täta städer rätt kan vi dela på offentliga ytor inom bostadshus såsom tvättstuga eller offentliga ytor inom kontorshus såsom mötesrum och receptioner. Detta spara pengar.

Täta städer ger också möjlighet att skapa bättre kollektivtrafik. Då kan vi rationalisera bort många parkeringshus och onödigt breda bilvägar. Så även om byggbolagen i vissa fall tjänar mindre på att bygga högt så kan samhället tjäna mer på att bygga högt.

Till detta ska läggas till att det i vissa situationer där det är dyrt att bygga, som exempelvis över spårområden, kan vara nödvändigt att bygga högt för att få lönsamhet i bygget.


Skyskrapor skapar vindar

Det finns en del undersökningar som visar på att vissa höga hus kan skapa vindar på gatorna. Hur starka vindarna blir beror givetvis på hur husen är utformade. Det är alltså inte bara höjden på huskroppen som påverkar.

Det ska också nämnas att vi vill ha bra vind i städerna för att få bort bilavgaser från gatorna men samtidigt inte ha för mycket vind som känns obehaglig. Vindar är alltså inte bara av ondo utan även av godo.


Skyskrapor skymmer solen

Skyskrapor täcker solen. Men många idag vill inte ha en sol som steker in genom fönstret så att man måste kisa med ögonen och TV:n blänks. När vi vistas utomhus kan det däremot vara bra att få sol. Solen ger oss viktiga D-vitaminer. Det ska dock nämnas att en effekt som kallas Urban Heat Island ser till att täta städer blir varmare i kalla nordliga klimat än glesa städer och landsbygden. Skyskrapor kan till och med skapa extra mycket värme och ljus på gatorna genom att reflektera solljuset från flera olika vinklar ned mot gatan.


Skyskrapor kräver mycket material

En del försöker få skyskrapan att framstå som en miljöbov genom att peka på allt material som går åt att bygga skyskrapan. Men liksom nämnts tidigare så kan vi genom att utnyttja täta städer rätt rationalisera bort många parkeringar och bilar vilket spara mycket material. När vi är inne på miljöspåret kan det också nämnas täta städer ger mer yta över för växt och djurliv. Täta städer skapar också kortare avstånd mellan människor och varor. Detta gör transporter av människor och varor kortare i täta städer vilket gynnar miljön.

Skyskrapan är en symbol för kapitalism

En del ser skyskrapor som en symbol för kommersialism. Det finns alla sorters skyskrapor. Allt ifrån skyskrapor för banker till arbetare som behöver bostad.
Senast ändrad 8 november 2008 21:54
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Angående skuggning så skuggar väl ett 100-metershus omgivningen lika mycket som tio 10-metershus.

Och angående merkostnad för att bygga högt, så betingar utsikt ett högt marknadsvärde.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 8 november 2008 20:46
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Angående material... En skyskrapa kan väll inte behöva mer material and fler lägre byggnader? Jag menar 100 lägenheter i en hög byggnad kontra 100 st i f lägre kåkar.

Man sparar också mark med skyskrapa. DVS får en chans att spara natur om man bygger högt.

Fler våningar och tätare bebyggelse skapar stadsliv som säkerställer att butikerna kan överleva. Kanske man slipper ta bilen till köpcentrum pga att den lokala butiken har fått slå igen... pga av just att kundunderlaget har varit för dåligt. Jag kan nästan bara se fördelar med högre bebyggelse så länge den byggs rätt.
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
[QUOTE=Hans Berglund]Angående material... En skyskrapa kan väll inte behöva mer Jag menar 100 lägenheter i en hög byggnad kontra 100 st i f lägre kåkar.
QUOTE]

**.......kontra 100 st lägenheter i 5 st lägre kåkar.ps: kan man editera stavfel i efterhand ??
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hans Berglund skrev:

ps: kan man editera stavfel i efterhand ??


Ja. Under dina inlägg skall det finnas en "Redigera"-knapp som du kan trycka på.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hans Berglund skrev:

Angående material... En skyskrapa kan väll inte behöva mer material and fler lägre byggnader? Jag menar 100 lägenheter i en hög byggnad kontra 100 st i f lägre kåkar.


Nja, inte riktigt. Mer yta "går bort" i en skyskrapa än i en mer konventionell byggnad, man måste ha starkare stomme, fler hissar, dubbla trapphus osv.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Anders Gardebring skrev:Nja, inte riktigt. Mer yta "går bort" i en skyskrapa än i en mer konventionell byggnad, man måste ha starkare stomme, fler hissar, dubbla trapphus osv.


Låt säga att totalt 40% extra yta behövs för stomme, hissar mm. Är då huset 3 gånger så högt så har man ju ändå sparat mark, om man ser på den mark som skulle behövas för motsvarande 3st lägre hus.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hans Berglund skrev:Låt säga att totalt 40% extra yta behövs för stomme, hissar mm. Är då huset 3 gånger så högt så har man ju ändå sparat mark, om man ser på den mark som skulle behövas för motsvarande 3st lägre hus.


Ja mark sparar man ju såklart! Men inte material. Men det är ju en helhetsbild man måste ta fram, de finns fler variabler än bara materialåtgång under konstruktionen.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Anders Gardebring skrev:Ja mark sparar man ju såklart! Men inte material. Men det är ju en helhetsbild man måste ta fram, de finns fler variabler än bara materialåtgång under konstruktionen.


aah... exakt. Jag blandar ihop begreppen som valigt.
Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Bra synpunkter ni kommit med. Tack för det! Har ni fler synpunkter så säg till. För snart kommer jag göra en artikel om detta (Så får vi se om Anders låter mig sätta upp den på YIMBYs sajt;))
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Johannes Lilleberg skrev:

Bra synpunkter ni kommit med. Tack för det! Har ni fler synpunkter så säg till. För snart kommer jag göra en artikel om detta (Så får vi se om Anders låter mig sätta upp den på YIMBYs sajt;))


Klart du får
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Lars Petersson
19 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2008
Jag tycker att ett hållbart argumentet för riktigt höga hus är just att "de är häftiga". Det är ett argument i sig menar jag, som många skulle hålla med om och att det är därför man bygger dem. Inga andra värderingar, står för sig själv kan man säga. En liten pyramid är ingenting men en stor är häftig. Det förutsätter ju att det hela är läckert. Dyrt eller inte. Billigaste rektanglarna är i så fall inte förstahands val. Utan en sån som planeras i Dubai är ju hjeflans läcker och MoMa ..därför att de är läckra.
I sånt som är skrivet om höga hus så har tanken på en arena-liknande planering som någon skrev, stannat kvar i mitt sinne. Ter sig allt bättre. Låg i mitten och höjer sig allmer. Fortfarande öppet med bra utsikt för, tja alla. Kunde vinna stadens gillande tänker jag.

 > Allmänt
Hur bemöta kritik mot skyskrapor?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.