Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Malmö - parkernas stad. Men Göteborg?

Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Det finns en artikel med rubriken "Mer grönt i staden" i senaste numret av tidningen Modern Psykologi.
Det skrivs en hel del om Ingrid Gehls bomiljöanalys från 1970 där det konstateras att människor inte får naturlig kontakt med varandra i stora bostadsområden där alla hus ser likadana ut och inte blandar bostäder med butiker, caféer och nöjen.

Det skrivs även annat intressant som att barn i höghus har färre vänner(!), vikten av att sätta fotgängares behov före bilistens, rätt belysning, variation i arkitektur, att undvika att bygga allt på en gång osv.

En hel del handlar också, som artikelnamnet antyder, vikten av parker och grönområden i staden. Tydligen är vistelsen i grönområden mycket effektiv för avstressning och för att få ner halterna av stresshormonet kortisol. Det räcker med några minuter parkpromenix för att sänka blodtrycket.

Finns det utrymme för fler och större parker i Göteborg och är det kompatibelt med Yimbys ambitioner om en tät blandstad?
En alldeles fyrkantig park à la Central Park (lite mindre kanske...) som omsluts av blandstad med framsidan riktad mot parken tycker i alla fall jag vore trevligt.
Kanske i Norra Masthugget som en utökning av Masthuggstorget ner mot älven...

Om det känns angeläget kan jag e-posta och fråga om jag får lov att återge artikeln i sin helhet.

("Malmö - parkernas stad" - källa: http://open.spotify.com/track/3FYS5SuGjH4uTR0akhf0F0)
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ tobias: Niklas Svensson skrev bra om det för ett tag sedan.. Han gör en hel del kloka iakttagelser där.

Enligt SCB består GBG av ca 70% "grönyta". Malmö har bara 54%. Ändå upplevs Malmö som mer av en parkstad. Förmodligen eftersom de satsat mer på kvalitet än kvantitet.

De flesta tycker det är trevligt med parker och annat grönt (träd, murgröna etc) i staden. Frågan är väl om "fler och större" parker alltid är detsamma som bättre parker? Man kanske ska satsa mer på att ta hand om, vårda och utveckla de vi har?

Det finns ingen motsättning mellan blandstad och urban grönska, jag är bara osäker på om vi verkligen lider någon större brist på parkmark. Enligt SCB (återigen) så var GBG en av få städer där man inte led brist på grönt.

Kolla om du får vidarebefordra, det vore intressant att läsa.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Många av våra största parker ligger lite i periferin. Staden tar liksom slut vid Slottskogen (vår Central Park i mitt tycke, hoppas den får bättre stadsmässig inramning), Botaniska ligger också ganska off. Trädgårdsföreningen har en sluten karaktär, och det är inte självklart vad som döljer sig bakom stängslen. Näckrosdammen ligger gömd bakom Götaplatsen, Vasaparken är heller inget ställe en turist hittar till etc.

Det vi har i riktigt centrala lägen, som besökare av vår stad kan tänkas se, så är det främst Bältespännarparken/Kungsparken (Brunnsparken är inte direkt en park). Därför kan nog Göteborg upplevas som fattig på parker vid en första anblick.
Senast ändrad 15 juli 2010 02:23
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ olof: Ja, så är det kanske. Jag tycker Niclas utgångspunkt är klok: gröna gaturum (träd, vildvin etc), många små "gröna rum" (pocket parks etc), ett par kvartersstora parker i varje stadsdel och några få riktigt stora parker (typ Slottsskogen).

Det som saknas i GBG är nog de två första typerna. Det skulle nog räcka att ta ett par p-platser från varje gata och göra om dem till miniparker för att ändra GBG:s stadsbild totalt.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Jag tycker absolut det är den stadsmässiga inramningen som saknas. Som Olof påpekar ligger många av våra större parker ganska off. Jag tror inte det finns någon kvartersstad i direkt anslutning till någon av nämnda parker?

För att ta Kungsparken, som ändå ligger centralt, som ett exempel: Kanal på ena sidan och trista, trefiliga Parkgatan på andra.

Själv är jag aldrig där, för jag tänker inte på att den finns och där är ju inga verksamheter i direkt anslutning som lockar och kan driva mig till lite spontant parkspatserande...

(Jag har e-postat chefredaktören på Modern Psykologi, så får vi se vad han säger )
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ tobias: Aha, men då kanske du skulle vara positivt till den här idén...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Det var ingen dum idé!
Särskilt bra vore det, som skrivs bland kommentarerna, om biltrafiken på Nya Allén leddes bort till Parkgatan istället. Vore trevligt om verksamheter, gågata och park kunde integreras lite.
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Ofta beskrivs ju parker som "gröna lungor", men precis som Jane Jacobs skriver så är det en myt att parkerna skulle ha någon lungliknande funktion i verkligheten. De renar inte luften i någon större utsträckning, och de producerar inte heller någon betydelsefull mängd extra syre. Jag räknade ut nån gång att för att kompensera Göteborgs utsläpp av koldioxid under ett år, skulle vi få plantera etthundratjugofem miljoner träd (125,000,000). Denna uträkning ska absolut inte tas som vetenskaplig eller tillskrivas någon större säkerhet, utan det enda jag gjorde var att räkna med att 25 träd behövs för att kompensera 1 ton koldioxid, en person i Göteborg släpper i snitt ut 10 ton koldioxid per år, och vi är ca 500,000 invånare i Göteborg - 25*10*500000.

Hur som helst, begreppet "grön lunga" är något av en floskel. Däremot finns det såklart många andra mycket goda egenskaper hos parker och grönområden som är nödvändiga att ha i en stad. Men jag tror snarare att problemet i Göteborg är att för många människor har för långa avstånd till kvalitativa grönområden. Det finns gott om slyområden, gräsplättar med meningslösa parkbänkar som ofta är omringade av trafikleder och det finns gott om träd insprängda längs tomma områden som upptas av industrier, tomma lokaler eller trafikytor, dit folk sällan söker sig.

Egentligen finns det kanske tillräckligt många kvalitativa grönområden i Göteborg också, för sitt invånarantal, men eftersom att Göteborg är så glest och utspritt är det för långa avstånd mellan invånarna och dessa fina parker. Ska man till exempel till Slottskogen så får de allra flesta av stans invånare ta spårvagnen (eller kanske i värsta fall bilen) i minst en kvart. Hade vi haft mer tät kvartersbebyggelse så hade man kunnat integrera fler parker i kvartersstrukturen. Fler hade haft nära tillgång till grönområden dit många faktiskt vill gå, inte bara för att man måste ut för att rasta hunden, utan för att det är trevligt att vistas där.
Senast ändrad 19 juli 2010 14:09
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ hannes: Instämmer. I en annan tråd kom vi fram till att parkerna funkionellt sett inte är några gröna lungor, utan snarare "gröna näsborrar".
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hans Jörgensen
410 Inlägg
Ort: Göteborg (Tolered), Gick med: December 2008
Tips - dagens GT har en artikel om Nya Allén.

Angående större och trafiktystare parker som Slottssskogen och Botaniska/Änggårdsbergen, så kan de väl per definition inte finnas inom kort gångavstånd för de flesta i en stad av gbg:s storlek (det skulle krävas att typ Vasastan inte bebyggts).
Ändå, nu nås nog någon del av Slottsskogen av rätt många inom en 15-minuterspromenad, höftar till med 30000 pers.

En helt annan typ av "park" som inte är så vanlig i gbg:s innerstad är som nämnts de kvartersstora.
Ett par såna som jag tycker är föredömliga är platsen Hagakyrkan/"gamla stadsbiblioteket" samt den uppiffade Domkyrkoplan.
"Parkgrus", sköna sittplatser, gräsytor och omhändertagna planteringar och fina träd, dessutom lättillgängliga och överskådliga.
Senast ändrad 19 juli 2010 21:35
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Nej, naturligtvis kan det inte finnas parker så stora som Slottskogen i ett sånt antal att de flesta når dem på under 15 minuter. Då skulle Göteborg vara ännu mer glesbebyggt än nu och allt vad det innebär. Men titta på Slottskogens omgivningar till exempel. Nordost om parken finns det ganska tät bebyggelse (Olivedal/Linné), men i alla andra riktningar runtom parken så är det relativt glest eller mycket glest bebyggt. Med lite tätare exploatering runtom skulle säkert dubbelt så många (60000 enligt din gissning då) bo en 15 minuters promenad ifrån. Det är samma med området runt Botaniska/Änggårdsbergen, där är det mycket småskalig villabebyggelse runtom, om ens det. Det är samma med Trädgårdsföreningen, som i och för sig inte är öppen för allmänheten ändå. Den omringas av kanalen, Södra vägen och Nya Allén, och runt dessa trafikleder är det öde. Sätt det i kontrast med hur det ser ut runt Central Park.
Profilbild
Hans Jörgensen
410 Inlägg
Ort: Göteborg (Tolered), Gick med: December 2008
Ja Hannes, med förtätning i Majorna och Högsbo kan vi få både fler bostäder i befintliga stadsdelar, och ge fler närhet till de stora parkerna (utan att de behöver röras). Jag ser ett flertal olika platser i dessa områden som verkar lämpliga för förtätning.

Om man tittar på lite "vildare" större grönområden runt om i stan så kanske det inte är orimligt att anta att mer än hälften av göteborgarna har 'promenadavstånd' till ett sådant.
Till exempel Delsjöterrängen, eller dess motsvarighet på Hisingen S.A. Hedlunds park (vid Slätta Damm)-Kättilsröd-Hisingsparken, i nordost Vättlefjäll-Lärjedalen, i söder Ängårdsbergen, med flera.
Senast ändrad 23 juli 2010 09:53

 > Allmänt
Malmö - parkernas stad. Men Göteborg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.