Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Tågupproret - vi kräver fungerande tåg!

Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
En namninsamling för bättre tåg.

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har vi fått nog av
förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Vi accepterar inte att regeringen snålar
på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.


För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

-Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt.
Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

-Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och
ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

-Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla
ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.


Skriv på för namninsamling.

Läs mer på http://didring.se/wordpress/
Du kan också stödja tågupproret på Facebook.

Initiativtagare
Järnvägsfrämjandet , Miljöförbundet Jordens Vänner SEKO Södra, SEKO Mellannorrland


Seså, börja skriv!
Senast ändrad 17 december 2010 12:47
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
De återkommande/ständiga problemen med tågtrafiken är verkligen en skandal. Ett upprop borde kunna få massivt gensvar. Tyvärr känns vissa punkter i skrivelsen onödigt detaljerade och osar partsinlaga. Med lite öppnare formuleringar och fler/bredare avsändare hade stödet säkert blivit större.

Tex.
Inga linjer ska läggas ner.
-> Inga linjer ska läggas ner av kortsiktiga besparingsskäl.

Stoppa avregleringen ...->
Ett system med tydlig ansvars- och rollfördelning, enkelhet för resenärer, och där behoven av långsiktighet i planeringen tillgodoses.
Senast ändrad 17 december 2010 17:44

 > Infrastruktur
Tågupproret - vi kräver fungerande tåg!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.