Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykla över älven

Edvin Bergström
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Till att börja med måste jag säga att jag tycker det är väldigt tråkigt att vi inte fick nån vettig bro över älven, en gång- och cykelbro är verkligen vad den här staden skulle behöva för att binda samman dess olika delar. Som hisingsbo tänker jag varje gång jag cyklar över Göta Älv-bron på hur mycket kraft jag hade sparat om jag cyklat över en lågbro och dessutom hur mycket trevligare det varit att cykla med bara fotgängare och andra cyklister i närheten.

Nu har jag hällt ut min klagan över forumet, så ni kanske undrar när det ska komma nåt vettigt i mitt meddelande. Det kommer här. Om vi nu inte får nån vettig bro - borde åtminstone inte gc-banan på den befintliga bron tas om hand? Det främsta jag tänkte på är belysning, gc-banan är på kvällen helt lagd i mörker, hur tänkte man där? Sedan tror jag att ett enkelt vindskydd skulle göra otroligt mycket. Kanske bygga ihop ideerna till en 2 m hög vägg i plexiglas, med utstickande lampor längst upp? Är det så att sådana idéer som dessa kommer att helt ignoreras med tanken på att bron snart ska rivas? Vore synd tycker jag. Man känner sig lite bortglömd när man cyklar i mörkret.
/Edvin

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykla över älven

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.