Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Insändare om Stuttgart 21

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag har fått en insändare publicerad i Fria Tidningen!

Mer järnväg, inte mindre
Debatt
REPLIK I Fria Tidningen 13 oktober skrivs att det kontroversiella järnvägsprojektet Stuttgart 21 går ut på att öka tillväxten genom att förbättra snabbtågsförbindelserna. Men det är också tänkt att hundra hektar mark i centrala Stuttgart, som i dag upptas av järnväg, istället ska bebyggas med stad. Att gräva ner tågtrafiken gör att många fler får möjlighet att bo och verka i innerstaden med allt vad det innebär, som minskad energiåtgång för transporter och uppvärmning.

Miljörörelsen har ofta en omotiverad aversion mot järnvägsprojekt. Varken Tyskland eller Sverige har problem med för mycket järnvägsutbyggnad. Problemet är vägutbyggnader. Trots allt tal om miljöbilar sker vägtransporterna nästan uteslutande med fossila bränslen. Föräldrar vill inte låta sina barn gå eller cykla till skolan på grund av den omfattande biltrafiken. Trots detta byggs biltrafiken ut ännu mer. I Tyskland har det byggts tvåtusen kilometer ny motorväg sedan 1995 enligt Wikipedia.

Kombinationen av tätare stadsbyggande, mer järnväg och mer cykling är det enda sättet att minska problemen med massbilism. Stuttgart 21 är ett modernt projekt och det behövs mer sånt, inte mindre.
Erik Sandblom • Cyklist och tågresenär

Läs mer
http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenplan_Stuttgart_21

Här är artikeln jag nämner:
Historisk uppgång för De gröna i Tyskland
De gröna har gått om Socialdemokraterna som Tysklands största oppositionsparti för första gången i historien. Bakom framgångarna ligger såväl en förnyad kärnkraftsdebatt som storstriden om en påkostad järnvägsknutpunkt i Stuttgart.

 > Allmänt
Insändare om Stuttgart 21

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.